Irtisanomisoikeus liikkeen luovutuksen yhteydessä

Luovutuksensaaja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta pelkästään liikkeen luovutuksen perusteella. Irtisanominen on kuitenkin sallittua, jos siihen on irtisanomisperuste.

Työnantajan luovuttaessa liikkeensä sekä toistaiseksi voimassa olevassa että määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä saa irtisanoa työsopimuksen päättymään luovutuspäivästä, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta työnantajalta tai liikkeen uudelta haltijalta viimeistään kuukautta ennen luovutuspäivää. Jos työntekijälle on annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon luovutuksesta.

Liikkeen luovutuksen yhteydessä liikkeen luovuttajalla ja luovutuksensaajalla on tiedottamisvelvoite. Lisäksi vastaanottavalla yrityksellä on velvollisuus vuoropuheluun henkilöstön edustajien kanssa. Jos liikkeen luovutuksella on henkilöstövaikutuksia, niistä on käytävä yhteistoimintaneuvottelut.