Siirry suoraan sisältöön

Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 14.6. asti – ohjeet jäsenille

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos 8.6., jolloin hakusaarto ja keikkailukielto päättyivät välittömästi.

Nainen katsoo kännykkäänsä.

Tilannepäivitys 8.6.2023: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos ›

Määräaikainen ylityö- ja vuoronvaihtokielto

 
Erto, SuPer ja Tehy (Sote ry) ovat julistaneet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleville työpaikoille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon jatkon, joka alkaa tiistaina 30.5.2023 kello 13 ja päättyy keskiviikkona 14.6.2023 kello 15.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on alkanut toukokuun alussa ja sitä on kahdesti määräaikaisesti pidennetty. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä olevia työpaikkoja ja tehtäviä.

Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa? 

 
Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana SuPerin, Tehyn ja Erton jäsenet tekevät töitä ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, eli ylityötä ei tehdä eikä työvuoroja vaihdeta.
 

Miksi julistimme ylityö- ja vuoronvaihtokiellon?  

 
Työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet Sote ry:n tavoittelemalla tavalla ja neuvottelut ovat päättyneet. Työnantajapuoli ei ole valmis pitämään kiinni aiemmin sovitusta kirjauksesta palkkaeron pienentämisestä julkiseen sektoriin verrattuna. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla vauhditamme neuvotteluja. 
 
Jotta neuvottelutavoitteet saavutetaan, on tärkeää, että jokainen jäsen osallistuu ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Nyt sinulla on mahdollisuus tukea neuvotteluita, joten älä suostu kiellon aikana tekemään ylityötä ja vuoronvaihtoja, vaikka niistä maksettaisiin paremmin kuin työehtosopimuksessa on sovittu. 
 
 
Ole tarvittaessa yhteydessä Erton työsuhdeneuvontaan 09 613 231 (ma–pe 8.30–13.30) tai lähetä sähköpostia lakko@erto.fi. Kiireellisissä kysymyksissä pyydämme olemaan ensisijaisesti yhteydessä työsuhdeneuvontaan. 
 

 

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

1. Mikä on ylityö- ja vuoronvaihtokielto?

 
Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Erton, SuPerin ja Tehyn jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta.  
 

2. Miksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto on julistettu?

 
Työehtosopimusneuvottelut eivät ole edistyneet. Työnantaja ei sitoudu aiemmin sovittuun kirjaukseen palkkaeron kuromisesta umpeen julkiseen sektoriin verrattuna, minkä takia SuPer, Erto ja Tehy ovat julistaneet työtaistelun yksityiselle sosiaalipalvelualalle. SuPerin, Erton ja Tehyn julistaman työtaistelun tarkoituksena on vauhdittaa työehtosopimusneuvotteluita.
 

3. Milloin ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa?

 
Erto, SuPer ja Tehy ovat julistaneet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleville työpaikolle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka kestää keskiviikkoon 14.6.2023 kello 15.00 saakka. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi alunperin 2.5.2023. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia SOSTES:n piirissä olevia työpaikkoja ja tehtäviä.
 

4. Voimassaolo ja tarkoitus

 

Mitä sopimusaloja ja töitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee?

 
Nyt asetettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta (SOSTES) ja kaikkia sellaisia töitä, joihin sovelletaan SOSTES:iä.
 

Kenellä on velvollisuus osallistua ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon? 

 
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on laillinen työtaistelutoimenpide, joka koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (SOSTES) piirissä työskenteleviä SuPerin, Erton ja Tehyn jäseniä. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkea yksityisellä sosiaalipalvelualalla tehtävää työtä. 
 

Milloin ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa ja kuinka kauan se on voimassa?

 
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi tiistaina 02.05.2023 klo 13.00 ja tämän hetkisen ilmoituksen mukaan se on voimassa tiistaihin 30.5.2023 kello 13.00 saakka. Tiedotamme ylityö- ja vuoronvaihtokiellon muutoksista tai mahdollisista jatkotoimista liittojen verkkosivuilla sekä liittojen jäsenkirjeillä. 
 

Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa? 

 
Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana SuPerin, Erton ja Tehyn jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta. 
 
