Siirry suoraan sisältöön

Uskon, että minut irtisanottiin laittomasti – mitä teen?

Ammattiliittosi on paras apu, jos epäilet irtisanomistasi laittomaksi. Oikeusturvan avulla voimme viedä asian viime kädessä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Mustamekkoinen nainen näyttää turhautuneelta ja pitelee päätään.
Irtisanominen on usein työntekijälle ikävä tilanne, joka voi aiheuttaa mielipahaa tai loukata. Irtisanomisen jälkeen on tunnekuohussa ja koko irtisanominen voi tuntua asiattomalta.
 
Useimmiten irtisanominen on hoidettu lain vaatimalla tavalla, mutta joskus työntekijä voi joutua irtisanotuksi laittomasti. Silloin saa apua luottamusmieheltä ja omalta ammattiliitolta
 
Erton jäsenetuihin kuuluu oikeusturva. Jos työsopimuksesi irtisanotaan perusteettomasti, jäsenenä sinulla on mahdollisuus saattaa asiasi liiton lakimiehen selvitettäväksi ja viime kädessä tuomioistuimen ratkaistavaksi ilman erillisiä kuluja.

Mistä tietää, että on tullut irtisanotuksi laittomasti?

 
Irtisanotuksi voi tulla henkilöperusteisesti tai tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Jälkimmäiset irtisanomiset ovat huomattavasti yleisempiä.
 
Kun työntekijä irtisanotaan tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin vedoten, yleisin merkki siitä, että irtisanomiseen ei ole ollut perusteita, on se, että heti tai pian irtisanomisen jälkeen työnantaja palkkaa uuden työntekijän samoihin tai samankaltaisiin töihin. Hälytyskellojen pitäisi siis soida, jos näet irtisanomisen jälkeen työpaikkailmoituksen, jossa entinen työnantajasi etsii uutta työntekijää tekemään vanhoja töitäsi tai töitä, joihin olisit sopiva koulutuksen, ammattitaidon tai kokemuksen perusteella.
 
Kun työntekijä irtisanotaan henkilöperusteisesti, kiellettyjä syitä on monia. Työntekijää ei saa irtisanoa esimerkiksi raskauteen tai sellaiseen sairauteen vedoten, joka ei vaikuta olennaisesti tai pitkäaikaisesti työkykyyn. Työntekijää ei saa myöskään irtisanoa, jos hän osallistuu liiton lakkoon tai vedoten hänen poliittisiin tai uskonnollisiin mielipiteisiinsä. Laittomia irtisanomisperusteita ovat myös, että työntekijä on turvautunut oikeusturvakeinoihin, kuten kääntynyt työsuojeluviranomaisen puoleen tai selvittänyt työsuhteeseen liittyviä asioita. Myöskään perhevapaita käyttävää työntekijää ei saa irtisanoa ellei työnantajan toiminta pääty kokonaan. Ole siis valppaana, jos olet perhevapaalla ja sen aikana sijaisesi vakinaistetaan ja työsuhteesi irtisanotaan. 
 

Mistä saan apua laittomaan irtisanomiseen?

 
Keskustele tilanteesta ensimmäisenä työpaikan luottamusmiehen kanssa. Hän voi auttaa selvittämään sen.
 
Luottamusmiehellä on usein laajat tiedot työpaikan oloista ja yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Luottamusmies edustaa henkilöstöä myös esimerkiksi muutosneuvotteluissa, joten hän on työnantajan kanssa käsitellyt työvoiman vähentämisen perusteita jo ennen irtisanomisia. 
 
Jos asia ei selviä luottamusmiehen kanssa tai luottamusmies epäilee irtisanomistasi laittomaksi, ota yhteyttä ammattiliittosi työsuhdeneuvontaan. Kerro tilanteestasi. Liiton edustaja ei voi pelkän puhelun perusteella ratkaista sitä, onko irtisanomiselle lain mukaiset perusteet vai ei, mutta häneltä saat tietoa lain sisällöstä ja siitä, kannattaako asiaa selvittää tarkemmin.
 
Jos näyttää siltä, että irtisanominen saattaisi olla perusteeton, sinua pyydetään tekemään selvityspyyntö asiasta. Selvityspyynnön avulla liitto saa valtuudet alkaa selvittää asioita työnantajasi kanssa ja käydä myöhemmin mahdollisesti neuvotteluita esimerkiksi korvaussummasta, joka sinulle kuuluu laittomasta irtisanomisesta. 
 
Selvitysvaiheessa käydään läpi kaikki asiaan liittyvä, esimerkiksi työsopimus, irtisanomisilmoitus ja sen perusteet. Selvityksen jälkeen neuvotellaan irtisanotulle työntekijälle kuuluvasta korvaussummasta työnantajan kanssa.
 
Asiat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Se on usein työntekijälle parempi ratkaisu kuin pahimmillaan vuosia kestävä oikeusprosessi. Jos asiaa ei saada ratkaistua neuvottelemalla ja irtisanominen vaikuttaa perusteettomalta, viimeinen keino on asian saattaminen tuomioistuimen ratkaistavaksi.  
 
Irtisanomisen selvittely ei koskaan ole muutaman päivän tai viikon projekti. Parhaimmillaan se kestää kuukausia ja pahimmillaan vuosia. 
 

Millaisen korvauksen laittomasta irtisanomisesta voi saada?

 
Lain mukaan korvaus työsopimuksen päättämisestä on vähintään kolmen kuukauden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava summa. Luottamusmiehillä, joilla on työpaikoilla vahvistettu irtisanomissuoja, enimmäismäärä on 30 kuukauden palkkaa vastaava summa. 
 
Näitä lain määrittelemiä summia käytetään yleensä neuvotteluissa taustalla, mutta lopullinen korvattava summa riippuu monesta eri asiasta. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa muun muassa työtä vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansionmenetys, työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada koulutustaan vastaava työtä sekä työnantajan ja työntekijän olot kokonaisuudessaan. Myös se, kuinka moitittavasti työnantaja on menetellyt työsuhdetta päättäessään vaikuttaa korvausvaateen suuruuteen.
 

Ole yhteydessä, me autamme

Olethan yhteydessä työsuhdeneuvontaamme, jos haluat kysyä omasta palkastasi tai työehdoistasi tai jokin muu asia mietityttää työhösi liittyen. Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan ole työnantajaan yhteydessä ilman suostumustasi.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin