Siirry suoraan sisältöön
Työnantajan selvitysvelvollisuus liikkeen luovutuksessa

Työnantajan selvitysvelvollisuus liikkeen luovutuksessa

Yhteistoimintalain mukaan liikkeen luovuttajalla ja luovutuksensaajalla eli uudella työnantajalla on velvollisuus tiedottaa henkilöstön edustajia liikkeen luovutuksen vaikutuksista henkilöstöön.

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön, säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, joka jatkaa liiketoiminnan harjoittamista samana tai samankaltaisena. Työntekijät siirtyvät liikkeen luovutuksen yhteydessä vanhoin ehdoin eli ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen. Liikkeen luovutus voi olla esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan myyminen toiselle työnantajalle. 

Liikkeen luovuttajalla ja luovutuksen saajalla on velvollisuus tiedottaa henkilöstön edustajia luovutuksen ajankohdasta, syistä sekä niistä oikeudellisista, taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista, joita työntekijöille liikkeen luovutuksesta aiheutuu. Lisäksi kummankin työnantajan on tiedotettava suunnitelluista, työntekijää koskevista toimenpiteistä.

Liikkeen luovuttajan on tiedotettava edellä mainituista asioista hyvissä ajoin ennen luovutusta. Luovutuksen saajan taas pitää tiedottaa näistä asioista viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta. Luovutuksensaajan pitää myös antaa henkilöstön edustajille mahdollisuus esittää tarkentavia lisäkysymyksiä ja vastattava niihin. Tarkoituksena on hälventää niitä henkilöstön pelkoja ja epävarmuuksia, joita liikkeen luovutukseen usein liittyy. Henkilöstön edustajan pyynnöstä työnantajan pitää antaa vastauksistaan selvitys myös koko henkilöstölle.

Liikkeen luovuttaja ja luovutuksensaaja voivat halutessaan hoitaa tiedottamisvelvollisuutensa myös yhdessä, esimerkiksi yhteisessä henkilöstötilaisuudessa.

Jos liikkeen luovutuksesta aiheutuu muutosneuvottelujen piiriin kuuluvia asioita, pitää työnantajan käydä yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut.

Lue teemaan liittyviä artikkeleita: