Työehtosopimus

Työehtosopimus eli tes on ammattiliiton ja työnantajaliiton tekemä sopimus alan palkoista ja työsuhteen ehdoista. 

Työsuhteen ehtoja määritellään sekä työehtosopimuksissa että henkilökohtaisessa työsopimuksessa. Työehtosopimus määrittää alan vähimmäistyöehdot, esimerkiksi työajan, palkat, palkankorotukset, lomat ja sairausajan palkan. Työehtoja määritellään myös työlainsäädännössä, mutta esimerkiksi minimipalkat määritellään ammattiliittojen neuvottelemissa työehtosopimuksissa. Työehtosopimus ei ole koskaan lain määräyksiä huonompi. 

Työehtosopimusta paremmista ehdoista voi sopia paikallisesti työpaikalla. ERTOn luottamusmies neuvottelee paikallisen sopimuksen. Luottamusmies myös valvoo työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla. 

Työehtosopimuksen pohjalta voit aina myös neuvotella itsellesi paremman työsopimuksen ja työsuhteen ehdot. 

Jäsenillämme on suora vaikutuskanava oman työehtosopimuksensa sisältöön. Teemme jäsenillemme säännöllisesti palkka- ja työehtokyselyitä, joiden pohjalta muodostetaan tavoitteita työehtosopimusneuvotteluihin.

ERTOn luottamusmieheltä ja ERTOn työsuhdeneuvonnasta saat tietoa ja apua työehtosopimusten tulkinnassa ja mahdollisissa riitatilanteissa. 

Tutustu työehtosopimuksiimme klikkaamalla alla olevia otsikoita. Lisätietoa työehdoista löydät myös Työsuhdeoppaastamme » 

ERTOn työehtosopimukset


Avaintyönantajat AVAINTA ry (ent. PTY) » 


Autoliikennealan toimihenkilöt »

  • Neuvotteluvastuu: Asiantuntija Karo-Petteri Kuusisto 
  • Autoliikenneala ei ole mukana kilpailukykysopimuksessa. Autoliikennealan toimihenkilöiden työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 30.11.2016. Neuvottelut uudesta sopimuksesta käynnistyvät joulukuussa.

Henkilöstöpalveluala (vuokratyöala) »


Huolinta-alan toimihenkilöt »

  • Neuvotteluvastuu: Asiantuntija Karo-Petteri Kuusisto  
  • Huolinta-ala ei ole mukana kilpailukykysopimuksessa. Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 30.11.2016. Neuvottelut uudesta sopimuksesta käynnistyvät joulukuussa.


Optikot »


Runkosopimus (aloille joilla ei ole omaa tessiä) »


Sosiaalialan järjestöt »


Taloushallintoala »


Yksityinen sosiaalipalveluala »


Yksityinen terveyspalveluala »


ERTOn talokohtaisia työehtosopimuksia

ERTO on solminut lukuisia talokohtaisia työehtosopimuksia, esimerkiksi:

  • Kansallisoopperan näytäntötekniikka
  • Accountor