Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa

Äitiysvapaa alkaa aikaisintaan 50 ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua synnytystä. Äitiysrahakausi on 105 arkipäivää. Isällä on oikeus pitää isyysvapaata enintään 54 arkipäivää. Niistä enintään 18 arkipäivää isä voi pitää vapaata äidin äitiys- tai vanhempainrahakauden aikana.

Äitiys- tai isyysvapaasta on ilmoitettava työnantajalle vähintään 2 kuukautta ennen vapaan alkamista. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin 1 kuukausi. Äitiysvapaan alkamista voi kuitenkin varhentaa sekä synnytyksen yhteydessä pidettävää isyysvapaata muuttaa lapsen syntymän tai lapsen tai vanhemman terveydentilan vuoksi.

Perhevapaata myös osissa ja osittaisena

Vanhempainvapaata on oikeus pitää enintään kahdessa osassa. Osien tulee olla vähintään 12 arkipäivää. Vanhempainvapaan pitämisestä ja sen pituudesta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään 2 kuukautta ennen sen alkamista.

Ottolapsen vanhemman on, mikäli mahdollista, ilmoitettava vapaasta 2 kuukautta ennen sen alkamista.

Isä ja äiti voivat pitää vanhempainvapaata myös osittaisena siten, että molemmat ovat samanaikaisesti osittaisella vanhempainvapaalla. Lasta voi kuitenkin hoitaa kerrallaan vain toinen vanhemmista. Osa-aikatyöstä on sovittava työnantajan kanssa.

Jos perheeseen syntyy samanaikaisesti kaksi tai useampia lapsia, perheellä on mahdollisuus halutessaan käyttää vanhempainrahakauden pidennysjakso joko osittain tai kokonaan äitiys- tai vanhempainrahakauden aikana tai vanhempainrahakauden jälkeen.

Lomakkeet:

Tulosta lomake, jolla voit ilmoittaa perhevapaiden pitämisestä työnantajalle:

Lisätietoa perhevapaista: