Kesätyöntekijä – muista ainakin nämä!
Blogi

Kesätyöntekijä – muista ainakin nämä!

Kirjoittaja: Saara Arola

Moni aloittelee pian kesätöitään. Jotta uuden työn aloittaminen sujuisi mutkattomasti eikä epäselvyyksiä pääse syntymään, kannattaa kiinnittää huomiota muutamiin tärkeisiin työelämän pelisääntöihin.

Työsuhteesta sopiminen

Työsopimus kannattaa aina tehdä ennen työnteon aloittamista, jotta tiedät, millä ehdoilla työtä tehdään. Työsopimus kannattaa ehdottomasti tehdä kirjallisena, jotta myöhemminkin voidaan tarkistaa, mitä on yhdessä sovittu.

Pyydä työnantajalta työsopimus etukäteen nähtäväksi, jotta voit tutustua siihen rauhassa ennen sen allekirjoitusta. Jos et ymmärrä jotain kohtaa, kysy siitä työnantajalta tai ammattiliitostasi. Tarkista, että kaikki tärkeät asiat, kuten vaikka suullisesti sovitut palkattomat vapaat tai ylimääräiset vuosilomapäivät on kirjattu sopimukseen. Allekirjoitettu työsopimus sitoo molempia osapuolia.

Monilla aloilla noudatetaan ammattiliiton puolestasi neuvottelemaa työehtosopimusta, joka määrittää alalle reilut vähimmäistyöehdot, esimerkiksi työajan enimmäispituuden ja palkkatason, jota ei voida alittaa. Noudatettava työehtosopimus tulisi olla mainittuna työsopimuksessa. Oman alan työehtosopimuksen sisältöön kannattaa tutustua.

Tarkempia vinkkejä työsopimuksen tekemiseen » 

Kun työt alkavat

Sinulla on oikeus saada kunnollinen perehdytys työtehtävään ja työpaikan pelisääntöihin. Työnantaja vastaa perehdyttämisestä ja siitä, että työtä voidaan tehdä turvallisesti. Kysy rohkeasti neuvoa!

Heti työsuhteen alkaessa kannattaa huolehtia, että liiton ja työttömyyskassan jäsenyys ovat kunnossa. Liiton jäsenenä saat neuvoja ja monenlaista tukea työelämään, ja työttömyyskassassa vakuutat itsesi työttömyyden varalle. Liiton jäsentä auttaa myös työpaikalla valittu henkilöstön edustaja eli ammattiliiton luottamusmies. Työturvallisuutta koskevissa asioissa henkilöstöä auttaa työsuojeluvaltuutettu. Ota selvää, kuka toimii työpaikkasi luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna.

Työsuhteen aikana

Pidä kirjaa työtunneistasi. Jos etukäteen työvuorolistaan kirjattu tai muutoin sovittu työaika ei riitä työtehtävien tekemiseen, pyydä työnantajalta toimintaohjeita. Ilman työnantajan lupaa ei kannata työaikaansa pidentää, sillä silloin siitä ei välttämättä makseta palkkaakaan. Ylityölupa kannattaa pyytää kirjallisena.

Kuukausipalkkaiselle palkka maksetaan yleensä kerran kuussa ja tuntipalkkaiselle kaksi kertaa kuussa. Jokaisen palkanmaksun yhteydessä sinulla on oikeus saada palkkalaskelma. Tutustu palkkalaskelmaan ja tarkista työaikakirjanpitosi avulla, että olet saanut palkkasi oikein.

Jos sairastut, etkä pääse töihin, toimi työnantajan ohjeistuksen mukaisesti. Työnantajan tulee etukäteen ohjeistaa, miten sairaustapauksissa toimitaan: kenelle ja miten ilmoitat sairauspoissaolosta, tarjoaako työnantaja työterveyshuollon palveluina myös lääkäripalveluita ja tuleeko työnantajalle toimittaa jokaisesta sairauspoissaolosta lääkärintodistus. Työehtosopimuksissa ja laissa on asetettu työnantajalle velvollisuus maksaa sairausajalta palkkaa. Lakisääteinen sairausajan palkka maksetaan sairastumispäivältä ja seuraavalta yhdeksältä arkipäivältä, mutta työehtosopimuksissa on voitu sopia pidemmästä palkallisesta jaksosta.

Työsuhteen aikana kertyy vuosilomaa, jos työtä tehdään vähintään 14 työpäivää tai 35 tuntia kuukaudessa. Lomaa pidetään jälkikäteen eli kesältä 2020 kertyneitä vuosilomia pidetään lain mukaan vasta kesällä 2021. Jos työsuhteesi kestää vaikka vain kesän 2020, työnantajan kanssa on mahdollista kuitenkin sopia, että vuosilomia pidetään jo etukäteen työsuhteen aikana, jos kumpikin osapuoli näin haluaa. Vuosiloman ajalta maksetaan vuosilomapalkkaa, mikä vastaa suuruudeltaan keskimääräistä päiväpalkkaasi. Lisäksi työehtosopimuksesta tai työpaikan käytännöstä riippuen sinulle voidaan maksaa tämän lisäksi lomarahaa, jonka suuruus on yleensä 50 % vuosilomapalkasta.

Työsuhteen päättyessä

Työsuhteen päättyessä sovi työnantajan kanssa käytännön järjestelyistä: milloin loppupalkka maksetaan, miten työnantajan omaisuus palautetaan, voiko joku toimia suosittelijanasi jatkossa töitä hakiessasi, miten laajan työtodistuksen haluat ja miten se toimitetaan sinulle.

Pääsääntöisesti loppupalkka kuuluu maksaa työsuhteen viimeisenä päivänä ellei työsopimuksessa, työehtosopimuksessa tai muutoin ole sovittu, että loppupalkka voidaan maksaa myöhemmin. Loppupalkassa kuuluu maksaa lomakorvaus kertyneistä lomista, joita et ole ehtinyt pitää työsuhteesi aikana. Myös niillä, joilla ei varsinaisesti kerry lomaa vähäisten työtuntien takia, on oikeus lomakorvaukseen.

Sinulla on oikeus saada työnantajalta työtodistus, jossa kuvataan työsuhteen kesto ja työtehtäväsi. Lisäksi vain pyynnöstäsi työtodistukseen merkitään myös työsuhteen päättymisen syy ja työnantajan arvio työtaidostasi ja käytöksestäsi.

Saara Arola
Edunvalvontajohtaja, varatuomari

Työmarkkinayksikön esimies, joka vastaa jäsenten oikeudellisten palvelujen johtamisesta. 

Neuvotteluvastuu: yksityinen sosiaalipalveluala, yksityinen terveyspalveluala.