Miten poissaolot vaikuttavat lomaan?
Töissä

Miten poissaolot vaikuttavat lomaan?

Kannattaa muistaa, että perhevapaalla, sairauslomalla ja opintovapaalla ansaitaan myös lomaa.

Lomaa, ja siten myös lomapalkkaa, kertyy tietyissä tapauksissa myös silloin, kun työntekijä on pois töistä. Lain mukaan työntekijöille pitää maksaa lomapalkkaa, kun poissaolon syynä ovat esimerkiksi perhevapaat, sairausloma tai poissaolo kuntoutuksen vuoksi. Näissä tapauksissa lomapalkan suuruus lasketaan samalla tavalla kuin muillakin työntekijöillä. Palkallisten lomapäivien määrään poissaoloilla sen sijaan on vaikutusta.

Miten sairauslomat vaikuttavat lomaan?

Lomapalkkaan sairauslomat eivät sinänsä vaikuta: Lomapäivän palkka säilyy samana, mutta itse lomapäiviä voi kertyä vähemmän.

Vuosilomaa kertyy myös sairausloman aikana, mutta ei loputtomiin. Lomaa kertyy siihen asti, kunnes sairauslomapäiviä tai vaikka kuntoutusta on yhteensä 75 työpäivää saman vuoden aikana. Tämän jälkeen sairauslomalta ei kerry vuosilomaa. Vuodella ei tarkoiteta tässä kalenterivuotta, vaan niin sanottua lomanmääräytymisvuotta eli ajanjaksoa 1.4.–31.3.. Eri sairauksia koskevat sairauslomajaksot lasketaan lomanmääräytymisvuoden aikana yhteen.

Yli 35 tuntia, mutta alle 14 päivää kuukaudessa työskentelevillä laskentaperiaate on hieman erilainen, vaikka lopputulos lomapäivien kertymisen kannalta on käytännössä sama. Heillä 75 työpäivän sijaan vuosilomaa kertyy siihen asti, kun sairauslomaa on kestänyt 105 vuorokautta..

Jos sairausloma jatkuu pitkään, jopa seuraavan lomanmääräytymisvuoden puolelle, kannattaa kysyä omaa tilannetta palkkakonttorista.

Pitkillä sairauslomilla oleville voi 1.4.2019 alkaen kuitenkin kertyä oikeus vuosilomaa täydentäviin lisäpäiviin. Lue asiasta tarkemmin täältä 

 Jos sairausloma jatkuu pitkään, jopa seuraavan lomanmääräytymisvuoden puolelle, kannattaa kysyä omaa tilannetta palkkakonttorista.”

Miten perhevapaat vaikuttavat lomaan?

Perhevapaat eivät suoraan vaikuta lomapalkan laskemiseen mitenkään. Yksittäisen lomapäivän palkan suuruus lasketaan kuten muillakin työntekijöillä. Sen sijaan palkallisten lomapäivien määrään perhevapaat vaikuttavat.

Vuosilomaa kertyy erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla ollessa yhteensä enintään 156 arkipäivän eli noin 6 kuukauden ajalta. Tätä pitempään kestäviltä perhevapailta vuosilomaa ei kerry. Lomaa kerryttävät myös tilapäinen hoitovapaa tai jos joutuu olemaan pois töistä muusta pakottavasta perhesyystä.

Kannattaa muistaa, että hoitovapaan aikana palkallista lomaa ei kerry lainkaan.

Miten opintovapaa vaikuttaa lomaan?

Opintovapaatkaan eivät vaikuta lomapalkkaan vaan ainoastaan lomapäivien määrään. Opintovapaalla lomaa kertyy ensimmäisten 30 työpäivän ajalta. Sen ylittävältä osalta opintovapaata lomaa ei kerry. Työntekijän on myös palattava opintovapaalta töihin, jotta lomaa kertyisi.

Teen vain vähän töitä - saanko lomapalkkaa lainkaan?

Jos työskentelee alle 35 tuntia kuukaudessa, työntekijälle kertyy loman sijaan vapaapäiviä. Niitä kertyy 2 päivää jokaiselta kalenterikuukaudelta, jolloin työsuhde on voimassa. Lomakorvaus on 9 tai 11,5 prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolopäiviltä maksetuista palkoista riippuen siitä, onko työsuhde kestänyt alle vai yli vuoden. Lomakorvausta maksetaan myös tietyiltä perhevapaajaksoilta.


Vinkit antoi ERTOn lakimies Sini Maijala.