Siirry suoraan sisältöön

Terveyspalvelualan palkkakyselyn tulokset 2023

Terveyspalvelualan palkkakysely toteutettiin syksyllä 2023. Vastaukset on nyt analysoitu. Lue tärkeimmät huomiomme kyselyn tuloksista.

Mies katsoo kameraan pää kallellaan.

Palkkaus 

 
Palkkakyselyn tulosten perusteella palkkasopimuksen noudattamisessa on alalla vieläkin haasteita, vaikkakin kehitystä näyttäisi viimevuotiseen verrattuna tapahtuneen. Työpaikan tehtäväkohtaisten ns. erityistekijälisien sekä henkilökohtaisen palkanosan maksuperusteiden tulee olla työpaikalla kaikkien nähtävillä. Tänä vuonna reilu neljännes vastaajista ilmoitti (vrt. edellisenä vuonna noin viidennes), että erityistekijälisän maksuperusteet ovat nähtävillä työpaikalla.  
 
Tänäkin vuonna vain 15 % vastaajista ilmoitti, että henkilökohtaisen palkanosan maksuperusteet ovat työpaikalla nähtävillä siten, että jokainen voi tarkistaa, millä perusteella lisää on mahdollisuus ansaita. Vastausten perusteella enemmistölle vastaajista maksetaan henkilökohtaista lisää kokemusvuosien perusteella. Palkkasopimuksen mukaan henkilökohtaisen vuosisidonnaisen osan päälle voidaan myös maksaa henkilökohtaista palkanosaa esim. hyvän työssä suoriutumisen perusteella. 
 
Työpaikalla ei noudateta palkkasopimusta asianmukaisesti, mikäli edellä mainittuja maksuperusteita ei selvitetä henkilöstölle. Asian pitäisi olla kunnossa jokaisella työpaikalla, jossa terveyspalvelualan työehtosopimusta noudatetaan. Asia kannattaa ottaa puheeksi työnantajan kanssa ja vaatia, että maksuperusteet selvitetään henkilöstölle.  
 

Työssä jaksaminen 

 
Yli puolet vastaajista ilmoitti arvioivansa työn määrän kasvavan seuraavan 6 kuukauden aikana, samalla kun arvioitiin henkilöstön määrän pysyvän samana tai jopa vähentyvän. Terveys- ja sosiaalipalvelualan palkkatasot ja työolot ovat olleet esillä vahvasti julkisessa keskustelussa viime vuodet. Alan palkkatason nostolla olisi varmasti vaikutusta henkilöstön määrän pysyvyyteen ja alan houkuttelevuuteen, mutta työoloihin on myös enemmässä määrin kiinnitettävä huomioita. 
 
43 % vastaajista ilmoitti työssä jaksamisensa heikentyneen kuluneen vuoden aikana, kun viime vuonna vastaavaa ilmoitti vain neljäsosa vastaajista. Trendi on huolestuttava.  
 
Mikäli koet työssäsi terveyttä vaarantavaa kuormitusta, on siitä ilmoitettava työnantajalle. Joskus voi olla epäselvää, johtuuko kuormittuminen työstä vai työpaikan ulkopuolisista tekijöistä. Epäselvää voi myös olla, mitkä tekijät työssä aiheuttavat haitallista kuormitusta. Tällöin suosittelemme kääntymään työterveyshuollon puoleen. Työnantajan tulee terveyttä vaarantavasta kuormittumisesta tiedon saatuaan ryhtyä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi.  
 

Ole yhteydessä, me autamme 

 
Olethan yhteydessä lakitiimimme työsuhdeneuvontaan jos haluat kysyä omasta palkastasi tai työehdoistasi tai jokin muu asia mietityttää työhösi liittyen. Kaikki jäsentemme yhteydenotot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan ole työnantajaan yhteydessä ilman suostumustasi.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin