Työehtosopimus

Tärkein ammattiliittojen tuottama palvelu on työehtosopimus. Työehtosopimus eli tes on ammattiliiton ja työnantajaliiton tekemä sopimus alan palkoista ja työsuhteen ehdoista. 

Ammattiliittojen, kuten ERTOn neuvottelema työehtosopimus määrittää kyseisen alan vähimmäistyöehdot. Jäsenen ei siis tarvitse neuvotella työehdoistaan yksin työnantajan kanssa, vaan ammattiliitto sopii ne hänen puolestaan. Näin myös varmistetaan kaikille reilut työsuhteen vähimmäisehdot. 

Työehtosopimuksissa sovitaan mm. palkankorotuksista sekä työelämän laatuun liittyvistä asioista. Monet itsestään selviltä tuntuvat edut on sovittu työehtosopimuksessa, kuten esimerkiksi työaika, palkat, palkankorotukset, lomat ja sairausajan palkka. Työehtosopimuksissa voidaan myös sopia sellaisista asioista, jotka ovat laissa, kuten vuosilomista. Työehtosopimuksen ehdot eivät ole koskaan lain määräyksiä huonompia. 

Myös työehtosopimusta paremmista ehdoista voidaan sopia paikallisesti työpaikalla. ERTOn luottamusmies neuvottelee paikallisen sopimuksen. Luottamusmies myös valvoo työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla. Työehtosopimuksen pohjalta voit aina myös itse neuvotella itsellesi paremman työsopimuksen ja työsuhteen ehdot. 

Jäsenemme voivat vaikuttaa oman työehtosopimuksensa sisältöön ja tätä kautta omiin työehtoihinsa. Teemme jäsenillemme säännöllisesti palkka- ja työehtokyselyitä, joiden pohjalta muodostetaan tavoitteita työehtosopimusneuvotteluihin.

ERTOn luottamusmieheltä ja ERTOn työsuhdeneuvonnasta saat tietoa ja apua työehtosopimusten tulkinnassa ja mahdollisissa riitatilanteissa. 

Tutustu työehtosopimuksiimme alla. Lisätietoa työehtosopimuksista löydät myös Työsuhdeoppaastamme » 

ERTOn työehtosopimukset

Avaintyönantajat AVAINTA ry 

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin. Näitä ovat esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien omistamat liikelaitokset. Neuvotteluvastuu: Lakimies Heli Luukkonen 

Löydät kaikki Avainta ry:n työehtosopimusmateriaalit tiedostopankistamme »

Autoliikennealan toimihenkilöt

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevalla työehtosopimuksella määrätään autoliikennealoilla työskentelevien konttoritoimihenkilöiden, liikenteenjärjestelytoimihenkilöiden, huoltokorjaamoiden teknisten toimihenkilöiden ja terminaalien työnjohtajien työehdot. Autoliikennealojen toimihenkilöiden työehtosopimus (tes) on yleissitova. Neuvotteluvastuu: Lakimies Sini Maijala

Autoliikennealojen toimihenkilöiden ohjepalkat ja vuorotyölisät 2020 ja 2021 (pdf) »

Löydät kaikki autoliikennealojen toimihenkilöiden työehtosopimusmateriaalit tiedostopankistamme »

Henkilöstöpalveluala (vuokratyöala)

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksella määrätään vuokratoimihenkilöiden työehdoista silloin, kun he työskentelevät toimisto-, taloushallinto- ja ICT-alan tehtävissä. Lisäksi henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksessa määrätään henkilöstöpalveluyrityksen omassa toimistossa työskentelevien toimihenkilöiden työehdoista. Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus (tes) on yleissitova. Neuvotteluvastuu: Lakimies Heli Luukkonen

Löydät kaikki henkilöstöpalvelualan työehtosopimusmateriaalit tiedostopankistamme »

