Kuinka paljon nollatuntisopimuksella pitää tehdä töitä?
Töissä

Kuinka paljon nollatuntisopimuksella pitää tehdä töitä?

Nollatuntisopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat, että työn määrä vaihtelee tiettyjen tuntien välillä. Onko minimityötunnit ylittävät työvuorot otettava vastaan? Entä mitä jos tekee koko ajan minimityötunteja enemmän töitä?

Nollatuntisopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat, että työn määrä vaihtelee tiettyjen tuntien välillä. Vähintään töitä on tehtävä sopimuksen minimimäärä. Tosin monilla nollasopimuslaisilla työtuntien minimi on nolla.

Jos työsopimuksessa lukee, että työntekijä tekee töitä 0–40 tuntia viikossa, työntekijällä ei ole velvollisuutta tehdä yhtäkään työtuntia, eikä työnantajallakaan ole velvollisuutta tarjota töitä lainkaan. Tällainen sopimus on työntekijän kannalta huono, etenkin jos työnteolla olisi tarkoitus tulla toimeen.

Nollasopimukseen kannattaakin neuvotella nollaa suurempi minimi, kuten esimerkiksi 10 viikkotyötuntia. Sopimus sitoo työntekijää ja työnantajaa: Työnantaja sitoutuu tarjoamaan töitä 10 viikkotyötuntia ja työntekijä työskentelemään tämän verran. Tästä voidaan poiketa vain yhdessä sopimalla.

Onko nollatuntisopimuksissa työsuhdeturvaa?

Viime vuonna astui voimaan työaikalain muutos, joka nollatuntisopimuksella töitä tekevien työsuhdeturvaa. Jos vaihtelevaksi työajaksi on sovittu esimerkiksi 10–40 tuntia, työntekijä on sitoutunut työskentelemään vain vähimmäistuntimäärän 10 tuntia.

Kun työnantaja tarjoaa työntekijälle minimitunteja enemmän työvuoroja, työntekijältä on kysyttävä vähintään viikko ennen vuoron alkua, kuinka paljon ja millä edellytyksillä hän voi ottaa työtä vastaan. Tästä on se hyöty, että työntekijä pystyy suunnittelemaan elämäänsä ja mahdollisia muita töitään aiempaa paremmin.

Onko minimityötunnit ylittävät työvuorot otettava vastaan?

Nollatuntisopimuksessa työntekijän ei ole pakko ottaa vastaan tarjottuja työvuoroja silloin, kun ne ylittävät sopimuksessa sovitun minimityötuntien määrän. Tosin minimityötunnit ylittävien töiden tarjoaminen saattaa loppua kokonaan, jos työvuoroja ei syystä tai toisesta ota vastaan.

Entä mitä jos tekee koko ajan minimityötunteja enemmän töitä?

Työnantajan velvollisuus tarjota työtä riippuu siitä, paljonko työntekijä on tehnyt töitä edeltävän puolen vuoden aikana. Oletetaan, että työsopimuksessa on sovittu työajan vaihtelevan nollatuntisopimuksessa 10–40 tunnin välillä. Jos töitä on ollut edeltäneen puolen vuoden aikana vaikkapa 35 tuntia viikossa, työntekijä voi pyytää neuvottelua työaikaehdon muuttamisesta vastaamaan todellista työaikatarvetta.

Neuvottelut on käytävä työntekijän pyynnöstä kohtuullisessa ajassa, yleensä 1–2 viikon kuluessa. Työnantajan on perusteltava kirjallisesti, jos se katsoo, ettei työvoiman tarve ole lisääntynyt.

 Vinkit antoi ERTOn lakimies Sanna Villman.