Siirry suoraan sisältöön

Vastauksia jäsenten kysymyksiin lomautuksista

Työsuhdeneuvontaamme on viime aikoina tullut paljon kysymyksiä lomautuksista. Katso alta vastaukset pulmatilanteisiin.

Mies puhuu puhelimeen kotonaan.

Voiko työnantaja ottaa lomautetun tilalle uuden työntekijän?

 
Työnantaja ei voi ottaa palvelukseensa lomautuksen aikana uusia työntekijöitä tekemään lomauttamiensa työntekijöiden töitä.
 
Lomauttaminen ei myöskään saa johtaa ylityöhön eikä siihen, että töihin joudutaan siirtämään työvoimaa muualta. Lomauttaminen ei silloinkaan ole laillinen, jos työnantaja joutuu teettämään toisilla työntekijöillä lisätyötä lomautuksen takia. Pelkkä lisätyövoiman tarve voi jo osoittaa, ettei lomautukselle ole perustetta.
 

Voiko kahden viikon lomautusilmoitusaikana pitää vuosilomaa?

 
Työnantaja ja työntekijä voivat sopia vuosiloman ajankohdasta vuosilomalain mukaisesti. Pääsääntöisesti kesä- ja talvilomat pidetään yhdenjaksoisesti. Työntekijän suostumuksella saa työnantaja kuitenkin antaa erikseen yhdessä tai useammassa erässä sen osan lomasta, joka ylittää 12 arkipäivää. 
 
Vuosilomalain mukaan työnantaja määrää loman ajankohdan, mutta työnantajan on ensin annettava työntekijälle mahdollisuus esittää toiveensa. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle vuosiloman ajankohta kuukausi ennen loman alkamista, tai jos se ei ole mahdollista, viimeistään kuitenkin kaksi viikkoa ennen loman tai sen osan alkamista.
 

Mitä kaikkea kannattaa huomioida, kun lomautus perutaan tai keskeytetään?

 
Lomautuksen perumisella tarkoitetaan, että työnantaja lomautusilmoitusaikana peruuttaa tekemänsä lomautuksen ja tarjoaa työntekijälle työtä. Lomautuksen jatkaminen sen peruuttamisen jälkeen edellyttää uutta lomautusilmoitusta, ellei työehtosopimuksessa ole toisin määrätty.
 
Työnantajan on tarjottava lomautettuna olevalle työntekijälle hänen työsopimuksensa mukaista työtä heti kun sitä ilmaantuu. Lomautetuilla työntekijöillä on oikeus saada aiempi työnsä takaisin ennen kuin osa-aikatyöntekijöillä on oikeus saada lisätyötä ja ennen kuin työnantajan pitää ottaa irtisanottuja työntekijöitä takaisin töihin. Työnantaja ei voi jatkaa määräaikaisia työsopimuksia eikä vakinaistaa sijaisia ennen lomautusten peruuttamista.
 
Työnantaja ei voi sivuuttaa lomautetun työntekijän oikeutta työhön sen perusteella, että työntekijä on aloittanut lomautuksen aikana työn toisessa työpaikassa. Työnantajan on ilmoitettava toistaiseksi lomauttamalleen työntekijälle työn alkamisesta vähintään seitsemän päivää aiemmin, ellei toisin ole sovittu.
 
Muualle työhön menneellä työntekijällä on oikeus irtisanoutua toisesta työstä, vaikka se olisi määräaikainen, viiden päivän irtisanomisajalla. Myös osa-aikaisesti lomautetulla on oikeus ottaa lomautuksen ajaksi muuta työtä vastaan toiselta työnantajalta.
 
Lomautuksen keskeyttämisellä tarkoitetaan, että työnantaja antaa lomautetulle tilapäistä työtä ja jatkaa sitten lomautusta antamatta uutta lomautusilmoitusta. Lomautuksen keskeyttämisestä kannattaa tehdä ennen työn alkamista kirjallinen sopimus ja merkitä siihen tilapäisen työn arvioitu kestoaika.
 
 

Onko työsuhteen muuttamisella osa-aikaiseksi oltava peruste?

 
Työnantaja saa yksipuolisesti muuttaa työsuhteen pysyvästi osa-aikaiseksi vain taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomisaikaa noudattaen. Työntekijän työn tulee silloin olla vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Lisäksi edellytetään, ettei työnantajalla ole tarjota työntekijälle muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työnantajalla on myös velvollisuus tarjota työn edellyttämää koulutusta.
 
Ennen työsuhteen yksipuolista osa-aikaistamista on käytävä yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, jos yrityksen työntekijöiden lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20.
Helena Lievonen
Helena Lievonen Helena työskentelee Ertossa juristina. Hän neuvottelee taloushallintoalan ja Accountorin työehtosopimukset. Lisäksi hän auttaa jäseniämme työsuhteisiin liittyvissä asioissa lakineuvonnassamme.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin