Siirry suoraan sisältöön

Työlainsäädännön muutokset luovat uhan heikoimmassa asemassa oleville

Hallituksen kaavailemat muutokset työlainsäädäntöön vaarantavat kansallista reiluuden perinnettämme.

Juri Aaltonen Pasilassa.
Suomi on voinut pitkään olla ylpeä vahvasta sosiaaliturvajärjestelmästä ja olemme olleet matkalla kohti reiluja työmarkkinoita. Nämä ovat olleet keskeisiä tekijöitä, kun olemme kansakuntana luoneet tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa liian monien, mutta silti harvojen, on täytynyt vakavasti pelätä taloudellista turvattomuutta.
 
On erittäin huolestuttavaa, että Orpon hallituksen esitykset ovat ristiriidassa reilun työelämän tavoitteen kanssa. Työlainsäädännön muutokset, kuten irtisanotun takaisinottovelvollisuuden poistaminen alle 50 hengen yrityksistä, irtisanomisten salliminen ilman painavaa syytä, enintään 12 kuukauden määräaikaisten sopimusten hyväksyminen ilman perustetta, työttömyysturvan lapsikorotusten poistaminen ja sairausloman ensimmäisen päivän palkattomuus, kohtelevat epäoikeudenmukaisesti useimmiten heitä, jotka ovat jo valmiiksi heikoimmassa asemassa työmarkkinoilla. 

Ihmiset eivät ole vain numeroita  

Ertolaiset ovat työehtosopimusneuvotteluiden aikana järjestetyissä jäsenkyselyissä vastustaneet murskaluvuin työnantajaliittojen vaatimuksia, jotka ovat vastanneet sisällöltään hallituksen tavoittelemia työlainsäädäntömuutoksia. Ymmärrämme, että ehdotetut muutokset eivät ainoastaan vaikuta jäsentemme arkeen, vaan myös heikentävät koko yhteiskuntamme sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 
 
Kun puhumme työlainsäädännön muutoksista, puhumme ihmisistä – heidän elämästään, toimeentulostaan ja perheistään. Heikentämällä työlainsäädäntöä heikennämme koko yhteiskuntaa. 
 
Esitetyillä lakimuutoksilla on todellisia, vakavia ja välittömiä vaikutuksia tavallisten ihmisten elämään. Esimerkiksi työttömyysturvan lapsikorotusten poistaminen heikentää suoraan lapsiperheiden taloudellista asemaa lisäten lapsiperheköyhyyttä.  

Työlakien heikennyksistä tulee luopua 

Hallituksen tulee luopua kohtuuttomista työelämän heikennyksistä. Erton hallitus linjasi yksiselitteisesti kokouksessaan 25.8.2023, että esitetyt lakiuudistukset tulee hylätä. Työelämän uudistukset tulee toteuttaa yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Tavoitteena tulee olla parempi työelämä kaikille.  
 
Lopuksi vetoan Suomen hallitukseen: Älkäämme unohtako sitä vastuuta, joka meillä on suomalaisina – vastuuta huolehtia toisistamme ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus hyvään ja turvalliseen elämään. Perukaa nämä epäoikeudenmukaiset muutokset ja katsokaa tulevaisuuteen, joka perustuu solidaarisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. 
 
Erto järjestää syksyn aikana eri puolilla maata jäsentilaisuuksia, joissa käsitellään hallitusohjelman mahdollisia vaikutuksia työntekijöiden arkeen. Toivotamme jäsenemme näihin lämpimästi tervetulleeksi ja ilmoitamme yksityiskohdista eri kanavissamme lähempänä tilaisuuksia.
 
Järjestämme myös to 14.9. klo 19.30 webinaarin, jossa käyn läpi, miten hallitusohjelma vaikuttaa jäseniimme. Voit ilmoittautua mukaan suoraan tapahtumakalenterissamme.
Juri Aaltonen
Juri Aaltonen Juri on Erton puheenjohtaja. Hän on työtaistelu- ja työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti, joka harrastaa taloutta ja liikuntaa.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin