Siirry suoraan sisältöön

Kaikki julkaisut kirjoittajalta
Erto

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Toimihenkilöliitto Erto kiittää kehysriihen päätöstä laajentaa optometristien toimivaltuuksia. 1960-luvulta peräisin olevan vanhentuneen pykälän kumoamisella silmäterveyden hoitojonot lyhenevät, asiakkaiden kustannukset laskevat, palvelu paranee erityisesti harvaan asutuilla alueilla ja julkinen talous säästää kymmeniä miljoonia euroja vuodessa.

Näin vähennät kuormitusta ja palaudut paremmin

Kehuttu ja maksuton Mielen päällä -valmennus auttaa, jos tunnet töissäsi liiallista kuormitusta tai stressiä. Valmennus tarjoaa tietoa, keskustelua ja työkaluja omaan mielen hoitamiseen. Tule mukaan!

Erto historiansa suurimpaan lakkoon

Toimihenkilöliitto Erto on tänään ilmoittanut lakoista 1.-2.2.2024 autoliikennealoille, huolinta-alalle ja sosiaalialan järjestöihin. Lakkoon ilmoitetuilla sopimusaloilla työskentelee noin 12 000 toimihenkilöä.

Ystean Kesäkymppi

Kesällä 2023 Ystea tukee jäseniään kymmenellä eurolla erilaisiin tapahtumiin osallistumisessa.

Täydellinen työpari

Optikko Riitta Korhosen ja myyjä Netta Ohtosen tiimityötä Joensuulaisessa optikkoliikkeessä kuvaa sanaton luottamus ja samanlainen huumorintaju.

Neuvottelutulos taloushallintoalalle

Toimihenkilöliitto Erto, Ammattiliitto Pro ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat hetki sitten saavuttaneet neuvottelutuloksen Taloushallintoalan työehtosopimuksesta.

Taloushallintoalalle työtaisteluilmoitus

Toimihenkilöliitto Erto ja Ammattiliitto Pro ovat tänään ilmoittaneet liukumasaldojen kerryttämiskiellosta taloushallintoalan yrityksiin keskiviikosta 25.1.2023 lukien. Liukumakiellon aikana voidaan tehdä ylitöitä, jos niistä maksetaan korotettua ylityöpalkkaa.

Pyydä rohkeasti lisää palkkaa

Taloushallinnon ammattilaisten keskipalkka on edelleen suomalaisen keskipalkan alapuolella. Miten palkkatasa-arvo toteutuu alalla?

Jäsen voitti oikeudessa

Jäsen vei oikeusturvamme avulla irtisanomisasiansa työtuomioistuimeen. Irtisanominen todettiin laittomaksi. Jäsen sai korvaukseksi seitsemän kuukauden palkan.

TEKin Jari Jokinen seuraa Erton Juri Aaltosta Teollisuuden palkansaajat TP ry:n puheenjohtajana

Tekniikan akateemisten toiminnanjohtaja Jari Jokinen on valittu TP:n hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2023–2024. Hallituksen varapuheenjohtajiksi 8.12.2022 järjestetty syyskokous nimesi Juri Aaltosen Ertosta ja Petri Vanhalan Paperiliitosta. TP:n puheenjohtaja valitaan vuorotellen eri palkansaajakeskusjärjestöjä edustavista jäsenliitoista. Tehtävä on sivutoiminen.

Super, Tehy ja Erto: Avaintes:n neuvottelutulos hyväksyttiin – Avaintan Sote-tes mahdollistaa työehtojen parantamisen pitkällä aikavälillä

Sote ry:n (Super, Tehy ja Erto) ja Avaintyönantajat Avainta ry:n välisiin pitkään jatkuneisiin työehtosopimusneuvotteluihin saatiin ratkaisu, kun osapuolet hyväksyivät neuvottelutuloksen 2. joulukuuta. Neuvottelutuloksen myötä Sote ry liittyy Avainta ry:n ja muiden järjestöjen aiemmin kesäkuussa tekemään Avaintes:n sopimusratkaisuun. Tämän lisäksi Sote ry on neuvotellut omaan sopimusratkaisuunsa sisältyvistä lisämääräyksistä erillisessä Avaintan Sote-tessissä.

Potilasturvallisuuslakiesitys on jäävuoren huippu

Suomi on liian pieni maa riitelyyn. Menestyksemme edellyttää avointa ja rakentavaa yhteistyötä. Tavoitteena pitää olla koko kansan menestys ja hyvinvointi. Suomessa on työnantajaliittojen ja joidenkin yritysten nopean voitontavoittelun innossa palattu jo unohdettuun vastakkainasettelun aikaan.

Palkansaaja tarvitsee indeksiehdon

Työmarkkinat kaipaavat vakautta ja palkansaajat ostovoimaa. Palkansaajien köyhtyminen pitää pysäyttää. Kotimainen kysyntä ja sen mukana työllisyys pitää turvata. Ostovoiman palauttaminen vuoden 2021 tasolle edellyttäisi vuoden 2023 palkankorotuksiksi yli kuutta prosenttia.

Miten lomapalkka lasketaan?

Lomapalkka on yleensä saman suuruinen kuin jos palkallisen loman ajan olisi töissä. Lomapalkan laskentatapa vain vaihtelee työajan ja palkkaustavan mukaan.

Super, Tehy ja Erto: Yksityisen sosiaalipalvelualan vetovoimaa parannetaan palkkaratkaisulla

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvotteluihin saatiin ratkaisu, kun järjestöt hyväksyivät 22. kesäkuuta syntyneen neuvottelutuloksen. Sovitut palkankorotukset ovat yli ns. yleisen linjan ja yli muiden kunta-alan järjestöjen sopiman palkkaraamin ensimmäisen vuoden osalta. Sopimus on kaksivuotinen ja se voidaan tarvittaessa irtisanoa ensimmäisen vuoden jälkeen.

Tehy, Super ja Erto: Terveyspalvelualalle neuvottelutulos

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta on saavutettu neuvottelutulos. Neuvottelutuloksen sisältöä ei avata tai kommentoida julkisesti ennen kuin liittojen hallinnot ovat käsitelleet asiaa. Liittojen hallinnot käsittelevät neuvottelutuloksen ensi viikon aikana.

Super, Tehy ja Erto: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityiselle sosiaalipalvelualalle – vaikutuksia mm. hoiva-alan yrityksiin, kotipalveluun ja varhaiskasvatukseen

Super, Tehy ja Erto julistavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Se koskee koko sopimusalaa, muun muassa yksityisiä hoiva-alan yrityksiä, kotipalvelua ja varhaiskasvatusta. Kielto alkaa tiistaina 21.6.2022 klo 12.00. Toimenpiteellä halutaan vauhdittaa neuvotteluja Hyvinvointiala Hali ry:n kanssa, sillä neuvottelut eivät ole edenneet toivotusti. Kielto päättyy perjantaina 1.7.2022 klo 23.59, jonka jälkeen työtaistelutoimia voidaan tarvittaessa jatkaa. Sote ry edustaa selvästi valtaosaa yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöistä.

Super, Tehy ja Erto kokoontuvat päättämään työtaistelutoimista yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Super, Tehy ja Erto eli Sote ry kokoontuu maanantaina ja tiistaina keskustelemaan ja päättämään yksityistä sosiaalipalvelualaa koskevista työtaistelutoimista. Toteutuessaan toimet koskisivat esimerkiksi yksityisiä hoiva-alan yrityksiä, kotipalvelua ja varhaiskasvatusta. Toimenpiteitä suunnitellaan vauhdittamaan neuvotteluja Hyvinvointiala Hali ry:n kanssa, sillä neuvottelut eivät ole edenneet toivotusti.

Superin, Tehyn ja Erton kysely: Heikentyneet työolot ja pieni palkka syy hoitajapulaan yksityisellä hoiva-alalla

Hoitajapula on vakava myös yksityisellä hoiva-alalla ja varhaiskasvatuksessa, kertovat ammattiliitot Super, Tehy ja Erto. Liitot selvittivät jäsentensä työhyvinvointia huhti-toukokuussa. Kyselyn mukaan halu vaihtaa alaa on korkea ja jopa kaksi kolmasosaa vastaajista on miettinyt alan vaihtamista kokonaan pois sote-sektorilta tai varhaiskasvatuksesta. Palkankorotukset koetaan tärkeimmäksi alan pito- ja vetovoimatekijäksi.

Ertolle tunnustus demokratian vahvistamisesta

Erätauko-säätiö on myöntänyt Toimihenkilöliitto Ertolle Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen demokratian vahvistamisesta. Erto osallistui viime vuonna Poikkeusajan dialogit -kokonaisuuteen sekä koulutti omia työntekijöitään dialogien ohjaajiksi.

Erto jätti toisen työtaisteluilmoituksen huolinta-alalle

Toimihenkilöliitto Erto on tänään 4.4.2022 klo 13 jättänyt Palvelualojen työnantajaliitto Palta ry:lle ja valtakunnansovittelijalle toisen työtaisteluilmoituksen huolinta-alalle. Tänään annetun työtaisteluilmoituksen perusteella pääsiäisen jälkeinen tiistai 19.4. on lakkopäivä. Jo viime viikolla Erto ilmoitti kiirastorstain 14.4. olevan lakkopäivä.

Autoliikennealoille saavutettu neuvottelutulos

Toimihenkilöliitto Erto ja Autoliikennealojen työnantajaliitto ALT ovat viime perjantain neuvotteluissa saavuttaneet neuvottelutuloksen työehtosopimuksen uudistamiseksi 1.4.2022–31.3.2024 väliseksi ajaksi.

Huolinta-alalla työtaistelun uhka

Toimihenkilöliitto Erto ja Palvelutyönantajat Palta ovat neuvotelleet huolinta-alan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta helmikuun puolivälistä alkaen. Neuvotteluissa ei ole löydetty ratkaisua.

Optikoiden työehtosopimusneuvottelut jumiutuivat 23.3.

Toimihenkilöliitto Erto ja Kaupan liitto jatkoivat työehtosopimusneuvotteluja 21.3.2022 ja 23.3.2022. Maanantaina kävimme jälleen läpi Erton tavoitteita ja yritimme saada niitä eteenpäin. Keskiviikkona aloitimme keskustelun palkankorotuksista ja sopimuskaudesta. Jouduimme kuitenkin keskeyttämään tämänpäiväiset neuvottelut tuloksettomina.

Erto tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan

Kattojärjestömme STTK:n ja koko ay-kentän tavoin myös Toimihenkilöliitto Erto tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Pohdimme parhaillaan, miten huomioimme radikaalisti muuttuneen tilanteen omassa toiminnassamme konkreettisesti.

Ennakoiden eläkkeelle

Eläkkeelle jääminen on iso elämänmuutos, johon liittyy paljon järjesteltävää. Asiaa kannattaa alkaa miettiä mieluiten jo 5–10 vuotta ennen eläkeaikaa.

Optikoiden työehtosopimusneuvottelut alkavat 1.3.

Toimihenkilöliitto Erto ry ja Kaupan liitto aloittavat neuvottelut optikoiden työehtosopimuksen uudistamiseksi 1.3.2022. Nykyinen työehtosopimus umpeutuu 31.3.2022. Osapuolten tavoitteena on saada neuvottelutulos maaliskuun aikana.

Taloushallintoalan lakko 9.2.–13.2.2022

Toimihenkilöliitto Erto ja Ammattiliitto Pro ilmoittivat tänään taloushallintoalan lakosta, joka alkaa keskiviikkona 9.2. klo 0.01 ja päättyy sunnuntaina 13.2. klo 23.59.

Erto hyväksyi Accountorin neuvottelutuloksen

Toimihenkilöliitto Erto hyväksyi tänään taloushallintoalalla toimivan Accountor-yhtiön työehtosopimuksen neuvottelutuloksen sekä jäsenäänestyksessä että hallituksessaan. Erto on sitoutunut noudattamaan edunvalvonnassaan jäsenten tahtoa.

Taloushallintoalan työtaistelu laajenee Accountor-yhtiöihin

Toimihenkilöliitto Erto on laajentanut tänään 17.1. alkaneen liukumasaldojen kerryttämiskiellon 19.1. aamusta lukien myös Accountor-yhtiöihin. Toimenpiteellä tuetaan Erton tavoitteita valtakunnallisen taloushallintoalan työehtosopimuksen neuvotteluissa.

Taloushallintoalalle työtaisteluilmoitus

Toimihenkilöliitto Erto ja Ammattiliitto Pro ovat tänään ilmoittaneet liukumasaldojen kerryttämiskiellosta taloushallintoalan yrityksiin maanantaista 17.1.2022 lukien. Liukumakiellon aikana voidaan tehdä ylitöitä, jos niistä maksetaan korotettua ylityöpalkkaa.

Mentori sanoo, mitä kaveri ei halua

Mentori kuuntelee, tukee ja haastaa mentoroitavaa etsimään vastauksia työelämää ja uraa koskeviin kysymyksiin, joita tämä ei itse keksi kysyä. Digmaritin jäsenenä pääset mentoroinnissa alkuun tunnin mittaisella, maksuttomalla tapaamisella.

Taloushallintoalan työehtosopimusneuvottelut ihan jumissa!

Neuvotteluissa ei edistytty 3.1. lainkaan, mutta sovittiin tapaamisaikoja ensi viikolle. Seuraava neuvottelu pidetään 11.1. Jäsenkyselyssä lähes kaikki olivat tarvittaessa valmiita painostustoimiin. Ne yritetään edelleen välttää.

Haemme Ertoon vuorotteluvapaan sijaiseksi toimistotyöntekijää

Tässä tehtävässä olet tiiviissä yhteydessä jäseniimme puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi työsi sisältää sähköisen oppimisympäristön sisältöjen hallinnointia ja tallennusta, jäsenkyselyohjelman hallintaa sekä muita mahdollisia toimistotöitä.

Taloushallinnon neuvottelut kangertelevat

Valtakunnallisen taloushallintoalan työehtosopimuksen neuvotteluja jatkettiin tänään. Neuvottelut etenevät kangerrellen, mutta uusia neuvotteluaikoja sovittiin ensi ja seuraavalle viikolle. Toivomme edelleen, että saavutamme neuvottelutuloksen normaalilla neuvottelumenettelyllä ilman painostustoimia.

Kaikki vahvuudet haltuun

Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen työpaikalla on hyväksi niin ihmisten kuin yritystenkin hyvinvoinnille. Vahvuuksia on eri lajeja.

Luovien alojen osaajien mekka

Digmaritin kummikoulu Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnasta kouluttaa luovia moniosaajia, jotka haastavat vanhoja rakenteita.

Hyvä vuorovaikutus syntyy luottamuksesta

Viestiminen ja vuorovaikuttaminen ovat elämän keskeisimpiä taitoja. Työyhteisössä niiden pohjalta syntyy vuoropuhelua, joka vie työtä eteenpäin, työpsykologian tohtori Helena Åhman muistuttaa.