Siirry suoraan sisältöön
Lomauttamisilmoitus tai ennakkoselvitys

Lomauttamisilmoitus tai ennakkoselvitys

Lomauttamisesta on työsopimuslain mukaan ilmoitettava vähintään 14 kalenteripäivää ennen sen alkamista.

Joissakin työehtosopimuksissa on sovittu pidemmistä lomautusilmoitusajoista siten, että ilmoitusaika on sidottu työsuhteen kestoon. Ilmoitusaika kannattaakin tarkistaa aina omasta työehtosopimuksesta.

Lomautusilmoitus kirjallisesti

Lomautusilmoitus on annettava lomautettavalle henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, lomautusilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Työntekijällä on aina oikeus saada lomauttamisesta kirjallinen ilmoitus.
 
Ilmoitukseen, jonka työntekijä tarvitsee työttömyyspäivärahan hakemista varten, on merkittävä:
  • lomautuksen syy
  • alkamisaika täsmällisesti (esim. 1.6.) ja
  • lomautuksen kesto tai arvioitu kesto.
  • Jos lomautus toteutetaan työviikkoa lyhentämällä, työnantajan kanssa tulee kirjallisesti sopia uusista työajoista (esim. ma ja ke klo 8 - 16). Jos tämä ei ole mahdollista, tulee sopia siitä, milloin seuraavan viikon työajoista ilmoitetaan.

Ennakkoselvitys

Niissä yrityksissä, joissa työnantajan ei tarvitse noudattaa yt-lain säännöksiä tai muutoin kuulla työntekijöitä (ks. oma työehtosopimus), työnantajan on ennen lomauttamista annettava selvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että työntekijä saa mahdollisimman aikaisin tietää tulevasta lomautuksesta. Selvitys on annettava viipymättä lomautuksen tarpeen tultua työnantajan tietoon. Selvitys voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti.
 
Jos työnantaja aikoo lomauttaa useampia työntekijöitä, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle (esim. luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu) tai työntekijöille yhteisesti.

Kuulemistilaisuus

Työntekijöillä on oikeus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä. Kuulemisen tarkoituksena on, että työnantaja voi ottaa huomioon työntekijöiden näkemykset ennen lomauttamisesta päättämistä. Kuulemistilaisuuteen kannattaa mennä ja esittää siellä oma näkemyksensä. Tarvittaessa voi työnantajalta vaatia tarkempaa selvitystä lomautuksen perusteista.

Lue teemaan liittyviä artikkeleita:

Katso kaikki ajankohtaiset