Siirry suoraan sisältöön

Maksaako työnantaja palkan, jos työnteko estyy sähkökatkon takia?

Energiakriisi on näkynyt myös Erton työsuhdeneuvonnassa sähkökatkoihin liittyvinä kysymyksinä.

Sähkölinjoja sinistä taivasta vasten.
Jos etätyöpäivänä työkonetta ei saa ladattua sähkökatkon takia, työnteko estyy. Pitääkö kulunut työaika korvata työnantajalle? Työpaikka voidaan joutua sähkökatkon aikana tyhjentämään henkilöstöstä turvallisuussyistä. Maksaako työnantaja silti palkan? Työlainsäädäntö ottaa onneksemme asiaan kantaa.
 
Työsopimuslaissa on säädös, joka turvaa työntekijän oikeuden palkkaansa työnteon estyessä. Säädös tunnistaa kaksi tilannetta: työnteko voi estyä työnantajasta johtuvasta tai työnantajasta riippumattomasta syystä.
 

Työnteon estyminen työnantajasta johtuvasta syystä

 
Työntekijällä on oikeus saada täysi palkkansa, mikäli työnteko estyy työnantajasta johtuvasta syystä ja työntekijä on ollut työnantajan käytettävissä työsopimuksensa mukaisesti esteen aikana. Lainsäätäjä ei ole määritellyt tarkemmin sitä, mitä täydellä palkalla tarkoitetaan. Mikäli siitä syntyisi työnantajan ja työntekijän välillä erimielisyys, se ratkaistaisiin kussakin yksittäistapauksessa työsopimuksen ja/tai sovellettavan työehtosopimuksen perusteella.
 
Lakiteksti ”työnantajasta johtuva syy” tarkoittaa työnantajasta ja/tai hänen toiminnastaan välittömästi aiheutuvaa syytä. Esimerkiksi puutteellinen työn organisointi tai laiminlyönti hankkia työnteon kannalta tarpeellisia raaka-aineita tai tarvikkeita on laissa tarkoitettu työnantajasta johtuva syy.
 
Kannattaa kuitenkin tarkistaa oma työsopimus, sillä lainsäädäntö mahdollistaa palkanmaksuvelvollisuudesta toisin sopimisen edellä mainitussa tilanteessa.
 

Työnteon estyminen työnantajasta riippumattomasta syystä

 
Jos työnteon estyminen aiheutuu työnantajasta ja työntekijästä riippumattomasta syystä, työntekijällä on oikeus saada täysi palkka 14 päivän ajalta. Tällainen tapahtuma on lainsäädännön mukaan esimerkiksi tulipalo, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai muu näiden kaltainen syy.
 
Suunnittelemattomat tai suunnitellut sähkökatkot ovat Erton tulkinnan mukaan laissa tarkoitettu työsuhteen osapuolista riippumaton syy. Jos siis työnteko keskeytyy hetkellisesti sähkökatkon takia, ei työntekijä menetä sähkökatkon ajalta palkkaansa tai joudu korvaamaan työnantajalle menetettyä työaikaa takaisin. Energiakriisin mahdollisesti aiheuttamat sähkökatkot on katsottava osaksi työnantajan liiketoimintariskiä, jota ei voi kaataa työntekijöiden harteille.
 
Suosittelemme, että työpaikoilla käydään henkilöstön kanssa läpi toimintatavat mahdollisten sähkökatkojen varalle, tehtiinpä töitä sitten työnantajan tiloissa tai etänä.
 
Heli Luukkonen
Heli Luukkonen Heli työskentelee Ertossa juristina. Hän auttaa jäseniämme työsuhteisiin liittyvissä asioissa lakineuvonnassamme.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin