Yhteistoiminta ja työvoiman vähentämistä koskevat muutosneuvottelut

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan vuoden 2022 alussa. Sitä sovelletaan vanhan lain tavoin vähintään 20 työntekijän yrityksiin. Vanhassa vuoden 2007 yhteistoimintalaissa yt-neuvotteluilla tarkoitettiin henkilöstön vähentämiseen tähtääviä neuvotteluita, mikä antoi koko yhteistoimintalaille negatiivisen sävyn. Uudessa laissa termejä on muutettu. Ennen irtisanomisia, lomautuksia, osa-aikaistamisia ja olennaisia työsopimusmuutoksia käydään yt-neuvotteluiden sijaan muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut vastaavat siis vanhan lain mukaisia työvoiman käytön vähentämistä (irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja lomautukset) koskevia yt-neuvotteluita. Uuteen yhteistoimintalakiin on kirjattu työnantajan velvollisuus käydä täysimittaiset muutosneuvottelut myös silloin, kun harkitaan työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista.

Uudessa laissa on vahvistettu henkilöstön edustajan tai työntekijän oikeutta saada neuvotteluissa käsiteltäväksi omia ehdotuksiaan ja vaihtoehtoisia ratkaisujaan.

Muutosneuvotteluiden lisäksi työnantaja on yhteistoimintalain mukaan velvollinen käymään säännönmukaista ja jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstön edustajan kanssa esimerkiksi

  • yrityksen tai yhteisön kehitysnäkymistä ja taloudellisesta tilanteesta;
  • työpaikalla sovellettavista säännöistä, käytännöistä ja toimintaperiaatteista;
  • työvoiman käyttötavoista sekä henkilöstön rakenteesta;
  • henkilöstön osaamistarpeista ja osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja edistämisestä.

Myös muusta lainsäädännöstä tulee työnantajalle velvoitteita vuoropuhelun käymiseen. Tässä työsuhdeoppaassa keskitytään käsittelemään muutosneuvotteluita.

Huom. Voit lukea yhteistoimintalain muutoksista myös "Yhteistoimintalaki uudistui – säännöllisellä vuoropuhelulla kohti parempaa työelämää" -blogikirjoituksestamme.