Työehtosopimus

Työehtosopimus eli tes on ammattiliiton ja työnantajaliiton tekemä sopimus alan palkoista ja työsuhteen ehdoista. 

Työsuhteen ehtoja määritellään sekä työehtosopimuksissa että henkilökohtaisessa työsopimuksessa. Työehtoja määritellään myös työlainsäädännössä. Työehtosopimus ei ole koskaan lain määräyksiä huonompi. 

Ammattiliittojen, kuten ERTOn neuvottelema työehtosopimus määrittää alan vähimmäistyöehdot, esimerkiksi työajan, palkat, palkankorotukset, lomat ja sairausajan palkan. Esimerkiksi minimipalkat määritellään työehtosopimuksissa. 

Työehtosopimusta paremmista ehdoista voi sopia paikallisesti työpaikalla. ERTOn luottamusmies neuvottelee paikallisen sopimuksen. Luottamusmies myös valvoo työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla. Työehtosopimuksen pohjalta voit aina myös itse neuvotella itsellesi paremman työsopimuksen ja työsuhteen ehdot. 

Jäsenemme voivat vaikuttaa oman työehtosopimuksensa sisältöön. Teemme jäsenillemme säännöllisesti palkka- ja työehtokyselyitä, joiden pohjalta muodostetaan tavoitteita työehtosopimusneuvotteluihin.

ERTOn luottamusmieheltä ja ERTOn työsuhdeneuvonnasta saat tietoa ja apua työehtosopimusten tulkinnassa ja mahdollisissa riitatilanteissa. 

Tutustu työehtosopimuksiimme klikkaamalla alla olevia otsikoita. Lisätietoa työehdoista löydät myös Työsuhdeoppaastamme » 

ERTOn työehtosopimukset

Avaintyönantajat AVAINTA ry

Neuvotteluvastuu: Johtaja Matti Orkovaara 

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin. Näitä ovat esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien omistamat liikelaitokset.

Autoliikennealan toimihenkilöt

Neuvotteluvastuu: Puheenjohtaja Juri Aaltonen 

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevalla työehtosopimuksella määrätään autoliikennealoilla työskentelevien konttoritoimihenkilöiden, liikenteenjärjestelytoimihenkilöiden, huoltokorjaamoiden teknisten toimihenkilöiden ja terminaalien työnjohtajien työehdot.

Autoliikennealojen toimihenkilöiden työehtosopimus (tes) on yleissitova. 

Henkilöstöpalveluala (vuokratyöala)

Neuvotteluvastuu: Lakimies Taija Numminen 

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksella määrätään vuokratoimihenkilöiden työehdoista silloin, kun he työskentelevät toimisto-, taloushallinto- ja ICT-alan tehtävissä. Lisäksi henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksessa määrätään henkilöstöpalveluyrityksen omassa toimistossa työskentelevien toimihenkilöiden työehdoista.

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus (tes) on yleissitova.

Huolinta-alan toimihenkilöt

Neuvotteluvastuu: Puheenjohtaja Juri Aaltonen  

Huolinta-alan toimihenkilöitä koskevassa työehtosopimuksessa määrätään huolintaliikkeiden ja kansainvälistä kuljetusta harjoittavien kuljetus- ja kuljetusvälitysliikkeiden palveluksessa olevien toimihenkilöiden työehdot. Toimihenkilöiksi katsotaan myös autonselvittäjät. Huolinta-alan toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta noudatetaan myös oppisopimusoppilaisiin.

Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus (tes) on yleissitova.

Optikot

Neuvotteluvastuu: Lakimies Sini Järvinen

Optikoiden työehtosopimus on valtakunnallisesti yleissitova. Sitä noudatetaan optikkoliikkeissä työskentelevien optikoiden, optometristien ja optometristiopiskelijoiden työsuhteissa.

Yleinen runkosopimus (aloille joilla ei ole omaa tessiä) »

Neuvotteluvastuu: Lakimies Taija Numminen 

Sosiaalialan järjestöt

Neuvotteluvastuu: Johtaja Matti Orkovaara

Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin.

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus (tes) on yleissitova.

Taloushallintoala

Neuvotteluvastuu: Lakimies Helena Lievonen

Taloushallintoalaa koskevalla työehtosopimuksella (tes) on sovittu tili- ja kirjanpitotoimistoissa työskentelevien toimihenkilöiden työehdoista.

Yksityinen sosiaalipalveluala

Neuvotteluvastuu: Edunvalvontajohtaja Saara Arola 

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin. Sosiaalialan palveluyksiköitä ovat mm. yksityiset vanhusten palvelutalot, mielenterveys- ja vammaispalveluyksiköt, päihdehuollon ja lastensuojelun yksiköt, ensi- ja turvakodit sekä yksityiset päiväkodit.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (tes) on yleissitova. Siten kaikkien alalla toimivien työnantajien tulee noudattaa työehtosopimusta.

Yksityinen terveyspalveluala

Neuvotteluvastuu: Edunvalvontajohtaja Saara Arola 

Terveyspalvelualan työehtosopimusta noudatetaan yksityisissä sairaaloissa, lääkäri- ja työterveysasemilla sekä terveyskylpylöissä ja kuntoutuslaitoksissa. Lisäksi työehtosopimusta noudatetaan näihin yrityksiin kuuluvissa laboratorioissa, röntgeneissä, muissa lääketieteellisissä tutkimuslaitoksissa ja fysikaalisissa hoitolaitoksissa. Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova. Siten kaikkien näillä aloilla toimivien työnantajien tulee noudattaa työehtosopimusta.


ERTOn talokohtaisia työehtosopimuksia

ERTO on solminut lukuisia talokohtaisia työehtosopimuksia, esimerkiksi:

  • Kansallisoopperan näytäntötekniikka
  • Accountor