Vuosiloma

Vuosilomalla tarkoitetaan lomaa, joka kertyy työsuhteessa olevalle työntekijälle vuosilomalain mukaan kertyvänä palkallisena lomana.

Vuosilomaetuuksista löytyy vuosilomalain lisäksi yleensä määräyksiä myös eri alojen työehtosopimuksissa. Työpaikalla voi olla myös voimassa työntekijän kannalta vuosilomalakia tai työehtosopimusta paremmat käytännöt. Jos työntekijä ja työnantaja sopivat paremmista lomaeduista, ne on merkittävä työsopimukseen.

Kannattaa aina tarkistaa, mitä omassa työehtosopimuksessa on sovittu vuosilomasta. Työpaikalla noudatettavasta työehtosopimuksesta voit kysyä luottamusmieheltäsi tai työsuhdeneuvonnastamme. Myös henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta tuntevat yleensä talokohtaiset käytännöt.

Lomakorvaus

Jos työntekijä ei ole ansainnut vuosilomaa, hänelle maksetaan vuosilomakorvauksena 9 % (työsuhteen kestettyä alle vuoden) tai 11,5 % (työsuhteen kestettyä yli vuoden) edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta ylityökorvausten korotusosia.

Lomakorvaus maksetaan viimeistään lomakauden päättyessä. Jos työntekijä käyttää vuosilomalain mukaista oikeuttaan vapaaseen, maksetaan lomakorvaus kuten vuosilomapalkka eli ennen vapaan alkamista.