Siirry suoraan sisältöön
Työyhteisön kehittämissuunnitelman laatiminen

Työyhteisön kehittämissuunnitelman laatiminen

Osana vuoropuhelua työpaikalla tulee tehdä suunnitelma työyhteisön kehittämiseksi. Työyhteisön kehittämissuunnitelma toimii apuvälineenä vuoropuhelun käymiselle.

Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on tukea työyhteisön suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehittämistä. Kehittämissuunnitelmaa on ylläpidettävä säännöllisesti.

Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan kirjataan ainakin:

 1. nykytila ja ennakoitavissa olevat kehityskulut, joilla voi olla vaikutusta henkilöstön osaamistarpeisiin tai työhyvinvointiin: keskustelua voidaan käydä esimerkiksi siitä, millä tavalla osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät kysymykset näyttäytyvät työpaikalla.
 2. päämäärät ja toimenpiteet, joilla kehitetään ja ylläpidetään henkilöstön osaamista sekä edistetään henkilöstön työhyvinvointia: keskustelua voidaan käydä esimerkiksi siitä, millaiset menettelytavat tukevat työssäoppimista, miten osaamista voidaan kehittää koulutuksen, perehdytyksen tai itseopiskelun kautta. 

  Lisäksi keskustelua voidaan käydä esimerkiksi siitä, millaiset seikat tukevat henkilöstön työnhyvinvointia, esimerkiksi:

  • etätyöskentelyn mahdollisuudet
  • työn ja yksityiselämän yhteensovittamista tukevat järjestelyt
  • työpaikalla noudatettavien prosessien ja toimintatapojen kehittäminen tai sujuvoittaminen
  • työyhteisön toimivuutta, vuorovaikutuksellisuutta tai tiedonkulkua parantavat seikat
  • johtamiskysymykset
  • työssä etenemisen mahdollisuudet tai mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöihin.
 3. toimenpiteiden vastuunjako ja aikataulu: vastuunjako tarkoittaa sitä, mitkä toimijat tai henkilöt ovat aktiivisia suunnitelmassa tarkoitetun toimenpiteen tai valmistelun toteuttamisessa. Suunnitelmaan on kirjattava missä aikataulussa mitäkin toimenpidettä toteutetaan.
 4. seurantamenettelyt: toimenpiteiden edistystä on myös seurattava, käytännössä esimerkiksi osana vuoropuhelua. 

  Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan on kirjattava myös ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet: Ulkopuolisen työvoiman käytöllä tarkoitetaan alihankintaa ja työvoiman vuokrausta. Työnantajan ja henkilöstön edustajan tulisi käydä säännöllisesti läpi, minkä tyyppistä työtä ja missä määrin on tarvetta teettää ulkopuolisella työvoimalla.

  Jos työpaikalla on käyty työvoiman vähentämistä koskevat muutosneuvottelut, on kehittämissuunnitelmaan tehtävä niiden aiheuttamat muutokset. 

  Työyhteisön kehittämissuunnitelmaa voi hyödyntää myös muulla tavoin työyhteisön kehittämisessä. Yhteistoimintalaissa säädetty kehittämissuunnitelman sisältö on ns. vähimmäisvaatimus. 

  Tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaiset suunnitelmat voidaan toteuttaa työyhteisön kehittämissuunnitelman osana.

Lue teemaan liittyviä artikkeleita: