Työehtosopimus

Tärkein ammattiliittojen tuottama palvelu on työehtosopimus. Työehtosopimus eli tes on ammattiliiton ja työnantajaliiton tekemä sopimus alan palkoista ja työsuhteen ehdoista.

Työehtosopimus eli tessi on työntekijöiden ja työnantajien välinen sopimus, joka varmistaa reilut työehdot ja palkat tietylle alalle tai yritykseen. Suomessa suurimmalla osalla työpaikoista noudatetaan jotain tessiä eli noin 90 % työntekijöistä työskentelee jonkun työ-tai virkaehtosopimuksen piirissä. Kannattaakin kysyä työpaikallasi, mitä tessiä juuri siellä noudatetaan.

Monet itsestään selviltä tuntuvat edut on sovittu työehtosopimuksessa, kuten esimerkiksi työaika, palkat, palkankorotukset, lomat ja sairausajan palkka. Tesseissä moni asia on sovittu paremmin kuin laki edellyttää eli niiden ansiosta työehdot ovat paremmat kuin ilman sopimusta. Työntekijöiden ei siis tarvitse neuvotella työehdoistaan yksin työnantajan kanssa, vaan ammattiliitto sopii ne hänen puolestaan. Näin myös varmistamme, että kaikki voivat työskennellä reiluilla ehdoilla.

Työehtosopimuksista neuvottelevat ammattiliittojen edustajat sekä työnantajien omien liittojen edustajat. Jos alan työntekijöitä ei kuulu riittävästi neuvotteleviin ammattiliittoihin, silloin liitot eivät pääse neuvottelupöytään eikä sitä myötä lakia parempia ehtoja voida yrittää saada. Siksi kannattaa kuulua ammattiliittoon!

Myös työehtosopimusta paremmista ehdoista voidaan sopia. Sopiminen tapahtuu paikallisesti työpaikalla. ERTOn luottamusmies neuvottelee tällaisen niin kutsutun paikallisen sopimuksen. Luottamusmies myös huolehtii, että työehtosopimusta noudatetaan työpaikalla.

Ammattiliiton jäsenenä voit vaikuttaa oman työehtosopimuksesi sisältöön ja tätä kautta omiin työehtoihisi. Teemme ERTOssa jäsenillemme säännöllisesti palkka- ja työehtokyselyitä, joiden pohjalta muodostamme tavoitteita työehtosopimusneuvotteluihin. Jos työpaikallasi noudatetaan jotain ERTOn neuvottelemaa työehtosopimusta, kannattaa sinun ehdottomasti liittyä jäseneksemme.

ERTOn luottamusmieheltä ja ERTOn työsuhdeneuvonnasta saat tietoa ja apua työehtosopimusten tulkinnassa ja mahdollisissa riitatilanteissa.

Tutustu ERTOn neuvottelemiin työehtosopimuksiin alla. Lisätietoa työehtosopimuksista löydät myös Työsuhdeoppaastamme »

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry - yksityissektori

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n muodostavat yksityissektorilla ERTO, SuPer ja Tehy. Sote ry neuvottelee seuraavat yksityissektorin työehtosopimukset:

  • Yksityinen sosiaalipalveluala
  • Terveyspalveluala
  • AVAINTA
  • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
  • Työterveyslaitos

Yksityissektorilla Sote ry:llä on yhteiset (ERTO, SuPer ja Tehy) luottamusmiehet. Sote ry järjestää myös koulutuksia ja tilaisuuksia jäsenliittojen jäsenille.

ERTOn työehtosopimukset

Avaimet ikoni.

Avaintyönantajat AVAINTA ry

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin. Näitä ovat esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien omistamat liikelaitokset. Työehtosopimusta koskevissa asioissa voit olla yhteydessä työsuhdeneuvontaan.

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus 1.5.2022–30.4.2025 (pdf) »

Löydät kaikki Avainta ry:n työehtosopimukseen liittyvät aineistot tiedostopankistamme.

rekka ikoni.
Autoliikennealan toimihenkilöt

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevalla työehtosopimuksella määrätään autoliikennealoilla työskentelevien konttoritoimihenkilöiden, liikenteenjärjestelytoimihenkilöiden, huoltokorjaamoiden teknisten toimihenkilöiden ja terminaalien työnjohtajien työehdot. Autoliikennealojen toimihenkilöiden työehtosopimus (tes) on yleissitova. Työehtosopimuksen neuvottelee lakimies Juha-Matti Moilanen.

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.4.2022–31.3.2024 (pdf) »

Löydät kaikki autoliikennealojen toimihenkilöiden työehtosopimukseen liittyvät aineistot tiedostopankistamme.

henkilöstö ikoni.

Henkilöstöpalveluala (vuokratyöala)

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksella määrätään vuokratoimihenkilöiden työehdoista silloin, kun he työskentelevät toimisto-, taloushallinto- ja ICT-alan tehtävissä. Lisäksi henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksessa määrätään henkilöstöpalveluyrityksen omassa toimistossa työskentelevien toimihenkilöiden työehdoista. Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus (tes) on yleissitova. Työehtosopimusta koskevissa asioissa voit olla yhteydessä työsuhdeneuvontaan.

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.3.2022–29.2.2024 (pdf) »

Löydät kaikki henkilöstöpalvelualan työehtosopimukseen liittyvät aineistot tiedostopankistamme.

lentokone ja paketti ikoni.

Huolinta-alan toimihenkilöt

Huolinta-alan toimihenkilöitä koskevassa työehtosopimuksessa määrätään huolintaliikkeiden ja kansainvälistä kuljetusta harjoittavien kuljetus- ja kuljetusvälitysliikkeiden palveluksessa olevien toimihenkilöiden työehdot. Toimihenkilöiksi katsotaan myös autonselvittäjät. Huolinta-alan toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta noudatetaan myös oppisopimusoppilaisiin. Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus (tes) on yleissitova. Työehtosopimuksen neuvottelee lakimies Juha-Matti Moilanen.

Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus 11.4.2022–31.3.2024 (pdf) »

Huolinta-alan taulukkopalkat 1.7.2022 (pdf) »

Löydät kaikki huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimukseen liittyvät aineistot tiedostopankistamme.

Silmä ikoni.
Optikot

Optikoiden työehtosopimus on valtakunnallisesti yleissitova. Sitä noudatetaan optikkoliikkeissä työskentelevien optikoiden, optometristien ja optometristiopiskelijoiden työsuhteissa. Optikkoja koskevissa asioissa voit olla yhteydessä työsuhdeneuvontaan.

Optikoiden työehtosopimus 1.4.2022–31.3.2024 (pdf) »

Löydät kaikki optikoiden työehtosopimukseen liittyvät aineistot tiedostopankistamme.

ihmiset keskiössä ikoni.

Yleinen runkosopimus (aloille joilla ei ole omaa tessiä)

Yleinen runkosopimus on neuvoteltu niitä toimialoja ja työntekijäryhmiä varten, joihin ei sovellu suoraan mikään työehtosopimus. Tarkoitus on, että tällaisilla sopimuksettomilla aloilla olisi työehtosopimus, joka määrittelee reilut ja oikeudenmukaiset työsuhteen vähimmäisehdot. Ensisijaisesti Yleinen runkosopimus tulee sovellettavaksi työpaikoilla ERTOn ja PALTAn välillä sovittavalla liityntäpöytäkirjalla. Työntekijä ja työnantaja voivat kuitenkin keskenään sopia työsopimuksessa, että työsuhteessa noudatetaan Yleistä runkosopimusta. Työehtosopimuksen neuvottelee lakimies Juha-Matti Moilanen.

Yleinen runkosopimus 23.2.2022–29.2.2024 (pdf) »

Löydät kaikki Yleisen runkosopimukseen liittyvät aineistot tiedostopankistamme.

kädet maapallon ympärillä ikoni.

Sosiaalialan järjestöt

Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin. Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus (tes) on yleissitova. Sosiaalialan järjestöjä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä työsuhdeneuvontaan.

Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus 1.6.2022–31.3.2024 (pdf) »

Löydät kaikki sosiaalialan järjestöjen työehtosopimukseen liittyvät aineistot tiedostopankistamme.

Laskukone ja raportti ikoni.

Taloushallintoala

Taloushallintoalaa koskevalla työehtosopimuksella (tes) on sovittu tili- ja kirjanpitotoimistoissa työskentelevien toimihenkilöiden työehdoista. Työehtosopimuksen neuvottelee lakimies Helena Lievonen.

Taloushallintoalan hyväksytty neuvottelutulos (pdf) 9.2.2023 »

Taloushallintoalan työehtosopimus 9.2.2023–30.11.2024 (pdf) »

Löydät kaikki taloushallintoalan työehtosopimukseen liittyvät aineistot tiedostopankistamme.

Kädet joiden sisällä sydän ikoni.

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin. Sosiaalialan palveluyksiköitä ovat mm. yksityiset vanhusten palvelutalot, mielenterveys- ja vammaispalveluyksiköt, päihdehuollon ja lastensuojelun yksiköt, ensi- ja turvakodit sekä yksityiset päiväkodit. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (tes) on yleissitova. Siten kaikkien alalla toimivien työnantajien tulee noudattaa työehtosopimusta. Työehtosopimuksen neuvottelee edunvalvontajohtaja Saara Arola.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.5.2022–30.4.2024 (pdf) »

Löydät kaikki yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen liittyvät aineistot tiedostopankistamme.

Henkilö lääkäriaseman vastaanotossa ikoni.

Terveyspalveluala

Terveyspalvelualan työehtosopimusta noudatetaan yksityisissä sairaaloissa, lääkäri- ja työterveysasemilla, terveydenhuollon kliinisissä laboratorioissa sekä terveyskylpylöissä ja kuntoutuslaitoksissa. Lisäksi työehtosopimusta noudatetaan näihin yrityksiin kuuluvissa laboratorioissa, röntgeneissä, muissa lääketieteellisissä tutkimuslaitoksissa ja fysikaalisissa hoitolaitoksissa. Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova. Siten kaikkien näillä aloilla toimivien työnantajien tulee noudattaa työehtosopimusta. Työehtosopimuksen neuvottelee edunvalvontajohtaja Saara Arola.

Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.5.2022–30.4.2024 (pdf) »

Löydät kaikki terveyspalvelualan työehtosopimukseen liittyvät aineistot tiedostopankistamme.


ERTOn talokohtaisia työehtosopimuksia

ERTO on solminut lukuisia talokohtaisia työehtosopimuksia, esimerkiksi:

  • Kansallisoopperan näytäntötekniikka
  • Accountor