Huolinta-alan toimihenkilöt

Huolinta-alan toimihenkilöitä koskevassa työehtosopimuksessa määrätään huolintaliikkeiden ja kansainvälistä kuljetusta harjoittavien kuljetus- ja kuljetusvälitysliikkeiden palveluksessa olevien toimihenkilöiden työehdot. Toimihenkilöiksi katsotaan myös autonselvittäjät. Huolinta-alan toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta noudatetaan myös oppisopimusoppilaisiin. Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus (tes) on yleissitova. Neuvotteluvastuu: Lakimies Sini Maijala

Huolinta-alan palkkataulukot 2020 ja 2021 (pdf) »

Löydät kaikki huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimusmateriaalit tiedostopankistamme »

Optikot

Optikoiden työehtosopimus on valtakunnallisesti yleissitova. Sitä noudatetaan optikkoliikkeissä työskentelevien optikoiden, optometristien ja optometristiopiskelijoiden työsuhteissa. Neuvotteluvastuu: Lakimies Anne Kaattari

Löydät kaikki optikoiden työehtosopimusmateriaalit tiedostopankistamme »

Yleinen runkosopimus (aloille joilla ei ole omaa tessiä) »

Yleinen runkosopimus on neuvoteltu niitä toimialoja ja työntekijäryhmiä varten, joihin ei sovellu suoraan mikään työehtosopimus. Tarkoitus on, että tällaisilla sopimuksettomilla aloilla olisi työehtosopimus, joka määrittelee reilut ja oikeudenmukaiset työsuhteen vähimmäisehdot. Ensisijaisesti Yleinen runkosopimus tulee sovellettavaksi työpaikoilla ERTOn ja PALTAn välillä sovittavalla liityntäpöytäkirjalla. Työntekijä ja työnantaja voivat kuitenkin keskenään sopia työsopimuksessa, että työsuhteessa noudatetaan Yleistä runkosopimusta. Neuvotteluvastuu: Lakimies Heli Luukkonen

Löydät kaikki runkosopimusmateriaalit tiedostopankistamme »

Sosiaalialan järjestöt

Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin. Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus (tes) on yleissitova. Neuvotteluvastuu: Lakimies Akseli Haapaniemi 

Löydät kaikki sosiaalialan järjestöjä koskevat työehtosopimusmateriaalit tiedostopankistamme »

Taloushallintoala

Taloushallintoalaa koskevalla työehtosopimuksella (tes) on sovittu tili- ja kirjanpitotoimistoissa työskentelevien toimihenkilöiden työehdoista. Neuvotteluvastuu: Lakimies Helena Lievonen

Löydät kaikki taloushallintoalan työehtosopimusmateriaalit tiedostopankistamme »

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin. Sosiaalialan palveluyksiköitä ovat mm. yksityiset vanhusten palvelutalot, mielenterveys- ja vammaispalveluyksiköt, päihdehuollon ja lastensuojelun yksiköt, ensi- ja turvakodit sekä yksityiset päiväkodit. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (tes) on yleissitova. Siten kaikkien alalla toimivien työnantajien tulee noudattaa työehtosopimusta. Neuvotteluvastuu: Edunvalvontajohtaja Saara Arola 

Löydät kaikki yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusmateriaalit tiedostopankistamme »

Yksityinen terveyspalveluala

Terveyspalvelualan työehtosopimusta noudatetaan yksityisissä sairaaloissa, lääkäri- ja työterveysasemilla sekä terveyskylpylöissä ja kuntoutuslaitoksissa. Lisäksi työehtosopimusta noudatetaan näihin yrityksiin kuuluvissa laboratorioissa, röntgeneissä, muissa lääketieteellisissä tutkimuslaitoksissa ja fysikaalisissa hoitolaitoksissa. Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova. Siten kaikkien näillä aloilla toimivien työnantajien tulee noudattaa työehtosopimusta. Neuvotteluvastuu: Edunvalvontajohtaja Saara Arola 

Löydät kaikki terveyspalvelualan työehtosopimusmateriaalit tiedostopankistamme »


ERTOn talokohtaisia työehtosopimuksia

ERTO on solminut lukuisia talokohtaisia työehtosopimuksia, esimerkiksi:

  • Kansallisoopperan näytäntötekniikka
  • Accountor