Työsopimuksen purkaminen koeaikana

Työsopimus voidaan koeaikana purkaa puolin ja toisin heti päättyväksi, ei kuitenkaan epäasiallisin perustein. Työsuhteen päättäminen koeaikana ei edellytä irtisanomisajan noudattamista. Työsuhde päättyy välittömästi samana päivänä, jolloin joko työnantaja tai työntekijä ilmoittaa käyttävänsä koeaikaehtoa työsuhteen päättämisperusteena.

Työsopimuksen osapuolilla ei ole oikeutta purkaa työsopimusta koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisin perustein. Epäasiallisena syynä on pidetty muun muassa aiheettomia sairausepäilyjä tai raskautta. Työntekijän puolelta epäasiallisena perusteena on pidetty työsopimuksen purkamista pelkästään sillä perusteella, että työntekijä sai uuden työnantajan palveluksesta sovittua paremman vastikkeen.

Sallittu työsopimuksen purkamisen syy koeaikana on esimerkiksi työntekijän henkilöön tai hänen työsuoritukseensa liittyvä sellainen syy, jonka vuoksi työntekijän työsuoritus ei vastaa työnantajan sille oikeutetusti asettamia edellytyksiä.

Mikäli työsuhteen purkamisperuste on koeaika, tulisi selvittää:

  • onko koeajasta sovittu
  • onko työsopimus purettu koeaikana
  • mihin konkreettisiin ja yksilöityihin tapahtumiin työnantaja vetoaa purkamisperusteina ja milloin väitetyt purkamisperusteet ovat tapahtuneet
  • onko työntekijää kuultu