Myös ”harmaan ylityön” tekeminen ja liukuvassa työajassa liukumasaldojen kerryttäminen on kiellettyä. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti. 
 

Miksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto tehdään? 

 
Työehtosopimusneuvottelut eivät ole edistyneet. Työnantaja ei sitoudu aiemmin sovittuun kirjaukseen palkkaeron kuromisesta umpeen julkiseen sektoriin verrattuna, minkä takia SuPer, Erto ja Tehy ovat julistaneet työtaistelun yksityiselle sosiaalipalvelualalle. SuPerin, Erton ja Tehyn julistaman työtaistelutoimen tarkoituksena on vauhdittaa työehtosopimusneuvotteluita.
 
Osallistumalla ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon jäsenistö viestittää työnantajalle, että se tukee Sote ry:n (SuPer, Erto, Tehy) tavoitteiden toteutumista ja vastustaa työnantajan sopimusheikennyksiä.
 

5. Ylityö, harmaa ylityö ja varallaolo

 

Mikä on ylityötä ja mikä harmaata ylityötä?

 
Ylityötä on työnantajan aloitteesta ja työntekijän suostumuksella tehty työ, joka ylittää alan kokoaikaisen työntekijän työajan. Ylityöhön tarvitaan lähtökohtaisesti aina työntekijän erikseen antama suostumus (poikkeus kts. seuraava varallaolosuostumusta käsittelevä kysymys). 
 
Tarkemmat ylityötä koskevat määräykset löytyvät kunkin työehtosopimuksen työaikoja koskevasta osiosta.  
 
Jos olet epävarma, mikä omalla kohdallasi on ylityötä, voit myös olla yhteydessä työpaikkasi Sote ry:n (SuPer, Erto, Tehy) luottamusmieheen tai oman liittosi edunvalvontaan.
 
Harmaata ylityötä on ”tuntien ottaminen pois saman listan aikana” eli harmaa ylityö on työtä, jota tehdään suunnitellut työajan lisäksi, mutta se ei ole ylityötä. Ylimääräisinä tehdyt työtunnit tasataan saman työvuorolistan aikana vastaavalla vapaa-ajalla, jota ei alun perin suunniteltu työvuoroluettelossa eikä ylityötä pääse näin syntymään.
 

Olen antanut työsopimuksessani varallaolosuostumuksen. Voinko kieltäytyä varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä?

 
Et voi, jos olet antanut varallaolosuostumuksen työsopimuksessasi/erillisessä varallaolosopimuksessa. Varallaolosuostumuksella olet samalla suostunut varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön.
 
Jos työnantaja käyttää varallaoloa tavanomaista enemmän ja teettää tätä kautta runsaasti ylityötä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, ota yhteyttä oman liittosi edunvalvontaan.
 

Voiko uusia varallaolosopimuksia tehdä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

 
Ei voi. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ei tule tehdä uusia varallaolosopimuksia.  
 

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto ennen kiellon alkamista sovittuja ylitöitä ja vuoronvaihtoja?

 
Ei koske. Ennen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon voimaan astumista työnantajan kanssa sovitut ylityöt ja vaihdetut vuorot tehdään sovitun mukaisesti. 
Uusia ylitöitä ja vuoronvaihtoja ei tule sopia sen jälkeen, kun olet saanut tiedon alkavasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.
 

Olen jo tässä työvuorolistassa tehnyt ylitöitä, pitääkö minun nyt lyhentää loppulistan työvuoroja, jotta ylitöitä ei synny?  

 
Ei tarvitse. Työvuorolistaan jo merkittyjä työvuoroja ei muuteta, vaan ne tehdään suunnitellusti.
 

Olen yleistyöajassa ja ruokailen omalla ajalla. En aina pysty poistumaan työpaikalta ruokatauon ajaksi, jos tulee jotain yllättävää. Jos ruokataukoa ei pysty pitämään, syntyy ylityötä. Onko työpäivää lyhennettävä loppupäästä, ettei ylityötä syntyisi? 

 
Työpäivää ei lyhennetä, mutta syntyneet ylityöt kirjataan ylös niiden korvaamista varten.  
 

Voinko omasta halustani sopia ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana vuoron vaihtamisesta työkaverin kanssa?

 
Jos tarve vuoron vaihtamiseen lähtee työntekijän omasta tai työkaverin pakottavasta tarpeesta (esim. lastenhoitojärjestelyt) ja työnantaja hyväksyy vuoron vaihtamisen, voit sopia asiasta työkaverisi ja esimiehesi kanssa. Suosittelemme, että tällaiseen vuoronvaihtoon ryhdytään vain poikkeustilanteessa. Työnantajan aloitteesta vuoroja ei saa vaihtaa!
 

Olen liukuvassa työajassa. Voinko kartuttaa "saldoja"?

 
Et voi kartuttaa saldoja ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana.
 
Olen tehnyt ennen ylityökiellon alkamista ylitöitä. Voinko ottaa ne vapaana ylityökiellon aikana?
Voit ottaa ylityöt joko rahana tai sovittaessa aikana. Vapaan ottaminen siis edellyttää sopimista asiasta työnantajan kanssa. Ylityökiellon ideana on, että ylimääräistä työtä ei tehdä. Vapaiden pitämistä kielto ei sinänsä estä. 
 

Meillä on käytössä työaikapankki ja pankkiin on kertynyt ilta- ja viikonloppulisiä sekä ylityökorvauksia. Voinko ylityökiellon aikana pitää työaikapankkivapaita? 

 
Ylityökielto ei estä pankkivapaiden pitämistä, jos työnantaja niistä suostuu sopimaan. Ylityökiellon ideana on, että ylimääräistä työtä ei tehdä.
 

6. Muiden liittojen jäsenet ja järjestäytymättömät työntekijät

 

Voivatko muiden liittojen jäsenet tai liittoihin kuulumattomat työntekijät osallistua ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon?

 
Voivat. Kannustamme kaikkia osallistumaan ja tukemaan neuvotteluja. Työntekijällä ei muutenkaan olisi velvollisuutta suostua ylityöhön tai vuoronvaihtoihin. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on sitä tehokkaampi, mitä useampi työntekijä siihen osallistuu. Se auttaa parantamaan työehtoja myös heille, jotka eivät ole jäseniämme.
 

Onko liittojen jäsenillä velvollisuus osallistua Sote ry:n (SuPer, Erto, Tehy) työtaisteluun?

 
Päätös työtaisteluun ryhtymisestä sitoo SuPerin, Erton ja Tehyn jäseniä. Kaikki (myös järjestäytymättömät), jotka tekevät työtaistelun alaista työtä rikkovat työtaistelua eli heikentävät sen tehoa. Rikkuruudesta voi seurata liiton jäsenille sanktio.
 

7. Osa-aikatyö ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto

 

Olen osa-aikatyössä. Koskeeko kielto minua?

 
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee myös osa-aikatyöntekijöitä riippumatta siitä ovatko he sopineet osa-aikatyöstä kiinteällä työajalla vai vaihtelevalla työajalla. Et siis voi tehdä ylitöitä etkä vaihtaa vuoroja. Kts. myös seuraava kysymys, jossa avataan lisä- ja ylityön eroja. 
 

Olen osa-aikatyössä. Voinko ottaa vastaan työvuorolistalle suunnitellun työajan ylittävää lisätyötä?

 
Kyllä voit. Lisätyö ei ole ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä. Voit siis ottaa vastaan lisätyötä aina alan kokoaikaisen työntekijän täyteen työaikaan saakka. Ylityötä osa-aikainen työntekijä ei saa kuitenkaan tehdä eikä myöskään sopia työvuorojen vaihtamisesta.
 
Osa-aikaisessa työssä työaika on sovittu alemmaksi kuin kokoaikainen työaika. Tällöin saat tehdä lisätyötä alan kokoaikaiseen työaikaan asti (yleis- ja jaksotyöajassa 38 t 20 min/vko ja toimistotyöajassa 37 t 30min/vko). Tämä koskee sekä kiinteällä että vaihtelevan työajan sopimuksella työskenteleviä osa-aikatyöntekijöitä.
 

Olen sopinut kiinteästä osa-aikaisesta työajasta työsopimuksessani. Voinko kieltäytyä työvuorolistalle suunnitellun työajan ylittävästä lisätyöstä?

 
Kyllä voit, jos et ole antanut lisätyösuostumusta työsopimuksessasi. Toivomme, että kieltäydyt lisätyöstä, jos se on oma tilanteesi huomioiden mahdollista.  
 
Jos työskentelet kiinteällä osa-aikaisella työajalla ja olet antanut suostumuksen lisätyöstä työsopimuksessasi, saat kieltäytyä lisätyöstä ainoastaan työvuoroluetteloon merkittynä vapaapäivänä perustellusta henkilökohtaisesta syystä. Syy voi olla esimerkiksi opiskelu, lastenhoitojärjestelyt, terveydelliset syyt, omat tai lähisukulaisten juhlapäivät tai matka, jota ei voi enää kuluja aiheuttamatta peruuttaa. Kieltäytymisoikeutta ei ole työvuoroluettelon mukaisina työpäivinä.
 
Kiinteä osa-aikainen työaika: Kiinteällä osa-aikaisella työajalla tarkoitetaan sitä, että työaika on työsopimukseen merkitty joksikin tietyksi, kokoaikaista työaikaa alemmaksi tuntimääräksi per viikko tai tasoittumisjakso (esim. 90 tuntia kolmessa viikossa) tai joksikin täyttä työaikaa alemmaksi prosentiksi (esim. 50 % työaika). Työaika ei työsopimuksen mukaan vaihtele.
 

Työskentelen vaihtelevan työajan sopimuksella. Voinko tehdä lisätyötä? 

 
Kyllä, voit tehdä lisätyötä täyteen työaikaan asti (täysi työaika yleis- ja jaksotyöajassa: 38 t 20 min per viikko sekä toimistotyöajassa 37 t 30 min per viikko).
 
Voit aina kieltäytyä lisätyöstä, sillä lain mukaan et ole vaihtelevan työajan sopimuksella työskentelevänä voinut antaa lisätyösuostumusta etukäteen. Toivomme, että kieltäydyt lisätyöstä, jos se on oma tilanteesi huomioiden mahdollista.  
 
Vaihteleva työaika: Vaihtelevasta työajasta on kyse silloin, kun työaikasi vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä tai sitoudut tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa. Työajaksi työsopimukseen voi olla merkitty esim. ”erikseen töihin kutsuttava”, 80-115 tuntia kolmessa viikossa tai 5–90 tunniksi kolmessa viikossa.
 

Voinko ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdä vuoroja lisä- tai ylityönä työnantajayrityksen toiseen yksikköön?

 
Et voi. Samat lisä- ja ylityön tekemistä koskevat ohjeet koskevat myös saman yrityksen toisessa SOSTES:iä noudattavassa yksikössä työskentelyä. Kts. lisätyötä ja ylityötä koskevat kohdat.
 

8. Määräaikaiset työntekijät/keikkatyö, koeaika, opiskelijat ja esimiehet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana

 

Olen määräaikainen työntekijä. Koskeeko kielto minua? 

 
Kyllä, ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee myös määräaikaisella työsopimuksella työskenteleviä.
 

Koskeeko kielto myös runkosopimuksella työskenteleviä työntekijöitä?

 
Suosittelemme, etteivät runkosopimuksella työskentelevät ota ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ajalle tarjottavia keikkoja vastaan, mikäli työntekijän on oma tilanteensa huomioiden mahdollista niistä kieltäytyä. 
 
Runkosopimus: Runkosopimus ei ole varsinainen työsopimus, vaan siinä on sovittu myöhemmissä määräaikaisissa työsuhteissa sovellettavista työsuhteen ehdoista. Runkosopimusta voidaan kutsua myös aiesopimukseksi tai puitesopimukseksi. Runkosopimuksissa on usein esim. seuraavanlainen kirjaus: ”Kukin kerralla sovittava sijaisuus/keikka muodostaa oman määräaikaisen työsuhteensa.”
 

Teen keikkaa SOSTES:in piirissä olevaan työpaikkaan ja työnantaja pyytää minua ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia töihin. Mitä teen?

