Näin työelämä muuttuu 

Näin työelämä muuttuu 

Työelämän lähivuosien trendeissä korostuu kolme asiaa. Työssä jaksamisen ongelmat ovat kasvaneet huolestuttavasti, mikä johtaa siihen, että henkiseen työsuojeluun pitää tulevaisuudessa panostaa yhä enemmän. Paikallisen sopimisen ja työn tekemisen tapojen muutos, kuten alustatalouden yleistyminen, haastavat edunvalvonnan ja lainsäädännön uudella tavalla. Näin työelämän trendit näkyvät ERTOn toiminnassa ja lähivuosien strategiassa.

Töissä
Työn merkitys muuttuu

Työn merkitys muuttuu

Tulevaisuuspersoonat – Tiina, Mikko ja Seida – tekevät töitä tavoilla, millaiseksi työelämä voi kehittyä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Työn muodot eivät kuitenkaan muutu itsekseen. Työn muutosta voi ja kannattaa ennakoida, jotta muutokseen voi vaikuttaa.

Töissä