Uusi työaikalaki tuli voimaan – keihin sitä sovelletaan?

Uusi työaikalaki tuli voimaan – keihin sitä sovelletaan?

Uusi työaikalaki tuli voimaan nyt vuoden alusta. Uuden työaikalain tarkoituksena on päivittää työaikasäädökset 2020-luvun muuttuneen työelämän tarpeisiin. Lain perustehtävä on edelleen työntekijän suojelu, mutta siinä on pyritty myös mahdollistamaan yrityksille tarkoituksenmukaiset työaikajärjestelyt. Osalle työnantajista voi kuitenkin olla epäselvää se, keihin lakia sovelletaan.

Heli Luukkonen
Lakimies
Blogi
Uusi työaikalaki tulee voimaan ensi vuoden alusta

Uusi työaikalaki tulee voimaan ensi vuoden alusta

Eduskunta hyväksyi keväällä uuden työaikalain, joka tulee voimaan 1.1.2020. Uuden lain myötä mahdollisuudet työajan vapaampaan sijoitteluun lisääntyvät. Se luo työntekijälle sekä uusia mahdollisuuksia valita työaikansa että lisävastuuta oman työkuormituksensa hallinnassa.

Saara Arola
Edunvalvontajohtaja, varatuomari
Blogi