Pitkällä sairauslomalla olleella on oikeus neljän viikon vuosilomaan

Pitkällä sairauslomalla olleella on oikeus neljän viikon vuosilomaan

Työntekijöillä on nykyään oikeus neljän viikon palkalliseen vuosilomaan tilanteissa, joissa hän on ollut pidemmällä sairauslomalla tai lääkärin määräämällä kuntoutuksella. Viime vuonna voimaan tulleen lakimuutoksen myötä työntekijällä on oikeus vuosilomaa täydentäviin lisäpäiviin, niin että neljän viikon vähimmäisvaatimus eli 24 vuosilomapäivää täyttyy.

Töissä