Siirry suoraan sisältöön
Luottamusvaltuutetun valintaohje

Luottamusvaltuutetun valintaohje

Luottamusvaltuutetun valintaohjeita noudatetaan vain työpaikoilla, joilla työnantaja ei noudata mitään työehtosopimusta.

Jos työnantaja on sidottu Erton työehtosopimukseen, sovelletaan luottamusmiehen valintaa koskevia ohjeita.

Ketkä valitsevat luottamusvaltuutetun?

Luottamusvaltuutettu valitaan usein henkilöstöryhmittäin. Tämä tapahtuu joko siten, että yksi tai useampi henkilöstöryhmä valitsee luottamusvaltuutetun. Henkilöstö voidaan ryhmitellä esimerkiksi työntekijöihin, toimihenkilöihin ja ylempiin toimihenkilöihin. Luottamusvaltuutettu voidaan myös valita työpaikan kaikkien työntekijöiden keskuudesta. Tämä onkin mielekästä erityisesti pienemmillä työpaikoilla.
 
Kaikille niille työntekijöille, joiden keskuudesta luottamusvaltuutettu valitaan, täytyy varata mahdollisuus osallistua valintaan siten, että valinnasta ilmoitetaan hyvissä ajoin ja valintatilaisuutta ei järjestetä esimerkiksi parhaaseen loma-aikaan. Jos joku on pitempään poissa työpaikalta (esim. perhevapaalla), hän voi kuitenkin osallistua luottamusvaltuutetun valintaan.

Kuka voidaan valita luottamusvaltuutetuksi?

Luottamusvaltuutetuksi voidaan valita työpaikan ao. henkilöstöryhmään kuuluva työntekijä. Mikäli luottamusvaltuutettu valitaan kaikkien työntekijöiden keskuudesta, voidaan luonnollisesti valita kuka hyvänsä työpaikan työntekijä. Ertolaisten kannalta on kuitenkin parasta, että luottamusvaltuutetuksi valitaan Erton jäsen. Lisäksi luottamusvaltuutetuksi valittavan tulisi olla perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Määräaikaa perehtyneisyyden osoittamiseksi ei ole, mutta esimerkiksi koeajalla olevaa ei ole syytä valita luottamusvaltuutetuksi.

Kuka järjestää valintatilaisuuden?

Työpaikalla oleva ko. henkilöstöryhmä tai -ryhmät tai koko työpaikan henkilöstö voi hoitaa valinnan käytännön järjestelyt.
 
Jos luottamusvaltuutettu valitaan ensimmäisen kerran ja jos työpaikalla ei ole työpaikkaosastoa, on syytä nimetä 2–3 työntekijän (mielellään ertolaisia) ryhmä hoitamaan käytännön järjestelyt.

Missä valinta järjestetään?

Valintatilaisuus voidaan järjestää työpaikalla tai sen ulkopuolella.
 
Työnantajan on aina sallittava valinnan järjestäminen työnantajan tiloissa esimerkiksi kahvitauolla tai työajan ulkopuolella. Valinta voidaan järjestää myös työajalla, jos työnantaja siihen suostuu. Valinta ei kuitenkaan saa häiritä työntekoa.
 
Valintatilaisuudesta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle, jos se järjestetään työpaikan ulkopuolella.

Miten ilmoittaudutaan ehdolle ja miten valinta tapahtuu?

Työpaikalla oleva ko. henkilöstöryhmä tai -ryhmät tai koko henkilöstö asettavat ehdokkaat yhteisessä kokouksessaan. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään luottamusvaltuutetun valintaa.
 
Jos ehdokkaita on vain yksi, hän tulee automaattisesti valituksi samassa kokouksessa.
 
Luottamusvaltuutetusta on äänestettävä, jos ehdokkaita on useampi kuin yksi. Äänestys suoritetaan mieluiten suljetuin lipuin ja eniten ääniä saanut tulee valituksi. Valtakirjalla ei voi äänestää.
 
Luottamusvaltuutetun valinnan yhteydessä valitaan myös varaluottamusvaltuutettu. Varaluottamusvaltuutettu valitaan samalla tavalla kuin luottamusvaltuutettu.
 
Valintatilaisuudesta tehdään pöytäkirja tai muistio.

Valinnan tuloksesta ilmoittaminen

Uuden luottamusvaltuutetun valinnasta tai vaihtumisesta on ilmoitettava välittömästi työnantajalle ja ammattiliittoon.
 
Mikäli valittu henkilö on Erton jäsen, valinnasta tai luottamusvaltuutetun vaihtumisesta ilmoitetaan Oma Erto -asiointipalvelussa.

Luottamusvaltuutetun toimikausi

Jos uuden luottamusvaltuutetun valinta tehdään kesken vuotta, luottamusvaltuutetun kausi alkaa valintahetkestä. Kausi jatkuu valintavuoden lopusta vielä kaksi seuraavaa täyttä vuotta eli päättyy aina 31.12. Uusi luottamusvaltuutettu tulee valita ennen toimikauden päättymistä. Tällöin valitun uuden tai jatkavan luottamusvaltuutetun uusi kausi alkaa aina vuoden alusta. Jos valintaa ei tehdä toimikauden päättymisvuoden lopulla, luottamusvaltuutetun toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes uusi luottamusvaltuutettu on valittu.
 
Erton jäsen ilmoittaa Ertolle aina sekä kauden alkamisen ja päättymisen ajankohdat. Työnantajalle ilmoitetaan luottamusmiehen toimikauden alkamisesta ja hed-tehtävän päättymisestä. Uudelleenvalinnasta ei tarvitse ilmoittaa erikseen.

Hed-tehtävän päättyminen

Jos et enää toimi luottamusvaltuutettuna, ilmoita hed-tehtäväsi päättymisestä liitolle Oma Erto -asiointipalvelussa. Voit vaihtoehtoisesti lähettää nimesi, jäsennumerosi, hed-tehtäväsi ja toimikautesi päättymispäivän sisältävän sähköpostiviestin osoitteeseen hed@erto.fi.

Yhdyshenkilö - työpaikan tiedonvälittäjä

Erityistapauksissa ertolaiset voivat myös valita yhdyshenkilön luottamusvaltuutetun valintaohjeita soveltaen. Luottamusvaltuutetun valinta on kuitenkin ensisijaista.
 
Yhdyshenkilöllä ei ole luottamusvaltuutetulle kuuluvaa lakiin perustuvaa irtisanomissuojaa eikä neuvotteluasemaa. Yhdyshenkilö ei voi hoitaa tätä tehtävää työajalla eikä osallistua luottamusmies tai -valtuutettukoulutukseen.
 
Yhdyshenkilö onkin usein välivaihe ennen luottamusvaltuutetun valitsemista. Yhdyshenkilö on kuitenkin tiedonkulun kannalta tärkeä lenkki jäsenen ja ammattiliiton välillä.
Jutta, Sinikka, Soile

Kaipaatko vielä lisää tietoa?

Lisää valmiuksia luottamushenkilön tehtävien hoitamiseen saa Erton hedeille suunnatuista täydennyskoulutuksista. Tutustu koulutuksiin Erton tapahtumakalenterissa. Myös Erton toimisto auttaa ja neuvoo ohjeiden soveltamisessa ja voit aina ottaa yhteyttä osoitteeseen hed@erto.fi.