Yhteistoiminta eli yt-neuvottelut

Yt- eli yhteistoimintaneuvottelut perustuvat yhteistoimintalakiin. Yt-lain tarkoituksena on edistää yrityksen ja sen henkilöstön vuorovaikutusta sekä kehittää yrityksen toimintaa yhdessä. Tarkoituksena on siis edistää henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintaa siten, että työntekijöillä olisi paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työtään ja työpaikan työoloja koskeviin asioihin.

Yhteistoimintalaki säätelee paljon muutakin kuin irtisanomisia. Yleisluontoisesta tarkoituksestaan huolimatta työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta yhdistetään kuitenkin useimmiten erityisesti työvoiman vähentämistä koskeviin yt-neuvotteluihin. Tästä syystä työsuhdeoppaassamme keskitytään pääsääntöisesti tähän tilanteeseen.