Luottamusmiehen valintaohjeet

Kuka asettaa ehdokkaat ja miten valinta etenee?

Jos työpaikalle ei vielä aiemmin ole valittu luottamusmiestä, ERTO auttaa aina ensimmäisessä valinnassa. Riittää, että työpaikalla on tahtotila siihen, että sinne saadaan koulutettu luottamusmies, joka tsemppaa kaikkia toimijoita parempaan työarkeen ja yhteishenkeen. Eikä tarvita kuin yksi innostunut vapaaehtoinen, joka käynnistää luottamusmiesvalinnan ottamalla yhteyttä ERTOon (soile.lindstedt(at)erto.fi). Luottamusmiehen valintaan riittää , että työpaikalla on kaksi ERTOn jäsentä. Lisäksi valitun luottamusmiehen tulee olla ERTOn jäsen.

Tämän jälkeen ERTO lähettää kaikille työpaikan ertolaisille jäsenille sähköpostitse linkin, jonka kautta voi asettua ehdokkaaksi tai ehdottaa työkaveria luottamusmieheksi/varaluottamusmieheksi. Jos ehdokkaita on vain yksi luottamusmieheksi ja yksi varaluottamusmieheksi, voidaan heidät todeta suoraan valituiksi. Jos ehdokkaita on useampia, niin ehdokkaiden kesken suoritetaan luottamusmiesvaali. Vaalissa voivat äänestää kaikki ertolaiset jäsenet.

Kuka järjestää vaalitilaisuuden?

Jos luottamusmies valitaan ensimmäistä kertaa ja jos työpaikalla ei ole työpaikkaosastoa, nimetään 2-3 jäsenen toimikunta hoitamaan käytännön järjestelyt.

Muussa tapauksessa työpaikalla jo oleva luottamusmies tai työpaikkaosasto hoitaa vaalin käytännön järjestelyt. Jos työpaikkaosastoa ei ole, voidaan tarvittaessa valita 2-3 vaaliavustajaa luottamusmiehelle.

Miten vaali järjestetään?

Valintatilaisuus voidaan järjestää työpaikalla tai sen ulkopuolella. Työpaikalla pidettävästä vaalitilaisuudesta on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 2 viikkoa, mielellään kuukausi ennen vaaleja. Vaali järjestetään työajalla, mutta se ei saa häiritä työntekoa. Jos valintatilaisuus järjestetään työpaikan ulkopuolella, siitä ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle.

Vaali suoritetaan mieluiten suljetuin lipuin ja eniten ääniä saanut tulee valituksi luottamusmieheksi. Valtakirjalla ei voi äänestää. Luottamusmiesvaalin yhteydessä suoritetaan samalla tavalla myös varaluottamusmiehen vaali.

Vaalin tuloksen kirjaaminen ja ilmoittaminen

Valittu luottamusmies ilmoittaa valinnasta heti valintojen jälkeen ERTOlle nettilomakkeella.

Luottamusmiehen toimikausi

Luottamusmiehen toimikausi on pääsääntöisesti kaksi vuotta.

Jos uuden luottamusmiehen valinta tehdään kesken vuotta, luottamusmieskausi alkaa valintahetkestä. Kausi jatkuu valintavuoden lopusta vielä kaksi seuraavaa täyttä vuotta eli päättyy aina 31.12. Uusi luottamusmies tulee valita ennen toimikauden päättymistä. Tällöin valitun uuden tai jatkavan luottamusmiehen uusi kausi alkaa aina vuoden alusta. Jos valintaa ei tehdä toimikauden päättymisvuoden lopulla, luottamusmiehen toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes uusi luottamusmies on valittu.

Liittoon ilmoitetaan aina sekä kauden alkamisen ja päättymisen ajankohdat. Työnantajalle ilmoitetaan luottamusmiehen toimikauden alkamisesta ja HED-tehtävän päättymisestä (uudelleenvalinnasta ei tarvitse erikseen ilmoittaa).

Poikkeuksia näihin ohjeisiin

Työpaikoilla, joilla noudatetaan Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n työehtosopimuksia, noudatetaan myös luottamusmiehen valinnassa Sote ry:n ohjeita. Sote ry:n muodostavat ERTO, Tehy ja Super.

Sote ry:n luottamusmiesvaaliohje ja lomakkeet:

ERTOn jäsen voi tulla näillä työpaikoilla valituksi ohjeen mukaan luottamusmieheksi, varaluottamusmieheksi tai yhdyshenkilöksi.

Yhdyshenkilö

Jos on erityisiä syitä valita yhdyshenkilö, sovelletaan näitä ohjeita myös yhdyshenkilön valintaan.

Yhdyshenkilöllä ei ole luottamusmiehelle kuuluvaa lakiin tai sopimuksiin perustuvaa irtisanomissuojaa eikä neuvotteluasemaa. Hän ei voi hoitaa tätä tehtävää esim. työajalla eikä päästä luottamusmieskoulutukseen. Yhdyshenkilö on usein välivaihe ennen luottamusmiehen valitsemista. Yhdyshenkilö on tiedonkulun kannalta tärkeä lenkki jäseniemme ja ERTOn välillä.

HED-tehtävän päättyminen

Jos et enää toimi luottamusmiehenä, ilmoita HED-tehtäväsi päättymisestä ERTOon täyttämällä nettilomake. Voit vaihtoehtoisesti lähettää nimesi, jäsennumerosi, HED-tehtäväsi ja toimikautesi päättymispäivän sisältävän sähköpostiviestin osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisää tietoa

Tämän ohjeen lisäksi ennen valintaa kannattaa tutustua oman työehtosopimuksen luottamusmiessopimukseen ja määräyksiin.

Lisää valmiuksia luottamusmiestehtävän hoitamiseen saa ERTOn ja Aktiivi-instituutin kursseilla. Lisätietoa saat ERTOn toimistosta ja sekä ERTOn www-sivujen koulutussivulta.

ERTOn toimisto auttaa ja neuvoo ohjeen soveltamisessa.

Lisätietoa henkilöstön edustajan tehtävistä löydät www.hedit.fi -sivulta.