Siirry suoraan sisältöön

Entä jos työnantaja joutuu harkitsemaan lomautusta uudelleen?

Joskus työnantaja voi joutua harkitsemaan joko lomautuksien perumista, siirtämistä, keskeyttämistä tai jatkamista.

Nainen kädet puuskassa.
Työnantaja saa lomauttaa työntekijän vain, jos laissa säädetyt perusteet täyttyvät. Jos peruste lomautukselle on, työntekijä voidaan lomauttaa joko määräajaksi tai toistaiseksi keskeyttämällä työnteko kokonaan tai lyhentämällä työntekijän säännöllistä työaikaa. Määräaikainen lomautus päättyy määräajan umpeuduttua. Toistaiseksi voimassa oleva lomautus päättyy työnantajan ilmoitukseen, joka on tehtävä vähintään seitsemän päivää ennen lomautuksen päättymistä. Lomautuksen jälkeen työnteko jatkuu entisin ehdoin, ellei lomautus poikkeuksellisesti pääty työsopimuksen irtisanomiseen. 

Lomautuksen peruuttaminen tai siirtäminen 

Jos lomautukselle ei ole enää edellytyksiä, työnantajalla on velvollisuus peruuttaa ilmoittamansa lomautus. Ilmoitus voidaan tehdä vapaamuotoisesti. Lomautus on mahdollista peruuttaa yksipuolisesti vain, jos lomautus ei ole vielä alkanut. Jos peruutuksen jälkeen tulee uusi lomautustarve, on siitä annettava uusi lomautusilmoitus. 

 Lomautuksen siirtämisestä on kysymys silloin, kun jo lomautusilmoitusaikana ilmaantuu tarve lykätä lomauttamista. Työsopimuslaissa ei ole määrätty lomautuksen siirtämisestä. Ellei työehtosopimuksessa tai työntekijän kanssa toisin ole sovittu, lainsäädännön mukaan ainut tapa muuttaa lomautuksen alkamisajankohtaa on perua lomautus ja antaa uusi lomautusilmoitus lomautusilmoitusaikaa noudattaen. 
 
Jos työskentelet autoliikennealalla, katso omasta työehtosopimuksestasi määräykset lomautuksen peruuttamisesta, siirtämisestä ja keskeyttämisestä. 
 

Lomautuksen keskeyttäminen 

Lainsäädännössä ei ole määrätty myöskään lomautuksen keskeyttämisestä. Työnantaja ei siis voi yksipuolisesti määrätä työntekijää kesken lomautuksen tilapäisesti töihin siten, että lomautus jatkuisi tilapäisen työssäolon jälkeen. Lomautuksen keskeyttäminen on mahdollista vain, jos siitä erikseen sovitaan työntekijän ja työnantajan välillä. Sopimus lomautuksen keskeyttämisestä kannattaa tehdä kirjallisesti ja erikseen kunkin keskeytyksen osalta. 
 

Lomautuksen jatkaminen 

Lomautuksen jatkaminen tarkoittaa käytännössä lomautuksen keston arvion korjaamista. Työnantajan on kuitenkin tässä tilanteessa annettava uusi lomautusilmoitus, sillä itse asiassa keston arvion korjaamisessa on kyse uudesta lomautuksesta. Jos työnantajan yritys on yt-lain soveltamispiirissä, saattaa lomautuksien jatkaminen edellyttää, että käydään uudet muutosneuvottelut. 
 

Lomautetun työntekijän työsuhteen päättäminen 

Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen voimassaoloajasta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Tämä oikeus ei riipu lomautusperusteesta sekä lomautuksen toteuttamistavasta ja -kestosta. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana. 
 
Jos lomautus ei riitä sopeuttamistoimenpiteeksi, työnantaja voi myös harkita työsuhteen irtisanomista. Työsuhteen irtisanominen kuitenkin edellyttää, että irtisanomista koskevat menettelyvaatimuksethuomioidaan. Työnantajan pitää todennäköisesti käydä myös uudet muutosneuvottelut, varsinkin mikäli aikaisemmin käydyt neuvottelut ovat koskeneet vain lomauttamista.
 
Mikäli muutostilanteet askarruttavat, ota yhteyttä työsuhdeneuvontaamme
Heli Luukkonen
Heli Luukkonen Heli työskentelee Ertossa juristina. Hän auttaa jäseniämme työsuhteisiin liittyvissä asioissa lakineuvonnassamme.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin