Unia, metsää ja toimettomuutta

Unia, metsää ja toimettomuutta

Sanna Vitikan työ kotipalvelu Kotisatamassa jakautuu palveluvastaavan esimiestyön ja vanhusten parissa tehtävän sairaanhoitajan työn välillä. Asiakkaiden ja heidän omaistensa hyvinvointiin tähtäävän työn haastavuus on kasvanut koronapandemian aikana. Uni, luonto ja arjen unohtaminen auttavat selviämään arvokkaan työn aiheuttamasta stressistä.

Hyvinvointi