Työsuhteen päättyminen

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen yleisin päättämistapa on työsopimuksen irtisanominen irtisanomisaikaa noudattaen. Työntekijällä on oikeus irtisanoutua työsuhteensa missä vaiheessa tahansa tarvitsematta syytä irtisanoutumiseensa. Näin ollen työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa myös esimerkiksi vuosiloman, vuorotteluvapaan, opintovapaan tai perhevapaan aikana. Työnantajan työsopimuksen päättämisoikeutta on rajoitettu työsopimuslaissa. Työnantaja saa irtisanoa työntekijän vain jos irtisanomiseen on olemassa työsopimuslain mukainen peruste.

Määräaikainen työsopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista sovitun määräajan kuluttua umpeen. Määräaikaisen työsopimuksen kesto voidaan tietyn kalenteriajan lisäksi sitoa tietyn työn suorittamiseen tai toisen työntekijän työstä poissaoloaikaan. Määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa kesken sopimuskauden ainoastaan jos määräaikaiseen työsopimukseen on liitetty irtisanomisehto.   

Työsopimus voi päättyä myös koeaikapurkuun, jolloin työsuhde päättyy koeaikana ilman irtisanomisaikaa. Muita työsopimuksen päättymistapoja ovat työsuhteen purkaminen, jolloin työsuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa ja raukeaminen (esimerkiksi työntekijän kuolemasta johtuen.)