Kenenkään ei pitäisi tulla syrjityksi työpaikallaan

Kenenkään ei pitäisi tulla syrjityksi työpaikallaan

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajaa, jonka palveluksessa työskentelee vähintään 30 henkilöä, tekemään suunnitelman yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa. Parhaassa tapauksessa yhdenvertaisuuden edistäminen on luont...

Jarmo Lahti
Asiantuntija
Blogi