Työehtosopimus

Työehtosopimus eli tes on ammattiliiton ja työnantajaliiton tekemä sopimus alan palkoista ja työsuhteen ehdoista. 

Työsuhteen ehtoja määritellään sekä työehtosopimuksissa että henkilökohtaisessa työsopimuksessa. Työehtoja määritellään myös työlainsäädännössä. Työehtosopimus ei ole koskaan lain määräyksiä huonompi. 

Ammattiliittojen, kuten ERTOn neuvottelema työehtosopimus määrittää alan vähimmäistyöehdot, esimerkiksi työajan, palkat, palkankorotukset, lomat ja sairausajan palkan. Esimerkiksi minimipalkat määritellään työehtosopimuksissa. 

Työehtosopimusta paremmista ehdoista voi sopia paikallisesti työpaikalla. ERTOn luottamusmies neuvottelee paikallisen sopimuksen. Luottamusmies myös valvoo työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla. Työehtosopimuksen pohjalta voit aina myös itse neuvotella itsellesi paremman työsopimuksen ja työsuhteen ehdot. 

Jäsenemme voivat vaikuttaa oman työehtosopimuksensa sisältöön. Teemme jäsenillemme säännöllisesti palkka- ja työehtokyselyitä, joiden pohjalta muodostetaan tavoitteita työehtosopimusneuvotteluihin.

ERTOn luottamusmieheltä ja ERTOn työsuhdeneuvonnasta saat tietoa ja apua työehtosopimusten tulkinnassa ja mahdollisissa riitatilanteissa. 

Tutustu työehtosopimuksiimme klikkaamalla alla olevia otsikoita. Lisätietoa työehdoista löydät myös Työsuhdeoppaastamme » 

ERTOn työehtosopimukset

Avaintyönantajat AVAINTA ry (ent. PTY) » 

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin. Näitä ovat esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien omistamat liikelaitokset.

Autoliikennealan toimihenkilöt »

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevalla työehtosopimuksella määrätään autoliikennealoilla työskentelevien konttoritoimihenkilöiden, liikenteenjärjestelytoimihenkilöiden, huoltokorjaamoiden teknisten toimihenkilöiden ja terminaalien työnjohtajien työehdot.

Autoliikennealojen toimihenkilöiden työehtosopimus (tes) on yleissitova. 

Henkilöstöpalveluala (vuokratyöala) »

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksella määrätään vuokratoimihenkilöiden työehdoista silloin, kun he työskentelevät toimisto-, taloushallinto- ja ICT-alan tehtävissä. Lisäksi henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksessa määrätään henkilöstöpalveluyrityksen omassa toimistossa työskentelevien toimihenkilöiden työehdoista.

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus (tes) on yleissitova.

Huolinta-alan toimihenkilöt »

Huolinta-alan toimihenkilöitä koskevassa työehtosopimuksessa määrätään huolintaliikkeiden ja kansainvälistä kuljetusta harjoittavien kuljetus- ja kuljetusvälitysliikkeiden palveluksessa olevien toimihenkilöiden työehdot. Toimihenkilöiksi katsotaan myös autonselvittäjät. Huolinta-alan toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta noudatetaan myös oppisopimusoppilaisiin.

Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus (tes) on yleissitova.

Optikot »

Optikoiden työehtosopimus on valtakunnallisesti yleissitova. Sitä noudatetaan optikkoliikkeissä työskentelevien optikoiden, optometristien ja optometristiopiskelijoiden työsuhteissa.

Runkosopimus (aloille joilla ei ole omaa tessiä) »

Sosiaalialan järjestöt »

Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliiton jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin.

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus (tes) on yleissitova. 

Taloushallintoala »

Taloushallintoalaa koskevalla työehtosopimuksella (tes) on sovittu tili- ja kirjanpitotoimistoissa työskentelevien toimihenkilöiden työehdoista.

Yksityinen sosiaalipalveluala »

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajien jäsenyritysten palveluksessa oleviin sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin.

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus (tes) on yleissitova. 

Yksityinen terveyspalveluala »

Terveyspalvelualan työehtosopimuksella määrätään Terveyspalvelualan Liittoon kuuluvien terveyskylpylöiden ja kuntoutuslaitosten, sairaaloiden sekä lääkäri‐ ja työterveysasemien sekä mainittuihin yrityksiin kuuluvien laboratorio‐, röntgen‐, muiden lääketieteellisten tutkimuslaitosten ja fysikaalisten hoitolaitosten palveluksessa olevien Terveys‐ ja sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN ry:n jäsenjärjestöihin kuuluvien työntekijöiden palkka‐ ja työehdot.

Terveyspalvelualan työehtosopimus (tes) koskee lisäksi niitä em. työntekijäjärjestöjen jäseniä, jotka ovat Terveyspalvelualan Liiton terveyspalvelualalla toimivien muiden jäsenyritysten (kuten vanhain‐ ja hoitokotien, erillisten laboratorio‐, röntgen‐ ja muiden lääketieteellisten tutkimuslaitosten sekä erillisten fysikaalisten hoitolaitosten) palveluksessa, jos siitä järjestöjen välillä erikseen sovitaan. Terveyspalvelualan työehtosopimus koskee myös osastonhoitajia ja näihin rinnastettavia vastaavia hoitajia.

Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova. 


ERTOn talokohtaisia työehtosopimuksia

ERTO on solminut lukuisia talokohtaisia työehtosopimuksia, esimerkiksi:

  • Kansallisoopperan näytäntötekniikka
  • Accountor