Siirry suoraan sisältöön
Luottamusmiehen valintaohje

Luottamusmiehen valintaohje

Yksinkertaisimmillaan luottamusmiehen valintaan tarvitaan vain yksi vapaaehtoinen henkilö, joka käynnistää luottamusmiesvalinnan ottamalla yhteyttä Ertoon.

Kuka asettaa ehdokkaat ja miten valinta etenee?

Jos työpaikalle ei vielä aiemmin ole valittu luottamusmiestä, Erto auttaa aina ensimmäisessä valinnassa. Riittää, että työpaikalla on tahtotila siihen, että sinne saadaan koulutettu luottamusmies, joka tsemppaa kaikkia toimijoita parempaan työarkeen ja yhteishenkeen. Luottamusmiehen valintaan riittää, että työpaikalla on kaksi Erton jäsentä. Lisäksi valitun luottamusmiehen tulee olla Erton jäsen. 
 
Jos haluat käynnistää luottamusmiesvalinnan työpaikallasi, laita sähköpostia: hed@erto.fi
 
Tämän jälkeen Erto lähettää kaikille työpaikan ertolaisille jäsenille sähköpostitse linkin, jonka kautta voi asettua ehdokkaaksi luottamusmiehen tai varaluottamusmiehen tehtävään. Jos ehdokkaita on vain yksi luottamusmieheksi ja yksi varaluottamusmieheksi, voidaan heidät todeta suoraan valituiksi. Jos ehdokkaita on useampia, niin ehdokkaiden kesken suoritetaan äänestys. Valintatilaisuudessa voivat äänestää kaikki ertolaiset jäsenet.

Kuka järjestää valintatilaisuuden?

Jos luottamusmies valitaan ensimmäistä kertaa ja jos työpaikalla ei ole työpaikkaosastoa, nimetään 2–3 jäsenen ryhmä hoitamaan käytännön järjestelyt.
 
Muussa tapauksessa työpaikalla jo oleva luottamusmies tai työpaikkaosasto hoitaa valinnan käytännön järjestelyt. Jos työpaikkaosastoa ei ole, voidaan luottamusmiehelle tarvittaessa valita 2–3 avustajaa.

Miten valinta ja mahdollinen äänestys järjestetään?

Fyysinen valintatilaisuus

Valintatilaisuus voidaan järjestää työpaikalla tai sen ulkopuolella fyysisenä valintatilaisuutena. Työpaikalla pidettävästä tilaisuudesta on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 2 viikkoa, mielellään kuukausi, ennen valintaa. Valinta järjestetään työajalla, mutta se ei saa häiritä työntekoa. Jos valintatilaisuus järjestetään työpaikan ulkopuolella, siitä ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle.
 
Mahdollinen äänestys suoritetaan mieluiten suljetuin lipuin ja eniten ääniä saanut tulee valituksi luottamusmieheksi. Valtakirjalla ei voi äänestää. Luottamusmiesvalinnan yhteydessä suoritetaan samalla tavalla myös varaluottamusmiehen valinta.

Sähköinen valinta

Erto toimittaa valintaa järjestävälle henkilölle saatetekstin ja sähköisen linkin, jonka kautta voi asettua ehdolle luottamusmiehen ja/tai varaluottamusmiehen tehtävään. Samalla sovitaan mihin mennessä ehdokkaaksi voi ilmoittautua (n.1–2 vkoa).
 
Mikäli ehdokkaita on useampia, järjestetään sähköinen äänestys. Erto toimittaa myös tähän saatetekstin ja sähköisen linkin. Samalla sovitaan äänestysaika (n.1 vko)

Valinnasta ilmoittaminen

Valituksi tullut luottamusmies ilmoittaa valinnoista heti valintojen jälkeen Oma Erto -asiointipalvelun kautta. Luottamushenkilövalinnoista on lisäksi ilmoitettava työnantajalle kirjallisesti.

Luottamusmiehen toimikausi

Luottamusmiehen toimikausi on pääsääntöisesti kaksi vuotta.
 
Jos uuden luottamusmiehen valinta tehdään kesken vuotta, luottamusmieskausi alkaa valintahetkestä. Kausi jatkuu valintavuoden lopusta vielä kaksi seuraavaa täyttä vuotta eli päättyy aina 31.12. Uusi luottamusmies tulee valita ennen toimikauden päättymistä. Tällöin valitun uuden tai jatkavan luottamusmiehen uusi kausi alkaa aina vuoden alusta. Jos valintaa ei tehdä toimikauden päättymisvuoden lopulla, luottamusmiehen toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes uusi luottamusmies on valittu.
 
Ertoon ilmoitetaan aina sekä kauden alkamisen ja päättymisen ajankohdat. Työnantajalle ilmoitetaan luottamusmiehen toimikauden alkamisesta ja hed-tehtävän päättymisestä. Uudelleenvalinnasta ei tarvitse ilmoittaa erikseen.
 

Hed-tehtävän päättyminen


Jos et enää toimi luottamushenkilönä, ilmoita hed-tehtäväsi päättymisestä Ertoon täyttämällä Oma Erto -asiointipalvelusta löytyvä lomake. Voit vaihtoehtoisesti lähettää nimesi, jäsennumerosi, Hed-tehtäväsi ja toimikautesi päättymispäivän sisältävän sähköpostiviestin osoitteeseen hed@erto.fi.
 

Lisää tietoa

Tämän ohjeen lisäksi ennen valintaa kannattaa tutustua oman työehtosopimuksen luottamusmiessopimukseen ja määräyksiin.

 
Poikkeuksia näihin ohjeisiin

Työpaikoilla, joilla noudatetaan Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n työehtosopimuksia, noudatetaan myös luottamusmiehen valinnassa Sote ry:n ohjeita. Sote ry:n muodostavat ERTO, Tehy ja Super.
Sote ry:n luottamusmiehen toimikauden pituus on neljä vuotta. Kausi alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2026.
 
Jutta, Sinikka, Soile

Kaipaatko vielä lisää tietoa?

Lisää valmiuksia luottamushenkilön tehtävien hoitamiseen saa Erton hedeille suunnatuista täydennyskoulutuksista. Tutustu koulutuksiin Erton tapahtumakalenterissa. Myös Erton toimisto auttaa ja neuvoo ohjeiden soveltamisessa ja voit aina ottaa yhteyttä osoitteeseen hed@erto.fi.