 
Emme suosittele ottamaan keikkoja vastaan, jos sinun on oma tilanteesi huomioiden mahdollista niistä kieltäytyä. Tämä koskee esimerkiksi keikkailevia eläkeläisiä, opiskelijoita ja perhevapaalla olevia. Keikkailu heikentää ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vaikutusta.
 

Olen koeajalla. Koskeeko kielto minua?

 
Kyllä. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia työsuhteisia työntekijöitä. Työnantaja ei saa tehdä koeaikapurkua siitä syystä, että työntekijä osallistuu ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Käytännössä laittoman koeaikapurun toteennäyttäminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Voit olla halutessasi yhteydessä omaan liittoosi ja pyytää lupaa jäädä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle.
 

Olen opiskelija. Koskeeko kielto minua?

 
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia työsuhteisia työntekijöitä. Kielto koskee siis myös oppisopimusopiskelijoita, jotka ovat työsuhteessa ja saavat työstään palkkaa. Koulutussopimuksella opiskelevat ovat kiellon ulkopuolella, koska he eivät ole työsuhteessa eivätkä saa työstään palkkaa.
 

Osallistuuko esihenkilö ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon? 

 
Esimiehen asemasta riippuu, kuuluuko hän työehtosopimuksen ja työaikalain soveltamisalan piiriin. Alemman portaan esimiesten/lähiesimiesten kohdalla näin yleensä on, jolloin ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee heitä. 
 

9. Työnantajan toiminta ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana

 

Työnantaja tiedustelee aikomustani osallistua ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Miten toimin tilanteessa?

 
Työnantajalle ei tarvitse kertoa aikomuksistaan. Työnantaja voi tiedustella asiaa, mutta kyselyyn ei tarvitse vastata. Mikäli työnantaja tarjoaa ylitöitä tai vuoron vaihtamista, tulee tarjouksista kieltäytyä. 
 
Työnantaja ei myöskään saa tiedustella, onko työntekijä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon toimeenpanneen ammattiyhdistyksen jäsen.
 

Työnantaja kerää työpaikallani tietoa liittoon kuuluvista työntekijöistä. Miten toimin tilanteessa?

 
Työnantaja ei saa tiedustella kuuluuko työntekijä ammattiyhdistykseen. Mikäli työnantaja kerää tietoa liittoon kuuluvista työntekijöistä, ei tiedusteluihin tarvitse vastata. Ole asiasta yhteydessä liittosi edunvalvontaan.
 

Voiko työnantaja muuttaa yksipuolisesti työvuorolistaani ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

 
Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa SOSTES:in mukaan vain sovittaessa tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta-arvaamattoman painavan muutoksen takia. Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa ei ole ennalta-arvaamaton peruste muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti.
 
Kun työntekijät kieltäytyvät työvuorojen vaihdosta, voi työnantaja toteuttaa SOSTES:in piirissä vain ne työvuoroluettelon muutokset, joihin on SOSTES:issä edellytetty peruste.
 
Yleensä tarve työvuoroluettelon muuttamiseen voi tulla kyseeseen lähinnä sairausepidemiatilanteissa, joissa syntyy työvoimavajetta. Työnantajan tulee aina varautua sairauspoissaoloihin eivätkä yksittäiset sairauspoissaolot voi ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikanakaan oikeuttaa muuttamaan työvuorolistaa. 
 

Voiko työnantaja vaatia jatkamaan jo alkanutta työvuoroa?

 
Ei voi. Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa enää sen jälkeen, kun työntekijä on saapunut työvuoroon tai kun työvuoro on alkanut. Näin ollen työvuoroluettelon muutosta ei voida tehdä, jos se koskee työvuoron pidentämistä tai lyhentämistä työvuoroon saapumisen tai sen alkamisen jälkeen. Työvuoron jatkaminen vaatisi työntekijän suostumuksen, jollaista ei ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tule antaa, jos tilanteessa syntyisi ylityötä tai kyse olisi harmaasta ylityöstä ja sovittaisiin ylityön tasoittavasta vapaasta samalla työvuorolistalla.
 

Työnantaja muutti työvuoroluetteloa yksipuolisesti tai vaatii jatkamaan jo alkanutta työvuoroa. Mitä teen?

