Siirry suoraan sisältöön

Työnantaja haluaa sopimuksen - onko minun pakko allekirjoittaa?

Työnantajat näkevät paikallisen sopimisen keinona parantaa yritysten kilpailukykyä. Sopiminen on hyvä asia, mutta sopimisen pitää aina olla vapaaehtoista.

Nainen tarkistaa asiakirjaa kynä kädessään.
Sopiminen työpaikoilla lisääntyy. Me varaudumme siihen liitossa muun muassa kouluttamalla luottamusmiehiä, jotta heillä olisi paremmat valmiudet sopia asioista. Kaikilla työpaikoilla luottamusmiestä ei kuitenkaan ole vielä valittu, jolloin yksittäisten työntekijöiden tulee tuntea omat oikeutensa ja osata puolustaa niitä.  
 

Sopimiseen ei saa painostaa 

 
Kilpailukyvyn parantaminen paikallisesti sopimalla ei saa tarkoittaa sitä, että työehtoja huononnetaan sanelemalla. Sopiminen on aina vapaaehtoista. Sopimisen tulisi hyödyttää molempia osapuolia siinä määrin, että kumpikin osapuoli on järjestelyyn vapaaehtoisesti valmis ryhtymään.   
 
Pakko ei ole sopia eikä sopimatta jättämisestä saa aiheutua työntekijälle seuraamuksia. Liian usein kuulee, että työntekijä on kesken työsuhteen allekirjoittanut uuden työsopimuksen, paikallisen sopimuksen tai jonkun muun sopimuksen, koska on pelännyt menettävänsä työpaikan tai saavansa muita ikäviä seuraamuksia. Liian usein kuulee myös, että hänen oli pakko allekirjoittaa, koska työnantaja painosti eikä antanut miettimisaikaa tai mahdollisuutta soittaa omaan ammattiliittoon.  
 
Kun nimi on paperissa, sopimus lähtökohtaisesti sitoo molempia osapuolia. Sen takia pyydä aina miettimisaikaa, ennen kuin edes harkitset laittavasi nimeä paperiin. Lue sopimusehdot huolella ja kysy työnantajalta, jos et ymmärrä jotain kohtaa. Jos on kyse kesken työsuhteen tehtävästä uudesta työsopimuksesta, kysy millä perusteella työnantaja aikoo muuttaa työsopimusta. Työsopimuksen ehtojen muuttaminen yksipuolisesti vaatii nimittäin yleensä yt-neuvottelut, irtisanomisperusteet ja irtisanomisajan noudattamisen.
 
Työntekijällä, jolla on voimassa oleva työsopimus, on oikeus kieltäytyä työsopimuksensa muuttamisesta ja pitää kiinni alun perin sovitusta. Tämä koskee myös ns. liikkeen luovutustilanteita, joissa työntekijä siirtyy vanhana työntekijänä toiselle työnantajalle. Silloin ei uutta työsopimusta tarvita. 
 

Aito sopiminen on hyvä asia 

 
Aito sopiminen työpaikkatasolla edellyttää tietojen vaihtoa, avoimuutta, luottamusta ja toimivaa vuoropuhelua työntekijöiden ja työnantajan välillä. Aitoa sopimista edeltää myös neuvottelut. Neuvotteluissa osapuolilla on oltava yhtä vahva neuvotteluasema, jotta kummankin osapuolen etu toteutuu. Jos sopimus tehdään vain työpaikan menettämisen pelossa tai vajavaisin tiedoin, ei osapuolten aito tahto toteudu. 
 
Toivoisin, että useammin muistettaisiin sopia myös asioista, jotka eivät tarkoita vain työntekijän palkkapussin pienentämistä, vaan esimerkiksi työhyvinvoinnin edistämisestä, sairauspoissaolojen vähentämistä, työolosuhteiden kehittämistä tai vaikkapa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Työpaikan entistä paremmalla yhteis- ja kehittämistoiminnalla parannetaan aidosti suomalaisten työpaikkojen tuottavuutta.  
 
Ammattiliiton jäsenenä saat tietoa työehdoistasi ja omista oikeuksistasi. Parannamme työntekijöiden neuvotteluasemia neuvottelemalla työehtosopimuksia, olemalla mukana lainsäädäntötyössä ja kouluttamalla työpaikkojen luottamusmiehiä. Työsuhdeneuvonnasta saat henkilökohtaista apua omaan tilanteeseesi. Siten omien oikeuksien puolustaminen helpottuu. Liitto on siis tukenasi, mutta tarvitset myös rohkeutta puolustaa omia etujasi.  
Saara Arola
Saara Arola Saara työskentelee Ertossa edunvalvontajohtajana ja toimii lakitiimin esimiehenä. Saara neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan työehtosopimukset.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin