Luottamusmiehen valintaohjeet

Luottamusmieheksi voidaan valita työntekijä, joka on ERTOn jäsen ja tuntee työpaikan olosuhteet. Luottamusmiehen valintaan pääsevät osallistumaan kaikki työpaikan ertolaiset jäsenet.

Luottamusmiehen valintaan riittää kaksi ERTOn jäsentä, mutta jokaiselle jäsenelle täytyy varata tasapuolinen mahdollisuus osallistua valintaan. Luottamusmieheksi voidaan valita työntekijä, joka on ERTOn jäsen ja tuntee työpaikan olosuhteet. Mitään määräaikaa tämän perehtyneisyyden osoittamiseksi ei ole, mutta esimerkiksi koeajalla olevaa ei kannata valita luottamusmieheksi.

Kuka asettaa ehdokkaat ja miten valinta etenee?

Jos työpaikalle ei vielä aiemmin ole valittu luottamusmiestä, ERTO auttaa aina ensimmäisessä valinnassa (voit olla yhteydessä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) Riittää, että työpaikalla on yksi innostunut vapaaehtoinen, joka käynnistää luottamusmiesvalinnan järjestämällä valintatilaisuuden.

Valintatilaisuudesta on ilmoitettava hyvissä ajoin eikä sitä kannata järjestää esimerkiksi parhaaseen loma-aikaan. Myös pidempiä vapaitaan viettäville (esim. äitiysvapaa) työntekijöille tulee tiedottaa valintatilaisuudesta. Valintatilaisuudessa työpaikalla olevat ERTOn jäsenet asettavat ehdokkaat. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään luottamusmiehen valintaa.

Jos ehdokkaita on vain yksi, hän tulee automaattisesti valituksi samassa kokouksessa. Jos ehdokkaita on useampi kuin yksi, tulee suorittaa luottamusmiesvaalit.

Kuka järjestää vaalitilaisuuden?

Jos luottamusmies valitaan ensimmäistä kertaa ja jos työpaikalla ei ole työpaikkaosastoa, nimetään 2-3 jäsenen toimikunta hoitamaan käytännön järjestelyt.

Muussa tapauksessa työpaikalla jo oleva luottamusmies tai työpaikkaosasto hoitaa vaalin käytännön järjestelyt. Jos työpaikkaosastoa ei ole, voidaan tarvittaessa valita 2-3 vaaliavustajaa luottamusmiehelle.

Miten vaali järjestetään?

Valintatilaisuus voidaan järjestää työpaikalla tai sen ulkopuolella. Työpaikalla pidettävästä vaalitilaisuudesta on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 2 viikkoa, mielellään kuukausi ennen vaaleja. Vaali voidaan järjestää työajalla, mutta se ei saa häiritä työntekoa. Jos valintatilaisuus järjestetään työpaikan ulkopuolella, siitä ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle.

Vaali suoritetaan mieluiten suljetuin lipuin ja eniten ääniä saanut tulee valituksi luottamusmieheksi. Valtakirjalla ei voi äänestää. Luottamusmiesvaalin yhteydessä suoritetaan samalla tavalla myös varaluottamusmiehen vaali. 

Vaalin tuloksen kirjaaminen ja ilmoittaminen

Valittu luottamusmies ilmoittaa valinnasta heti valintojen jälkeen ERTOlle joko netti- tai pdf-lomakkeella. Pdf-lomake toimitetaan liittoon postitse tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Valinnasta ilmoitetaan välittömästi myös työnantajalle. 

Tämän jälkeen ERTO ottaa yhteyttä uuteen luottamusmieheen ja sopii milloin ja miten perehdyttäminen tehtävään alkaa.

Luottamusmiehen toimikausi

Suosittelemme, että toimikausi olisi kaksi vuotta niin, että luottamusmiesvaalit pidetään parillisina vuosina ja työsuojeluvaalit parittomina vuosina. Jos valinta tehdään parittomana vuonna, toimikausi kestäisi valintaa seuraavan kalenterivuoden loppuun.

Luottamusmiehen toimikausi jatkuu toimikauden päättymisen jälkeen, kunnes uusi luottamusmies on valittu. Työnantajalle ilmoitetaan vain luottamusmiehen toimikauden alkamisesta.

Poikkeuksia näihin ohjeisiin

Työpaikoilla, joilla noudatetaan Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN:n työehtosopimuksia, noudatetaan myös luottamusmiehen valinnassa TSN:n ohjeita. TSN:n muodostavat ERTO, TEHY ja Super. TSN:n luottamusmiesvaaliohje ja lomakkeet löytyvät tästä »

ERTOn jäsen voi tulla näillä työpaikoilla valituksi ohjeen mukaan luottamusmieheksi, varaluottamusmieheksi tai yhdyshenkilöksi.

Yhdyshenkilö

Jos on erityisiä syitä valita yhdyshenkilö, sovelletaan näitä ohjeita myös yhdyshenkilön valintaan.

Yhdyshenkilöllä ei ole luottamusmiehelle kuuluvaa lakiin tai sopimuksiin perustuvaa irtisanomissuojaa eikä neuvotteluasemaa. Hän ei voi hoitaa tätä tehtävää esim. työajalla eikä päästä luottamusmieskoulutukseen. Yhdyshenkilö on usein välivaihe ennen luottamusmiehen valitsemista. Yhdyshenkilö on tiedonkulun kannalta tärkeä lenkki jäseniemme ja ERTOn välillä.

HED-tehtävän päättyminen

Jos et enää toimi luottamusmiehenä, ilmoita HED-tehtäväsi päättymisestä ERTOon täyttämällä nettilomake. Voit vaihtoehtoisesti lähettää nimesi, jäsennumerosi, HED-tehtäväsi ja toimikautesi päättymispäivän sisältävän sähköpostiviestin osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisää tietoa

Tämän ohjeen lisäksi ennen valintaa kannattaa tutustua oman työehtosopimuksen luottamusmiessopimukseen ja määräyksiin.

Lisää valmiuksia luottamusmiestehtävän hoitamiseen saa ERTOn ja Aktiivi-instituutin kursseilla. Lisätietoa saat ERTOn toimistosta ja sekä ERTOn www-sivujen koulutussivulta.

ERTOn toimisto auttaa ja neuvoo ohjeen soveltamisessa.

Lisätietoa henkilöstön edustajan tehtävistä löydät www.hedit.fi -sivulta.