Siirry suoraan sisältöön

Erton juristi neuvoo: näin vältät erimielisyydet työnantajan kanssa

Monesti erimielisyystilanteet syntyvät täysin yllättäen eikä niihin ole varauduttu.

Nainen ja mies katsovat eripuraisina eri suuntiin.

Sovi asioista kirjallisesti 

Suullinen sopimus on yhtä pätevä ja sitova kuin kirjallinenkin sopimus, mutta mahdollisessa erimielisyystilanteessa voi käytännössä osoittautua hankalaksi todistaa, mitä tulikaan työnantajan kanssa sovittua, jos asioista on sovittu vain suullisesti. Pahimmillaan saatetaan päätyä sana sanaa vastaan -tilanteeseen, jossa työntekijä ei pysty mitenkään todistamaan sovittua. Kirjallinen sopiminen edesauttaa sitä, ettei erimielisyyksiä synny. Työsopimus on yksi tärkeimmistä sopimuksista, joita yksityishenkilönä elämämme aikana neuvottelemme ja sovimme. Riippuen työsuhteen pituudesta, työsopimuksen taloudellista arvoa voi verrata esimerkiksi asunnon ostoon: asunnon kauppakirjaakaan ei tule allekirjoitettua ilman, että ensin on neuvoteltu sopimuksen sisällöstä ja perehdytty sopimusehtoihin huolella. Luethan myös vinkkimme työsopimuksen tekemiseen

Perehdy siihen mitä olet sopimassa 

Epäselvyyksiä aiheutuu välillä senkin vuoksi, ettei ehkä täysin ymmärretä mistä ollaan sopimassa. Työlainsäädäntö tai työehtosopimusten määräykset eivät aina ole täysin yksiselitteisiä. Valitettavasti aina työnantajatkaan eivät ole täysin tietoisia siitä, miten olisi asianmukaista sopia tietyistä seikoista. Mikäli jokin asia on epäselvää, kannattaa aina ottaa aikaa asiaan perehtymiseen ja jatkokeskusteluihin työnantajan kanssa ennen lopullista sopimista.

Erton jäsenilleen tarjoamaa maksutonta työsuhdeneuvontaa ja työsopimuksen tarkistuspalvelua kannattaa luonnollisesti hyödyntää.  

Työajan seuranta 

Oman työn arkirutiiniin tulisi ehdottomasti kuulua työajan kirjaaminen. Työaikalaki velvoittaa työnantajia pitämään työaikakirjanpitoa ja yleensä työpaikoilla onkin käytössä jonkinlainen työajan seurantajärjestelmä. Työajan seuraaminen ja kirjaaminen on todella tärkeää, ettei tule huomaamattaan tehneeksi niin sanottua harmaata ylityötä. Jälkikäteen ylitöiden ja niistä maksamatta jääneiden korvausten todentaminen tai maksun vaatiminen ilman dokumentaatiota on käytännössä mahdotonta.  

Palkkalaskelmien tarkistus 

Palkkapäivänä kannattaa muistaa silmäillä myös palkkalaskelma. Laskelmalta on hyvä tarkistaa ainakin peruspalkan määrä, mahdolliset lisät ja ylityökorvaukset sekä verojen ja pakollisten maksujen pidättäminen. Työmatkoja paljon tekevien työntekijöiden kannattaa huolehtia siitä, että kulu- ja matkakorvaukset maksetaan asianmukaisesti. Yleensä palkankorjaukset ovat helpompia mitä nopeammin asian ottaa puheeksi. Kun palkkalaskelmia tarkistaa säännöllisesti, tulee mahdolliset korjaustarpeet huomattua ja ilmoitettua heti, jolloin palkkasaatavat eivät pääse vanhenemaan.   

Vakuuta työsuhteesi liiton oikeusturvalla 

Siinä missä koti kannattaa vakuuttaa vahinkojen varalta, kannattaa työsuhdetta koskeva turva pitää ajan tasalla. Monesti erimielisyystilanne syntyy täysin yllättäen eikä siihen ole varauduttu. Työntekijän voi olla rankkaa lähteä yksin selvittämään erimielisyyttä työnantajan kanssa. Palkkasaatavariitojen tai työsopimuksen irtisanomisen laillisuuden selvitykseen lähtökohtaisesti tarvitaan avuksi alan ammattilainen. Avunsaanti nopeasti ilman ammattiliiton jäsenyyteen kuuluvaa oikeusturvaa voi olla hankalaa tai ainakin se voi tulla kalliiksi.

Lue lisää Erton oikeusturvasta ›

Heli Luukkonen
Heli Luukkonen Heli työskentelee Ertossa juristina. Hän auttaa jäseniämme työsuhteisiin liittyvissä asioissa lakineuvonnassamme.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin