Yhteistoiminta eli yt-neuvottelut

Yt- eli yhteistoimintaneuvottelut perustuvat yhteistoimintalakiin. Yt-lain tarkoituksena on edistää henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintaa siten, että työntekijöillä olisi paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työtään ja työpaikan työoloja koskeviin asioihin. 

Kaikki yt-lain tuntemat työnantajan ja henkilöstön väliset yhteistoiminta-asiat eivät edellytä neuvottelemista. Laissa on esimerkiksi säännöksiä, jotka koskevat pelkästään työnantajan tiedonanto- ja tiedottamisvelvollisuutta. 

Yleisluontoisesta tarkoituksestaan huolimatta työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta yhdistetään kuitenkin useimmiten erityisesti työvoiman vähentämistä koskeviin yt-neuvotteluihin. Tästä syystä työsuhdeoppaassamme keskitytään pääsääntöisesti tähän tilanteeseen.