Siirry suoraan sisältöön

Uusi duuni? Mitä kannattaa huomioida työpaikkaa vaihtaessa

Alle on koottu muutamia tärkeitä seikkoja, jotka kannattaa huomioida, jos aikoo siirtyä uuden työnantajan palvelukseen.

Nainen katsoo sivulle päin.

Muista mahdollinen kilpailukielto

 
Tarkista työsopimuksestasi, onko siinä kilpailukieltoehto. Joskus työsopimukseen kirjataan kilpailukieltoehto työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä. Tällöin työntekijällä ei ole oikeutta siirtyä kilpailevan yrityksen palvelukseen tai harjoittaa itse kilpailevaa toimintaa tietyn ajan kuluessa työsuhteen päättymisen jälkeen. Työsopimuksessa sovittu kilpailukieltokaan ei kuitenkaan rajoita työntekijää siinä tapauksessa, että ehto ei ole pätevä. Kilpailukiellon pätevyys kannattaakin tarkistuttaa Erton lakitiimin työsuhdeneuvonnassa.
 
Jos kilpailukieltoehdosta on sovittu, työnantajalla on kuitenkin velvollisuus maksaa työntekijälle korvausta työsuhteen päättymisen jälkeen kilpailukieltosopimuksen rajoitusajalta. Rajoitusajaksi voidaan sopia enintään yksi vuosi työsuhteen päättymisestä. 
 

Noudata irtisanomisaikaa

 
Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voit päättää irtisanomalla sopimuksen. Työsopimus päättyy tällöin irtisanomisajan kuluttua siitä, kun työnantaja on saanut tiedon irtisanomisesta. Työntekijällä on velvollisuus tehdä töitä ja työnantajalla maksaa palkkaa irtisanomisajan loppuun saakka.
 
Työnantaja saattaa vapauttaa sinut irtisanomisaikana työvelvoitteesta. Siitä huolimatta palkka tulee maksaa koko irtisanomisajalta. Kannattaa kuitenkin pyytää työnantajan ilmoitus työvelvoitteesta vapauttamisesta kirjallisena, jotta myöhemmin ei synny epäselvyyttä poissaolon syystä. Vaikka sinut olisi vapautettu työvelvoitteesta, lojaliteettivelvollisuus on silti voimassa, eli et saa tehdä mitään sellaista, josta voi aiheutua työnantajalle vahinkoa. Tämä velvoite päättyy vasta sitten, kun työsuhde on päättynyt.
 

Tee työsopimus kirjallisesti

 
Suomen lainsäädännön mukaan työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Suullinen sopimus on siis pätevä. Työsopimus kannattaa kuitenkin aina tehdä kirjallisesti, jotta myöhemmin ei tule epäselvyyttä siitä, mitä on sovittu.
 

Lähetä uusi työsopimuksesi tarkistuspalveluumme

 
Me Ertossa tarjoamme jäsenillemme työsopimuksen tarkistuspalvelun, johon voit lähettää työsopimuksesi juristin tarkistettavaksi. Suosittelemme lämpimästi lähettämään työsopimuksen asiantuntijallemme kommentoitavaksi ennen sen allekirjoittamista.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin