ERTOn jäsen irtisanottiin ilman perusteita – sai oikeusturvamme kautta kunnon korvauksen
Haasteiden edessä

ERTOn jäsen irtisanottiin ilman perusteita – sai oikeusturvamme kautta kunnon korvauksen

Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja päätti jäsenemme työsuhteen ilman perusteita. Maksuttoman oikeusturvamme kautta jäsen sai korvauksena kuuden kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen sekä lisäksi irtisanomisajan palkkaa vastaavan summan.

ERTOn jäsen työskenteli työnantajalleen tarvittaessa töihin kutsuttavana työntekijänä. Hänen työsuhteensa oli toistaiseksi voimassa oleva. Viimeisen vuoden aikana työnantaja ei ollut tarjonnut jäsenellemme töitä, vaikka hän oli useita kertoja niitä pyytänyt.

Jäsen otti yhteyttä ERTOn työsuhdeneuvontaan, kun työnantaja oli yhtäkkiä syksyllä 2018 ilmoittanut, ettei jäsenen työsuhde ollutkaan enää voimassa.

- Meidän lakimiehemme alkoi jäsenen pyynnöstä selvittää asiaa. Työnantaja väitti, että jäsen oli irtisanoutunut itse työsuhteestaan. Työntekijä oli tästä aivan äimistynyt, sillä hän ei ollut missään vaiheessa itse irtisanoutunut, kertoo ERTOn edunvalvontajohtaja Saara Arola.

Tarkemmissa selvittelyissä kävi ilmi, että työnantajan mielestä jäsen oli kieltäytynyt kesän 2017 ajaksi sovitusta kokoaikatyöstä. Tämän vuoksi työnantaja katsoi, että jäsen irtisanoutui työsuhteestaan.

- Jäsenen mielestä taas kokoaikatyöstä oli sovittu vain parille kesäkuukaudelle, ja hän oli kieltäytynyt ainoastaan aloittamasta töitä aiemmin kuin mitä oli sovittu, Arola kertoo.

Sovintoa yritettiin ensin saada neuvottelemalla, mutta se ei onnistunut. Tämän vuoksi jäsen haki ERTOn maksutonta oikeudenkäyntiturvaa, joka hänelle myönnettiin. Näin asia voitiin viedä tuomioistuimeen.

- Käräjäoikeus katsoi, ettei jäsen ollut itse irtisanoutunut työsuhteestaan. Yleinen periaate onkin, että sen, joka väittää toisen päättäneen työsuhteen, tulee pystyä myös todistamaan se. Siksi katsottiin, että työnantaja oli päättänyt jäsenen työsuhteen ilman lainmukaisia perusteita ja ilman irtisanomisaikaa, Arola kertoo.

Työnantaja tuomittiin maksamaan jäsenelle korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä kuuden kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen sekä lisäksi irtisanomisajan palkkaa vastaavan summan. Lisäksi työnantaja tuomittiin maksamaan korvausta ERTOlle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.