Siirry suoraan sisältöön
Työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana

Työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana

Työsuhteen päättymiseen lomautuksen aikana liittyy erityisiä huomioitavia seikkoja molemmissa tapauksissa: kun työntekijä irtisanoutuu tai kun työnantaja irtisanoo työntekijän.

Työntekijän oikeus irtisanoa työsopimus lomautusaikana

Lomautettu työntekijä saa irtisanoa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa milloin vain lomautuksen aikana. Lomautetun työntekijän irtisanomisoikeus on riippumaton siitä, onko työsopimus voimassa toistaiseksi vai määräaikainen. Irtisanomisoikeus ei myöskään riipu lomautuksen perusteesta eikä toteuttamistavasta. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän kalenteripäivän aikana.
 
Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksen lomautuksen viimeisen seitsemän päivän aikana, irtisanomisaika on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa muutoinkin noudatettava irtisanomisaika. Määräaikainen työsopimus sitoo näissä tapauksissa työntekijää määräajan päättymiseen saakka, ellei irtisanomisoikeudesta ole sovittu.
 
Jos lomautus on kestänyt yhdenjaksoisesti yli 200 kalenteripäivää, työntekijällä on oikeus päättää työsuhde ja saada irtisanomisajan palkka lomakorvauksineen. Koska kysymys on vahingonkorvauksesta, työntekovelvollisuutta ei ole. Irtisanomisajan palkka lasketaan työnantajan noudatettavan irtisanomisajan mukaan. Siitä saadaan vähentää 14 päivän palkka, mikäli työntekijä on lomautettu yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa noudattaen. Jos työntekijä on ollut lomautuksen aikana vuosilomalla, se ei katkaise edellä mainittua 200 päivää.

Työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen

Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen, työnantajan on maksettava työntekijälle irtisanomisajan palkka lomakorvauksineen. Irtisanomisajan palkalla tarkoitetaan tässä sitä palkkaa, jonka työnantaja joutuisi maksamaan, jos työntekijä irtisanottaisiin.
 
Työnantajalla on oikeus vähentää 14 päivän palkka, jos työnantaja on lain tai sopimuksen perusteella noudattanut yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa. Näin on esimerkiksi silloin, jos työntekijä on lomautettu työehtosopimuksen mukaista kuukauden lomautusilmoitusaikaa noudattaen. Jos työntekijä lomautetaan 14 päivän tai sitä lyhyempää lomautusilmoitusaikaa noudattaen, irtisanomisajan palkasta ei saa vähentää mitään.
 
Jos työnantaja on irtisanonut työntekijän ja maksaa irtisanomisajan palkkaa, työntekijä on velvollinen palaamaan työsopimuksen mukaiseen työhönsä, jos sitä on tarjolla. Lomautus keskeytyy tällöin irtisanomisajaksi. Jos työntekijä on itse irtisanoutunut 200 lomautuspäivän jälkeen, velvollisuutta palata töihin ei ole.
 

Lue teemaan liittyviä artikkeleita:

Katso kaikki ajankohtaiset