Irtisanominen

Työnantaja saa työsopimuslain mukaan irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Tällaisena syynä voivat olla

Irtisanomisen sijaan työnantaja voi tietyin edellytyksin muuttaa työsuhteen ehtoja irtisanomisperusteella.

Määräaikaista työsopimusta ei saa irtisanoa, jollei irtisanomisesta ole sovittu.

Lisäksi työsopimuslaissa on omat säännöksensä seuraaviin tilanteisiin:

Irtisanomisperusteita arvioitaessa on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat, työntekijälle sekä edulliset että epäedulliset seikat. Se, onko irtisanomiseen ollut perusteita, ratkaistaan siis kokonaisarvion perusteella.