 
Tee työvuoro työnantajan määräyksen mukaisesti ja ota yhteyttä omaan liittoosi. 
 
Työnantajan tulkintaetuoikeudesta ja työsuhteen päättämismenettelyn aloittamiseen liittyvästä riskistä johtuen emme suosittele kieltäytymään työnantajan muuttamiin työvuoroihin menemisestä/työvuoron jatkamisesta vaan noudattamaan työnantajan määräystä. Näin siitäkin huolimatta, vaikka työnantajalla ei olisi perustetta muuttaa työvuoroluetteloa tai vaikka työnantaja olisi velvoittanut perusteetta jatkamaan työvuoroa. 
 
Kaikista työvuoroluettelon yksipuolisista muutoksista ja velvoittamisista työvuoron jatkamiseen tulee ilmoittaa omaan liittoosi. Ilmoita myös työnantajalle kirjallisesti työnantajan perusteettomasta toiminnasta, esimerkiksi sähköpostilla.
 

Työnantaja ryhtyi vastatoimiin. Mitä teen?

 
Työnantaja saattaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ryhtyä erilaisiin vastatoimiin, esimerkiksi kieltäytyä vahvistamasta uusia lomia tai myöntämästä vapaita. Tähän täytyy varautua ja sopeutua. Kuitenkaan esimerkiksi jo vahvistettua lomaa ei saa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon osallistumisen perusteella perua. 
 
Työnantaja saattaa myös levittää virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Tästä syystä työtaistelun aikana kannattaa luottaa vain SuPerin, Erton ja Tehyn tiedotukseen.
 

Työnantaja perui jo vahvistetun vuosilomani, koska osallistun ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Mitä teen?

 
Vuosiloman ajankohdasta ilmoitetaan viimeistään yhtä kuukautta (tai ellei tämä ole mahdollista, viimeistään 2 viikkoa) ennen loman alkamisajankohtaa.  
 
Työsuhteisen työntekijän vahvistettua vuosiloman ajankohtaa ei voi muuttaa. Ilmoita työnantajallesi, ettei vahvistettua vuosilomaa voida yksipuolisesti perua tai siirtää toiseen ajankohtaan. Mikäli työnantaja yksipuolisesti muuttaa jo vahvistetun vuosiloman ajankohtaa, voi työnantaja joutua vahingonkorvausvastuuseen tästä työntekijälle aiheutuvasta vahingosta. Ota tarvittaessa yhteys oman työpaikkasi Sote ry:n (SuPer, Erto, Tehy) luottamusmieheen tai omaan liittoosi. Myös lakia valvovaan aluehallintovirastoon voi olla yhteydessä.
 

Työnantaja painostaa minua luopumaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja/tai eroamaan liitosta. Miten toimin? 

 
Työntekijöitä ei saa yrittää painostaa luopumaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja/tai eroamaan liitosta. Räikeimmillään painostamisessa voi olla kyse jopa rikoksesta (rikoslain 47 luku 3 §). Tällaisissa tapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä omaan liittoon.
 
Saako työnantaja rangaista ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon osallistuvaa työntekijää?
Työnantaja ei saa rangaista yksittäistä työntekijää hänen osallistumisestaan liittojen toimeenpanemaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. 
 

Voiko työnantaja siirtää minut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuoroon yrityksen toiseen yksikköön? 

 
Yleensä työntekopaikasta on työsopimuksissa sovittu varsin laajasti, esimerkiksi yrityksen toimipisteet tietyllä alueella. Työnantaja voi tällöin siirtää työntekijän työskentelemään toiseen työpisteeseen. Siirron yhteydessä työvuoron alkamis- tai päättymisajankohtia ei kuitenkaan saa muuttaa. Näissä tilanteissa on myös huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta.
 

Työnantaja esittää uuden paikallisen sopimuksen tekemistä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. Mitä teen?

 
Sekä luottamusmiesten että työntekijöiden tulee pidättäytyä uusien paikallisten sopimusten tekemisestä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. Jos työnantaja painostaa paikallisen sopimuksen tekemiseen esimerkiksi varallaoloa koskien, ole yhteydessä omaan liittoosi. 

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin