Siirry suoraan sisältöön

Erton jäsenille korvaukset laittomasta irtisanomisesta

Huolinta-alan yritys käynnisti keväällä 2021 huolintaosastollaan 12 työntekijää koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden perusteella irtisanottiin 7 työntekijää. Heidän joukossaan oli kaksi Erton jäsentä, jotka ottivat yhteyttä lakitiimiimme selvittääkseen työnantajan toiminnan lainmukaisuuden.

Mies kävelee portaita ylös

Yritys järjesteli toimintojaan yhdistämällä huolintaosaston ja terminaalitoimiston uudeksi kansainvälisen liiketoiminnan asiakaspalveluyksiköksi. Huolintaosastolla työskennelleiden ertolaisten työtehtävät siirtyivät uuteen yksikköön, jonne rekrytoitiin pian irtisanomisten jälkeen uusia toimihenkilöitä logistiikkakoordinaattori-nimikkeellä.  

Logistiikkakoordinaattorin tehtävät olivat osittain samoja, joita jäsenemme olivat aiemmin tehneet. Loput tehtävät olivat sellaisia, joihin työnantajalla olisi ollut velvollisuus heidät perehdyttää.  

Erto katsoi, että jäseniä ei olisi pitänyt irtisanoa, vaan heille olisi pitänyt tarjota uusia logistiikkakoordinaattorin tehtäviä. Koska näin ei ollut menetelty, irtisanomisilta oli puuttunut laillinen peruste ja jäsenet olivat oikeutettuja korvauksiin. Koska asiassa ei päästy sovintoon, nostettiin kanne käräjäoikeudessa. 

Käräjäoikeuden ratkaisu saatiin kevättalvella 2024. Työnantaja väitti muun muassa, etteivät jäsenet olisi olleet kiinnostuneita ottamaan vastaan uusia tehtäviä, mikä ei pitänyt paikkaansa. Kyse oli siitä, että työnantaja ei ollut todellisuudessa tarjonnut mitään tehtäviä irtisanotuille, vaikka yt-neuvottelupöytäkirjaan oli kirjattu, että uuden yksikön toimenkuvia tarjotaan lakkautettavan yksikön työntekijöille.  

Käräjäoikeus korosti sitä, että työnantajan pitää olla aktiivinen osapuoli. Toimihenkilö on voinut edellyttää työntarjoamisessa aloitteellisuutta yritykseltä, varsinkin kun yritys oli itse ilmoittanut tarjoavansa tehtäviä irtisanottaville. Käräjäoikeuden mukaan isolta työnantajalta on voitava edellyttää työlainsäädännön tuntemista.  

Käräjäoikeus tuomiossa määrättiin toiselle Erton jäsenelle 5 kuukauden ja toiselle 10 kuukauden palkka korvauksena työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Viiden kuukauden korvaus perustui siihen, että jäsen työllistyi nopeasti eikä hänelle aiheutunut siten merkittävää rahallista menetystä. 

Käräjäoikeuden tuomio jäi lainvoimaiseksi. 

Tiesitkö tämän Erton oikeusturvasta?

 
Tässäkin tapauksessa jäsenten oikeudenkäyntikulut kattoi Erton Täysturva-jäsenyyteen kuuluva oikeudenkäyntiturva.
Monet liitot tarjoavat jäsenilleen oikeusturvavakuutuksen oikeuteen päätyvien riitojen varalle.  Yleensä tällainen vakuutus kattaa kuitenkin vain rajatun osan kuluista: vakuutuksessa on yleensä omavastuuosuus ja enimmäiskorvaus on usein 10 000–15 000 euroa, vaikka kulut voivat helposti nousta oikeusriidassa korkeammaksikin.
 
Lisäksi oikeudenkäynnissä hävinnyt osapuoli joutuu usein korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jolloin maksettavaa voi tulla useita kymmeniä tuhansia euroja.
 
Erton Täysturva-jäsenten oikeusturva sen sijaan kattaa kaikki oikeudenkäyntikulut, myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, vaikka juttu hävittäisiin. Täysturva-jäsen ei siis koskaan joudu itse maksamaan mitään. Tästä syystä Täysturva-jäsenenemme oikeusturva on yksi maan parhaista. 
 

Etkö ole vielä Erton jäsen?

 
Kun liityt jäseneksemme nyt, saat heti käyttöösi lakitiimimme puhelinneuvonnan. Täysi oikeudenkäyntiturva astuu voimaan 3 kuukauden jäsenyyden jälkeen. 
 
Erton jäsenyys on työelämän kotivakuutus. 
 
Liity Täysturva-jäseneksi
 
Juha-Matti Moilanen
Juha-Matti Moilanen Juha-Matti työskentelee Ertossa juristina. Hän neuvottelee autoliikennealan ja huolinta-alan työehtosopimukset. Lisäksi hän auttaa jäseniämme työsuhteisiin liittyvissä asioissa lakineuvonnassamme.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin