Siirry suoraan sisältöön
Takaisinottovelvoite

Takaisinottovelvoite

Jos työntekijä on irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä ja työnantaja tarvitsee työvoimaa 4 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisin tehtäviin, irtisanotulle on tarjottava tätä työtä.

Jos työntekijän työsuhde on sen päättymiseen mennessä kestänyt vähintään 12 vuotta, takaisinottovelvoitteen pituus on kuusi kuukautta työsuhteen päättymisestä lukien.
 
Samana tai samankaltaisena työnä pidetään työtä, joka muistuttaa työntekijän aikaisempia työtehtäviä. Tämän lisäksi työntekijän ammattitaidon, koulutuksen ja työkokemuksen on sovelluttava kyseiseen työhön.

Työn tarjoamisvelvollisuus

Työn tarjoamisvelvollisuus koskee myös liikkeen luovutuksensaajaa silloin, kun luovuttaja on irtisanonut työntekijän työsopimuksen päättymään ennen luovutushetkeä.
 
Tarjoamisvelvollisuus edellyttää, että irtisanottu työntekijä on työnhakijana siinä työ- ja elinkeinotoimistossa, jonka alueella työtä tarjotaan. Kannattaa näin ollen ilmoittautua työnhakijaksi koko maassa (TE-toimisto hoitaa asian pyynnöstä). Työntekijän ei kuitenkaan tarvitse olla työtön työn tarjoamishetkellä.
 
Esimerkki: Työntekijä on tehnyt liikenteenjärjestelijän ja autonkuljettajan töitä. Työsuhde on päättynyt 31.12. taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Irtisanomiseen oli työsopimuslain mukaiset perusteet. Työnantaja tarvitsee seuraavana vuonna autonkuljettajaa 1.4. lukien. Työtä on tarjottava irtisanotulle. Jos näin ei tapahdu, irtisanotulla työntekijällä on oikeus vahingonkorvaukseen.