Näin edistät yhdenvertaisuutta työpaikalla
Töissä

Näin edistät yhdenvertaisuutta työpaikalla

Työelämän syrjintä kielletään työsopimuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa. Sitä paitsi se on keljua käytöstä, joka nakertaa työyhteisöä.

1. Pistä stoppi syrjinnälle

Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että henkilöä kohdellaan huonommin kuin jotakuta toista. Se voi olla ihmisen loukkaamista niin, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.

2. Älä hyväksy eriarvoista asemaa

Työntekijää ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, mielipiteen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muuhun näihin verrattavan seikan vuoksi.

3. Kohtele yhdenvertaisesti

Samaa työtä tekeviä ja samassa asemassa olevia työntekijöitä on yhtäläisissä tilanteissa kohdeltava keskenään samalla tavoin. Näin on tapahduttava sekä työsuhteen aikana että sen päättyessä.

4. Noudata työehtosopimuksia

Määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa pelkästään työsopimuksen kestoon tai työajan pituuteen nojaten.

5. Vaadi tasapuolinen palkkaus

Samaa tai samankaltaista työtä tekevälle täytyy maksaa samaa palkkaa, ellei erisuuruisen palkan maksamiseen ole hyväksyttävää syytä, kuten esimerkiksi pitempi työkokemus kyseisessä tehtävässä.

6. Nosta kissa pöydälle

Jos epäilet, ettei sinua kohdella tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa, kysy työnantajalta perustelut. Tämän jälkeen voit pyytää luottamusmiestä selvittämään, onko eriarvoiseen asemaan ollut asiallinen syy.

7. Ota yhteys liittoon

Mikäli tasa-arvoa ei synny järkipuheella esimiehen kanssa, voit ottaa yhteyttä ERTOn työsuhdeneuvontaan. Sieltä saat tukea, neuvoja ja apua.

Lähteet: ERTOn työsuhdeopas: Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohteluTyöterveyslaitos

Juttu on julkaistu alun perin Toimi-lehdessämme muutama vuosi sitten.