HED - jotta kaikilla olisi parempi työelämä!

Onko työpaikallanne asia tai useampi, joka kaipaisi kehittämistä? Ehkä työporukassanne on hyvä idea, jota haluaisitte viedä eteenpäin?

Kerro asiasi ERTOn henkilöstön edustajalle eli HEDille! HEDit ovat työntekijöiden keskuudestaan valitsemia henkilöitä, jotka toimivat työpaikoilla esimerkiksi luottamusmiehinä, luottamusvaltuutettuina ja työsuojeluvaltuutettuina.

Luottamusmiehen tehtäviin kuuluu esimerkiksi:

  • kehittää työyhteisöä ja sen arkisiakin asioita yhteistyössä työnantajan kanssa
  • neuvoa ja tukea ERTOn jäseniä jokapäiväisissä asioissa
  • huolehtia siitä, että kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti
  • varmistaa, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta ja työelämän lakeja

Työpaikoilla, joilla ei noudateta mitään työehtosopimusta, tätä työpaikan kehittäjää kutsutaan luottamusvaltuutetuksi. Työsuojeluvaltuutettu taas edustaa työpaikan työntekijöitä työturvallisuuteen ja työterveyteen sekä työolosuhteisiin liittyvissä asioissa.

Tutustu muutamaan ERTOn luottamusmieheen!

Ryhdy itse luottamusmieheksi, työelämän näköalapaikalle!

Mitä jos työpaikallanne ei ole valittu luottamusmiestä tai -valtuutettua? Ei hätää! Pistäkää pystyyn luottamushenkilön valinta vaikka saman tien! ERTO auttaa aina ensimmäisessä valinnassa, voit olla tarvittaessa yhteydessä soile.lindstedt(at)erto.fi.

Luottamushenkilönä olet osa ERTOn ydintiimiä. HEDejä on kaiken kaikkiaan lähes 500, joten yksin ei tarvitse tuumailla. Saat hommaan perehdytyskoulutuksen ja vuosittain on tarjolla erilaisia henkilöstön edustajien täydennyskoulutuksia. Lisäksi saat aina henkilökohtaista sparrausta, tietoa ja tukea ERTOn asiantuntijoilta sekä muilta henkilöstön edustajilta.

Luottamusmies hoitaa tehtäväänsä työajalla ja saa siitä sovittua korvausta. Koulutuksista sovitaan vuosittain työnantajien kanssa ja niitä voi suorittaa palkallisesti. Luottamusmiehellä on lain turvaama irtisanomissuoja.

Lue lisää: Haluan olla luottamusmies tai luottamusvaltuutettu – miten se onnistuu?

Luottamusmiehen ja -valtuutetun valinta on näin helppoa!

Numero 1.

Innostu ja tartuta se muihin!

Riittää kun työpaikalla on yksi innostunut ehdokas! Se voit olla sinä tai houkuttele mukaan joku hommaan sopiva kollegasi! Valinnan voi tehdä jo kaksi ERTOn jäsentä, mutta jokaiselle halukkaalle jäsenelle täytyy varata tasapuolinen mahdollisuus osallistua valintaan.

Numero 2.

Järjestä valintatilaisuus

Jos työpaikalla ei ennestään ole luottamusmiestä tai -valtuutettua, saat ERTOsta apua valintaan. Kutsu työntekijät koolle ja kerro, että työpaikalle etsitään luottamusmiestä tai -valtuutettua. Jos ehdokkaita on vain yksi, hänet valitaan automaattisesti valintatilaisuudessa eikä vaaleja tarvitse järjestää.

Numero kolme.

Järjestä tarvittaessa äänestys

Jos ehdokkaita on useampi, aloita tilaisuuden jälkeen äänestys ehdokkaiden kesken. Löydät ERTOn verkkosivuilta tarkemmat ohjeet äänestyksen toteuttamiseen. ERTO auttaa aina tarvittaessa äänestyksen järjestämisessä.

Numero neljä.

Ilmoita valinnasta ERTOon

Vastavalittu luottamusmies ilmoittaa valinnastaan ERTOlle verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Valinnasta ilmoitetaan myös työnantajalle. Tämän jälkeen ERTO ottaa yhteyttä luottamusmieheen ja sopii milloin ja miten perehdyttäminen tehtävään alkaa. Ja ei kun hommiin :)!

Katso tarkemmat ohjeet valintaan ja äänestykseen täältä »

Valmennus ertolaisille HEDeille! Luottamuksella parempaa työelämää!

Luottamuksella parempaa työelämää -verkkovalmennus on erinomainen aloituspaketti uudelle luottamusmiehelle ja luottamusvaltuutetulle. Se sopii myös pidempään tehtävässään toimineelle osaamisen päivittämiseen sekä työsuojeluvaltuutetun tehtävissä toimivalle täydennyskoulutuksena. Valmennuksessa käydään läpi mm. ammattiliiton henkilöstön edustajien (HED) oikeuksia ja velvollisuuksia sekä keskeistä työelämän lainsäädäntöä. Perehdytykseen kuuluu myös erillinen alakohtainen verkkokoulutusosio.

Lue lisää tästä ja muista koulutuksista »