Siirry suoraan sisältöön

Työnantaja haluaa muuttaa työnkuvaani – onko minun pakko suostua?

Digitalisoituminen vaikuttaa työn tekemiseen. Voiko työnantajat muuttaa työnkuvaa tai lisätä työtehtäviä aina tarpeen mukaan ilman työntekijän suostumusta?

Työnantaja haluaa muuttaa työnkuvaani – onko minun pakko suostua?
Kun työntekijä saa työpaikan, allekirjoittaa hän työsopimuksen. Työsopimuksessa määritellään työ ja työnkuva. Joissakin sopimuksissa työnkuva on määritelty hyvin yksityiskohtaisesti, mutta useimmiten vain yleisellä tasolla. Sopimuksessa saattaa lukea vaikka vain, että työntekijä on kirjanpitäjä, huolitsija tai optikko.
 
Työsopimukseen kirjattu titteli ei lopulta kerro paljoakaan siitä, miten työtä työpaikassa tehdään. Työn sisältö vaihtelee aina työntekijän, koulutuksen ja työpaikan mukaan. Usein työsopimuksessa on määrätty, että varsinaisen työn lisäksi myös kaikki muut työnantajan määräämät tehtävät kuuluvat työntekijän työtehtäviin. Kannattaa muistaa, että mitä tarkemmin työnkuva on määritelty työsopimuksessa, sitä hankalampi työnantajan on sitä yksipuolisesti muuttaa.
 

Työnantajalla on työnjohto-oikeus

 
Työsopimuslaki antaa työnantajalle työnjohto-oikeuden. Se tarkoittaa, että työnantaja saa antaa työtä koskevia määräyksiä ja muuttaa työn kuvaa tilapäisesti tai vähäisissä määrin.
 
Tilanne voi olla vaikkapa tällainen: olet kirjanpitäjä yrityksessä. Yrityksellä alkaa mennä huonosti ja asiakkaat hupenevat. Pomosi päättää, että kirjanpitäjien pitää tilapäisesti tehdä myös asiakashankintaa ja markkinointia. Ilman tätä muutosta työssä yritys ei pysty menestymään. Tällaisia tilapäisiä muutoksia työnantajalla on oikeus tehdä. Toimenkuvaasi ei voi kuitenkaan pysyvästi muuttaa kokonaan toisenlaiseksi – lukeehan työsopimuksessasi, että olet kirjanpitäjä!
 
Välillä työnantajat pyytävät, että teet jotain, mikä on vähemmän vaativaa kuin oma työsi, vaikkapa siivoamaan optikkoliikkeen hyllyjä luppoajalla. Tällaista työtä työntekijä voi joutua tekemään jonkin verran oman optikkotyön lisäksi.
 

Olennaiset ja pysyvät muutokset vaativat sopimuksen

 
Jos työnkuvaasi halutaan muuttaa pysyvästi ja olennaisesti, pitää kanssasi sopia asiasta. Jos työnantaja tekee olennaisia muutoksia ilman suostumustasi, pitää työnantajalla olla tuotannollis-taloudellinen irtisanomisperuste työsopimuksen irtisanomiseen. Tällaisissa tilanteissa kannattaa kääntyä esimerkiksi liiton työsuhdeneuvonnan puoleen. Jos työpaikalla on erimielisyyttä siitä, saako työnantaja muuttaa toimenkuvaa, toimitaan työnantajan tulkinnan mukaisesti niin kauan, kunnes asia on saatu ratkaistua.
 
Muutos työnkuvassa pitäisi huomioida palkassa. Vaadi lisää palkkaa, jos työnkuva muuttuu vaativammaksi ja töitä tulee lisää. Uusi vastuu saattaa pelottaa. Jos sinusta tuntuu, ettet hallitse uutta osaa työstäsi, pyydä työnantajalta lisäkoulutusta. Hänenkin etunsa on, että työtä tekee osaava työntekijä.
 
Työnantajan on myös pidettävä huolta, että työntekijä ei kuormitu liian suuresta työmäärästä. Työnkuvan muuttuminen ei saisi uuvuttaa sinua.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin