Lisää ymmärrystä

Lisää ymmärrystä

Optikko Annukka Iivari tekee tiivistä yhteistyötä silmälääkärien kanssa. Rajatun lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus on sujuvoittanut työskentelyä entisestään. Lisäkoulutus oli kallis, mutta siitä on ollut selkeästi hyötyä.

Töissä