Mitä tarkoittaa liukuva työaika?
Töissä

Mitä tarkoittaa liukuva työaika?

Kirjoittaja: Leena Filpus

Liukuva työaika lisää työntekijän vapautta. Mitä siitä sopiessa pitäisi tietää?

Liukuva työaika tarkoittaa sitä, että työntekijä voi sovituissa rajoissa päättää, milloin tulee töihin ja milloin lähtee kotiin. Lain mukaan liukuvassa työajassa työntekijä saa halutessaan venyttää työpäiväänsä enintään kolme tuntia pidemmäksi kuin normaali työpäivän pituus. Jos siis sovittu työpäivän pituus on kahdeksan tuntia, saa halutessaan tehdä korkeintaan 11 tunnin päivän. Jonain päivänä työntekijä voi päättää tekevänsä lyhyemmän päivän ja toisinaan pitemmän.

Jos esimerkiksi säännöllinen työaika on kello 8–16, voidaan sopia, että töihin tullaan kello 6 ja 9 välillä ja kotiin lähdetään kello 14–17. Kiinteä työaika on sitten vastaavasti kello 9–14. Silloin kaikkien työntekijöiden on oltava paikalla.

Vaikka työpaikalla olisikin sovittu liukuvasta työajasta, työntekijän on sovittuna aikana tultava esimerkiksi viikkopalaveriin tai koulutuspäivään, vaikka se osuisikin liukuman sisälle.

Mitä iloa liukuvasta työajasta on?

Liukuva työaika tuo työntekijälle vapautta päättää työajoistaan. Aamu-uninen voi tulla töihin silloin, kun on virkeimmillään ja pienten lasten vanhemmat voivat sumplia arkeaan ja lasten hakua päiväkodista. Stressi vähenee, kun elämässä on joustoa.

Liittyykö liukuvaan työaikaan jotain huonoja puolia?

Jos töitä on niin paljon, että plusliukumaa kertyy koko ajan, se on usein merkki siitä, että työntekijöitä on liian vähän. Liukumaa saatetaankin käyttää väärin: Työpaikastaan huolissaan olevat tekevät liian pitkiä päiviä ja uupuvat.

Toisinaan työnantajatkin olettavat, että työntekijä tekee työnsä liukumilla, vaikka oikeasti olisikin kyse lisätöistä tai ylitöistä. Voiko työnantaja velvoittaa tekemään ylitöitä? Työnantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että töitä on tasaisesti, eikä liukumaa saa käyttää ylityön korvikkeena.

Miten liukumasaldo nollataan?

Lain mukaan liukumasaldoa voi olla korkeintaan 40 tuntia plussaa tai miinusta. Työnantajien ja työntekijöiden yhdistykset, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, voivat sopia liukuma-ajasta ja liukumien enimmäiskertymästä edellisestä poiketen. Työnantajan velvollisuutena on huomauttaa hyvissä ajoin, jos plussa- tai miinussaldoja kerääntyy enemmän kuin on laissa tai työehtosopimuksessa sovittu.

Liukumasaldo tasoittuu lain mukaan vasta työsuhteen päättyessä: plusliukumat maksetaan pois ja miinusliukumat vähennetään loppupalkasta. Tessissä tai paikallisesti työpaikoilla on voitu sopia, että liukumasaldot tasoitetaan tai nollataan tiettyyn päivään mennessä vuodessa.

Mitä liukuvasta työajasta kannattaa sopia?

Jos työpaikalla tehdään paikallinen sopimus liukuvan työajan käytöstä, siinä kannattaa huomioida sairastuminen. Esimerkiksi kun työntekijä on sopinut pitävänsä saldovapaata, mutta sairastuu ennen sitä, olisi saldovapaa työntekijän pyytäessä siirrettävä. Samoin, jos työntekijä sairastuu saldovapaan aikana, olisi jäljellä oleva saldovapaa siirrettävä.

Työpaikalla olisi hyvä myös sopia, että plusliukumat maksetaan rahana, ellei työntekijä ehdi pitää niitä vapaina tasoituspäivään mennessä. Jos vapaan pitäminen ei onnistu, koska töitä on paljon, kannattaa sopia plusliukumien maksaminen korotettuna palkkana.

Vinkit antoi ERTOn lakimies Helena Lievonen.