Äitiys- ja vanhempainvapaa

Äitiysvapaa alkaa aikaisintaan 50 ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua synnytystä. Äitiysrahakausi on 105 arkipäivää. Isällä on oikeus pitää isyysvapaata enintään 54 arkipäivää. Niistä enintään 18 arkipäivää isä voi pitää vapaata äidin äitiys- tai vanhempainrahakauden aikana.

Äitiys- tai isyysvapaasta on ilmoitettava työnantajalle vähintään 2 kuukautta ennen vapaan alkamista. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin 1 kuukausi. Äitiysvapaan alkamista voi kuitenkin varhentaa sekä synnytyksen yhteydessä pidettävää isyysvapaata muuttaa lapsen syntymän tai lapsen tai vanhemman terveydentilan vuoksi.

Perhevapaata myös osissa ja osittaisena

Vanhempainvapaata on oikeus pitää enintään kahdessa osassa. Osien tulee olla vähintään 12 arkipäivää. Vanhempainvapaan pitämisestä ja sen pituudesta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään 2 kuukautta ennen sen alkamista.

Ottolapsen vanhemman on, mikäli mahdollista, ilmoitettava vapaasta 2 kuukautta ennen sen alkamista.

Isä ja äiti voivat pitää vanhempainvapaata myös osittaisena siten, että molemmat ovat samanaikaisesti osittaisella vanhempainvapaalla. Lasta voi kuitenkin hoitaa kerrallaan vain toinen vanhemmista. Osa-aikatyöstä on sovittava työnantajan kanssa.

Jos perheeseen syntyy samanaikaisesti kaksi tai useampia lapsia, perheellä on mahdollisuus halutessaan käyttää vanhempainrahakauden pidennysjakso joko osittain tai kokonaan äitiys- tai vanhempainrahakauden aikana tai vanhempainrahakauden jälkeen.

Raskaus- ja vanhempainvapaa, lakimuutos 1.8.2022

Jos laskettu aika on 4.9.2022 jälkeen äitiysvapaa ja isyysvapaa poistuvat, ja tilalle tulevat raskausvapaa sekä kiintiöt vanhempainvapaaseen. Raskausvapaa alkaa 30 arkipäivää ja viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Raskausvapaa on 40 arkipäivää ja sen ajalta maksetaan Kelan raskausrahaa tai työehtosopimuksessa sovitun mukaisesti palkkaa. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät

Vanhempainvapaaseen on oikeus kaikilla lasten vanhemmilla, jotka ovat lasten huoltajia, riippumatta vanhemman sukupuolesta tai siitä, onko henkilö biologinen tai adoptiovanhempi tai onko lähi- tai etävanhempi. Vanhempainvapaata on käytettävissä yhteensä 320 arkipäivää. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, jakautuvat vapaat tasan vanhempien kesken, eli molemmilla on käytettävissään 160 arkipäivää. Omasta kiintiöstään voi sovittaessa luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle. Jos vanhempia on vain yksi, hänellä on yksinään oikeus enintään 320 arkipäivän pituiseen vanhempainvapaaseen ja vanhempainrahakauteen.

Vanhempainvapaata voi käyttää, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Päiviä ei ole pakko käyttää yhtäjaksoisesti. Työsuhteessa olevat vanhemmat voivat pitää vanhempainvapaata lasta kohden enintään neljässä jaksossa, joiden tulee olla vähintään 12 arkipäivän pituisia. Jos työntekijällä on oikeus vanhempainrahaan myös toisen tai useamman lapsen perusteella, hän voi saman kalenterivuoden aikana pitää enintään neljä jaksoa vanhempainvapaata.

Vanhempainvapaalla voi olla myös osittaisesti ja tehdä osa-aikatyötä. Tällöin kiintiöstä käytetään puolikkaita päiviä. Vanhempainrahan määrä on tällöin puolet täysimääräisestä.

Vanhempainvapaalle jäämisestä tulee ilmoittaa työnantajalle vähintään kahta kuukautta ennen vapaalle jäämistä.

Lomakkeet:

Tulosta lomake, jolla voit ilmoittaa perhevapaiden pitämisestä työnantajalle:

Lisätietoa perhevapaista: