Siirry suoraan sisältöön
Irtisanominen saneerauksen, konkurssin tai yrittäjän kuoleman takia

Irtisanominen saneerauksen, konkurssin tai yrittäjän kuoleman takia

Saneeraus, konkurssi tai yrittäjän kuolema vaikuttavat eri tavoin mm. irtisanomisaikaan.

Irtisanominen saneerauksen yhteydessä

Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen sen kestosta riippumatta noudattaen kahden kuukauden irtisanomisaikaa. Tällöin irtisanomisen perusteena on oltava vahvistetun saneerausohjelman mukainen toimenpide, jonka vuoksi työ lakkaa tai vähenee olennaisesti ja pysyvästi. Perusteena voi olla myös vahvistetussa saneerausohjelmassa todetusta taloudellisesta syystä johtuva, ohjelman mukainen järjestely, joka edellyttää työvoiman vähentämistä.
 
Saneerausmenettelyn yhteydessä työntekijän on noudatettava 14 päivän irtisanomisaikaa. Lomautuksen aikana työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

Irtisanominen konkurssin tai yrittäjän kuoleman takia

Konkurssin alkamisen jälkeen työsopimus saadaan sen kestosta riippumatta molemmin puolin irtisanoa. Irtisanomisaika on 14 päivää. Palkan konkurssin ajalta maksaa konkurssipesä. Työntekijä joutuu tällöin yleensä tekemään palkkaturvahakemuksen.
 
Työnantajan kuoltua on sekä kuolinpesän osakkailla että työntekijällä oikeus irtisanoa työsopimus sen kestosta riippumatta. Irtisanomisaika on 14 päivää. Irtisanomisoikeutta on käytettävä kolmen kuukauden kuluessa työnantajan kuolemasta. Myös määräaikainen työsopimus on mahdollista irtisanoa kuoleman perusteella.
 
Ennen irtisanomista konkurssi- tai kuolinpesän on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Tilaisuuteen on hyvä kutsua luottamusmies tai -valtuutettu tai työsuojeluvaltuutettu. Selvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos työnantajan on käytävä muutosneuvottelut.

Lue teemaan liittyviä artikkeleita:

Katso kaikki ajankohtaiset